Számvevőszéki tapasztalatok a kamara fegyelmi eljárásai tükrébenDr. Pál Tibor találkozója Domokos Lászlóval, az Állami Számvevőszék elnökével

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (Kamara) kezdeményezésére az Állami Számvevőszék (ÁSZ) és a Kamara elnöke 2017. december 28-án megbeszélést folytatott az ÁSZ könyvvizsgálattal kapcsolatos általános és különös tapasztalatairól. A legfontosabb téma azoknak a számvevőszéki ellenőrzések során megfogalmazott tapasztalatoknak értékelése, illetve a megállapítások számának növekedése volt, amelyek alapján az ÁSZ folyamatosan a Kamarához fordul az ellenőrzései során a számvevők által feltárt szabálytalanságokhoz kapcsolódó gyanú esetén.

Domokos László hangsúlyozta, hogy az ÁSZ-vizsgálatok nem a könyvvizsgáló munkájára irányulnak, ezeknek célpontja nem a könyvvizsgáló. A Kamarához eljuttatott bejelentések – mint mondta – a konkrét számvevőszéki vizsgálattal összefüggésben végzett könyvvizsgálói tevékenység vélt vagy valós hiányosságairól szólnak.

Dr. Pál Tibor elmondta, hogy az év végéhez közeledve a Kamara áttekintette azokat a kimutatásokat, amelyek összesítik az egyes bejelentések, illetve az ezek alapján elrendelt, vagy elutasított fegyelmi eljárások számát. Az adatsorból kitűnik, hogy az ÁSZ-tól érkező beadványok számát tekintve rendkívül komoly változás következett be 2015 évtől kezdődően. Fontos azonban észrevenni, hogy míg a beadványok számában nagymértékű emelkedés tapasztalható, addig a Kamara által elrendelt és alapos munkával lefolytatott fegyelmi eljárások - főképpen azok kimenete - vonatkozásában nincs lényeges változás, így nagymértékű arányeltolódás tapasztalható, amelynek okait célszerű lenne közösen kivizsgálni.

Ezzel összefüggésben a két szervezet elnöke egyetértett abban, hogy szervezeteik más ellenőrzési fókusz, más jogszabályi környezet és ennek megfelelően más módszertan alapján, de azonos célok mentén tevékenykednek, ezért abban állapodtak meg, hogy 2018 januárjában kidolgozott ütemterv alapján az ÁSZ és a Kamara munkatársai egyeztetéseket folytatnak a számvevőszéki ellenőrzések könyvvizsgálókat érintő tapasztalatairól. Ennek a közös szakmai munkának eredményeit a Számvevőszék és a Kamara elnökei március végéig egy újabb megbeszélés keretében áttekintik és meghatározzák a szükséges lépéseket.
 

Betöltés...
X