Tájékoztatás a könyvvizsgálói felelősségbiztosítás változásairól

Az elmúlt időszakban több megkeresés is érkezett a könyvvizsgálói felelősségbiztosításra vonatkozó előírások gyakorlati értelmezésével kapcsolatosan, mellyel összefüggésben a következő tájékoztatást adjuk:

1.
A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatát ellátó kamarai tagok és könyvvizsgáló cégek felelősségbiztosítása biztosítási összegének minimumát (természetes személy könyvvizsgálók esetében 100 millió forint, könyvvizsgáló cégeknél 500 millió forint) 2016. január 1-jei hatállyal a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 22/A és 40/A. §-a határozza meg azzal, hogy a Kkt. 208/I. §-ának (3) és (4) bekezdése szerint az előző rendelkezéseket a 2015. július 7-ét magában foglaló üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolójára vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladatok teljesítéséig, de legkésőbb 2016. június 1-ig nem kell alkalmazni.

Az előző körön kívüli könyvvizsgáló szolgáltatók esetében a Kkt. 11. § (1) bekezdésének g) pontja, valamint a Kkt. 35. § g) pontja a könyvvizsgálói felelősségbiztosítás mértékének meghatározását a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) alapszabályára utalja.

A kamarai alapszabály 151. pontjának 2016. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései szerint a felelősségbiztosítási szerződésben biztosítási eseményenkénti kártérítés felső határának (a biztosítási összegnek) meghatározásakor figyelembe kell venni a kamarai tag könyvvizsgáló által vállalt könyvvizsgálói megbízások kockázati tényezőit és azok mértékét. A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzők körén kívüli kamarai tag könyvvizsgálók esetében a biztosítási eseményenkénti és az éves kártérítési minimális összeghatárt a küldöttgyűlés állapítja meg.

Az alapszabály 2016. január 1-jétől hatályos 188. pontja rögzíti, hogy a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzők körén kívüli könyvvizsgáló cégek esetében a könyvvizsgáló cég által kötött könyvvizsgálói felelősségbiztosítás akkor fogadható el, ha a teljes szerződésre, a biztosítási időszakra vonatkozó kártérítési határt jelentő biztosítási összeg nem kevesebb, mint a könyvvizsgáló cégnél jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető kamarai tag könyvvizsgáló száma szorozva a küldöttgyűlés által megállapított legkisebb biztosított kárösszeggel.

A küldöttgyűlés 42/2015. (09.04.) Kgy. számú határozatával a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt, ugyanakkor közérdeklődésre számot tartónak nem minősülő gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek esetében a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás káreseményenkénti és éves kártérítési összegének alsó határát 2016. január 1. napjától kezdődően 50 millió forintban állapította meg.
A 43/2015. (09.04.) Kgy. számú határozat szerint a küldöttgyűlés a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt, illetve a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzők körén kívüli kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek esetében a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás káreseményenkénti és éves kártérítési összegének alsó határát 2016. január 1. napjától kezdődően 10 millió forintban határozta meg.

A küldöttgyűlés 56/2015. (12.12.) Kgy. számú határozata értelmében a 42/2015. (09.04.) és 43/2015. (09.04.) Kgy. számú határozat akként egészült ki, hogy az emelt összegű felelősségbiztosítási követelményeket a 2015. üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolójára vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladatok teljesítéséig, de legkésőbb 2016. június 1-ig nem kell alkalmazni.

A Kkt. 11. § (3) bekezdése szerint az egyedi biztosítottsági követelménynek nem kell megfelelnie a természetes személynek, ha kizárólag könyvvizsgáló cég nevében végez jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet.

2.
Előző rendelkezések alapján a kamara a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzők körén kívüli könyvvizsgáló szolgáltatóknak a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységére vonatkozó szakmai felelősségbiztosítását 2016. június 1-jétől abban az esetben tekinti az előírásoknak megfelelőnek, ha

-kamarai tag könyvvizsgáló esetében mind az eseményenkénti, mind a biztosítási időszakra (év) vonatkozó kártérítési határt jelentő biztosítási összeg nem kevesebb, mint a küldöttgyűlés által megállapított legkisebb biztosított kárösszeg.

-könyvvizsgáló cég esetében

 • az eseményenkénti kártérítési határt jelentő biztosítási összeg nem kevesebb, mint a küldöttgyűlés által megállapított legkisebb biztosított kárösszeg,
 • a biztosítási időszakra (év) vonatkozó kártérítési határt jelentő biztosítási összeg nem kevesebb, mint a könyvvizsgáló cégnél jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető kamarai tag könyvvizsgáló száma szorozva a küldöttgyűlés által megállapított legkisebb biztosított kárösszeggel.

A küldöttgyűlés által megállapított legkisebb biztosított kárösszeg

 • a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt, ugyanakkor közérdeklődésre számot tartónak nem minősülő gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek esetében 50 millió forint.
 • a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt, illetve a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzők körén kívüli kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek esetében 10 millió forint.

A könyvvizsgáló cég vonatkozásában a biztosítási időszakra (év) vonatkozó kártérítési határt jelentő biztosítási összeg meghatározásánál – ügyfélkörtől függően – az előzőek szerinti legkisebb biztosítási kárösszeget kell megszorozni a könyvvizsgáló cégnél jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető kamarai tag könyvvizsgáló számával. Utóbbi megállapításánál a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásában az adott könyvvizsgáló cég vonatkozásában a Kkt. 44. § (1) bekezdésének h) pontja szerint nyilvántartott adatot („azon kamarai tag könyvvizsgálók neve és nyilvántartási száma, akik a könyvvizsgáló cég tevékenységében részt vesznek”) kell figyelembe venni.

A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatát ellátó kamarai tagok és könyvvizsgáló cégek felelősségbiztosítása biztosítási összegének minimuma természetes személy könyvvizsgálók esetében 100 millió forint, könyvvizsgáló cégeknél 500 millió forint, függetlenül a könyvvizsgáló cég tevékenységében közreműködő könyvvizsgálók számától.

3.
Előzőek alapján az alábbi példákkal mutatjuk be az elvárt limit előírásait egy olyan könyvvizsgáló cég esetében, amelyben 3 főállású (jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető kamarai tag) könyvvizsgáló vesz részt:

 • közérdeklődésre számot tartónak minősülő gazdálkodó ügyfél megléte esetén
  -káreseményenként: 500 millió forint
  -évenként: 500 millió forint
 • a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt, ugyanakkor közérdeklődésre számot tartónak nem minősülő gazdálkodó ügyfél megléte esetén
  -káreseményenként: 50 millió forint
  -évenként: 150 millió forint
 • a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt, illetve a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó ügyfél hiányában
  -káreseményenként: 10 millió forint
  -évenként: 30 millió forint

A fentiekre tekintettel arra kérjük a kamarai tagságot, hogy az új előírásoknak történő megfelelés céljából, a biztosítási szerződésük módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjenek.

Amennyiben biztosításukat az MKVK Alkusz Kft. kezeli (ezt az Alkusz honlapján, a következő linkre kattintva tudják ellenőrizni: http://www.mkvkalkusz.hu/adatszolgaltatas/category/), és biztosítójuk

a)az Allianz Hungária Biztosító Zrt.,

úgy a biztosító - az új kamarai előírásoknak megfelelő - módosított kötvényüket közvetlenül, postai úton küldi meg Önöknek. Amennyiben a kötvényen szereplő adataikban NEM állt be változás, úgy Önöknek egyéb teendőjük nincs. Biztosítási szerződésük, 2016.06.01-től megfelel az új előírásoknak. Azonban, ha adataik módosultak, kérjük, vegyék fel az Alkusszal a kapcsolatot!

b)a Generali Biztosító Zrt.,

úgy az Alkusz 2016.02.28.-án elektronikus levél formájában küldte meg Önöknek szerződésük módosításáról szóló ajánlatát. Ezt az ajánlatot kell aláírva visszaküldeniük az Alkusz részére (lehetőség szerint elektronikus úton az mkvkalkusz@mkvkalkusz.hu e-mail címre). Ha az ajánlaton szereplő adataikban változás állt be, kérjük, vegyék fel az Alkusszal a kapcsolatot!

c)a Wáberer Hungária Biztosító Zrt.,

úgy az Alkusz 2016.04.14.-én elektronikus levél formájában küldte meg Önöknek a biztosító Tájékoztató levelét szerződésük módosításáról. Amennyiben a tájékoztatóban szereplő adataikban NEM állt be változás, és a benne foglaltakat elfogadják, úgy azt kérjük, aláírva küldjék vissza az Alkusz részére (lehetőség szerint elektronikus úton az mkvkalkusz@mkvkalkusz.hu e-mail címre). Ha a Tájékoztatóban szereplő adataikban változás állt be, kérjük, vegyék fel az Alkusszal a kapcsolatot!


Az Alkusz elérhetősége:

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Biztosítási Alkusz Kft.

cím: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
Tel.: +36 (1) 473-45-32
Fax.: +36 (1) 473-45-16
e-mail: info@mkvkalkusz.hu
Web.: www.mkvkalkusz.hu

 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Főtitkári Hivatala

 

Betöltés...
X