Az ÁSZ jelentése és a kamara észrevételei a kamara tevékenységéről

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elkészítette és közzétette a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2012-2014 évi tevékenységére vonatkozó jelentését. Az ÁSZ vizsgálata első körben a kamara Főtitkári Hivatalára, a Fővárosi, a Vas megyei, a Győr-Moson-Sopron és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi szervezetre terjedt ki, melyet második körben már az ország valamennyi területi szervezetére kiterjesztettek. A vizsgálat 2015. novemberében kezdődött és 206 napon át tartott. Az ÁSZ 11 hónap után bocsátotta ki jelentését.

A többszöri adatbekérés és a helyszíni ellenőrzések folyamán a kamara közel 6 000 db fájlt, összesen kb. 40 000 db különféle dokumentumot bocsátott a számvevők rendelkezésére. Az ÁSZ a vizsgálat megállapításait tartalmazó jelentéstervezetét véleményezésre megküldte a kamara számára. A megállapítások túlnyomó többségét a kamara már a tervezet kézhezvételekor is vitatta, így 11 oldalas részletes észrevételt küldött az ÁSZ elnökének.

Az ÁSZ sajnálatos módon a kamara észrevételeit – 2 észrevétel kivételével – figyelmen kívül hagyva 2016. október 20-án közzétette a tervezetben is szereplő, vitatott megállapításokat is tartalmazó jelentését. A jelentés megállapításaival a kamara számos ponton nem ért egyet és továbbra is fenntartja az előzetes észrevételében rögzítetteket.

Úgy gondoljuk, hogy az ÁSZ által vélt, illetve valós hiányosságok összegszerű hatása, mértéke olyan szintű, hogy az semmiképpen sem támasztja alá a jelentés összegző megállapításaiban foglaltakat. A kamara határozott álláspontja szerint az ÁSZ alapvetően téves következtetésre jutott a kamarai gazdálkodás megítélésénél. A kamara véleménye szerint a jelentés azon kategorikus fordulata, mely szerint „a kamara gazdálkodása nem volt szabályszerű”, nincs összhangban sem a teljes jelentés tartalmával, sem annak részmegállapításaival.

Nem vitatva a sajátos módszertani szempontok használatának jogosságát, úgy gondoljuk, hogy a szakembereknek - szakmai kérdéseket alkotó vitákban - egyoldalú kinyilatkoztatások mellőzésével, a kapott eredmények megfelelő alátámasztásával kell eldönteniük. Éppen ezért javasoljuk a kamarai tagjainknak és minden szakembernek, hogy vessék össze az ÁSZ és a kamara álláspontját, értékeljék az ÁSZ jelentésének tartalmát, valamint annak összegzését.

Tekintve, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 1.§. (6) bekezdése szerint az ÁSZ jelentései, az abban foglalt megállapításai, következtetései bíróság vagy más hatóság előtt nem támadhatók meg, a kamara továbbiakban nem kívánja kommentálni a jelentést. Az ÁSZ tv. 33.§ (1) bekezdése értelmében a kamara a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet 30 napon belül megküldi az ÁSZ részére.

A kamara észrevételit (függelék) is tartalmazó jelentés letöltése

Betöltés...
X