Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérem 2017

A 2017-ben, a jubileumi év tiszteletére alapított Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérem azoknak a természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti és társadalmi területén legalább 10 évig kiemelkedő munkát végeztek, kifogástalan magatartást tanúsítottak és ezzel a kamara, illetve a könyvvizsgálói szakma hírnevének növeléséhez hozzájárultak. Az elnökség 2017-ben Darancó Károlynak, Makács Pálnénak, Martonosi Józsefnek és Turzó Györgynek ítélte oda munkájuk elismeréseként a díjat.

 

 

A jubileumi évre való tekintettel, valamint azzal a céllal, hogy a kamara és a könyvvizsgáló szakma jó hírneve növekedjen, minél szélesebb körben ismerjék meg és ismerjék el a könyvvizsgálói szakma minőségét és jelentőségét a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése 2017. április 28-án új díjakat alapított.

A díjak közötti különbség abban rejlik, hogy ki milyen feladatkörben és milyen munkát végzett a kamarában, milyen szakmai tevékenységet folytatott, milyen mértékben öregbítette a kamara és a szakma jó hírnevét.

A jubileumi év tiszteletére alapított Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérem azoknak a természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti és társadalmi területén legalább 10 évig kiemelkedő munkát végeztek, kifogástalan magatartást tanúsítottak és ezzel a kamara, illetve a könyvvizsgálói szakma hírnevének növeléséhez hozzájárultak. Az elnökség 2017-ben Darancó Károlynak, Makács Pálnénak, Martonosi Józsefnek és Turzó Györgynek ítélte oda munkájuk elismeréseként a díjat.

Darancó Károly

Darancó Károly 1979-ben diplomázott a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem népgazdasági tervező-elemző szakán. Szakközgazdász képesítését vállalati komplex szervezés-vezetés szakon 1987-ben szerezte ugyanott.

Könyvvizsgálói oklevelét 1993-ban vehette át, könyvvizsgálóként költségvetési és IFRS minősítéssel is rendelkezik.

1979-től 1997-ig különböző gazdasági- és cégvezetői megbízatásokban dolgozott közgazdászként. 1979-től jelenleg is saját (1993-ban alapított) könyvvizsgálói cégét, a – Kowex Plusz Kft-t vezeti, melyben az elmúlt 24 évben számos könyvvizsgálatot végzett, és amelyben jelenleg más főfoglalkozású könyvvizsgáló is végez könyvvizsgálatot.

Jelentős számban végezett cégátvilágítást, vállalt tanácsadást, valamint több mint ötven átalakulás könyvvizsgálója is volt. Jelenleg 22 társaság választott könyvvizsgálója.

Már megalakulásakor aktív szerepet vállalt a kamara életében: 1997 decemberében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Nógrád megyei Szervezetének elnökévé választották, ezt a tisztségét 4 cikluson át töltötte be, egészen 2015 októberig.

2007 és 2011 között az Országos Elnökség tagja is volt, 2008 és 2014 között pedig a kamara működése és szervezete felülvizsgálatára létrehozott mind a négy munkabizottságnak tagja volt. 2010-ben ő vezette a kamara szervezete és tagdíjrendszere felülvizsgálatát végző ad-hoc munkabizottságot.

Makács Pálné

Makács Pálné 1970-ben végzett közgazdászként a Pénzügyi Számviteli Főiskola Iparszakán.

Első munkahelye a Szolnoki Megyei Tanács Vasipari Vállalata volt, ahol üzemgazdászként dolgozott egy évig. A következő állomás a Szolnok Megyei Állami Építőipari Vállalat volt, ahol 15 évig dolgozott különböző munkakörökben számviteli, munkaügyi és pénzügyi területen. Ezt követően a Munkaügyi Központban dolgozott vállalkozói tanácsadóként.

1989-tól vállalkozóként folytatta tevékenységét, 1991-ben megalapította a ,,Privát Haszon" Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Bt-t, amely 1993-től korlátolt felelősségű társaságként működik.

1978-ban jelentkezett a könyvvizsgálói tanfolyamra főiskolai tanára, Dr Lukács Lajos inspirációjának köszönhetően, aki azt mondta, hogy a számvitel non plusz ultrája a könyvvizsgálat.

1984-ben szerezte meg oklevelét, majd 1989-ben adótanácsadói vizsgát tett.

Az 1980-as évek végén lett tagja a kamara elődjének számító Könyvvizsgálók Egyesületének.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara megalakulása óta aktívan részt vesz a kamara életében. 1997-tól 2007-ig a Szolnok megyei szervezet alelnöke, 1997-től 2007-ig az oktatási bizottság tagja volt, 2007-től 2015-ig pedig a Szolnok megyei szervezet elnökeként tevékenykedett. Megalakulásától tagja az MKVK Oktatási Központ Kft Felügyelő bizottságának. Rendszeresen oktat számvitelt középiskolában, mérlegképes könyvelői, könyvvizsgálói tanfolyamokon és mérlegképes kötelező továbbképzéseken.

A mai napig aktív könyvvizsgáló, a kamara által szervezett rendezvényeken, konferenciákon aktívan vesz részt.

Martonosi József

Martonosi József felsőfokú tanulmányait a szegedi Élelmiszeripari Főiskolán, majd a Budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte, a könyvvizsgálói és adószakértői oklevelét 1993-ban vehette át.

A kamara elődjének számító Könyvvizsgálók Egyesületének 1993- óta volt a tagja.

1988-tól Bács-Kiskun megyei Adófelügyelőségen ellenőrzési osztályvezető volt, majd 1990-től az APEH Bács-Kiskun megyei Igazgatóságán osztályvezető.

1995. január 1-től a REND Könyvvizsgáló Rt.-ben főállásban végezte a munkáját, mint bejegyzett könyvvizsgáló igazgató.

2002-től főállású egyéni vállalkozóként tevékenykedik, valamint az MJK Tanácsadó Kft. könyvvizsgáló ügyvezetője.
Megalakulása óta aktív szerepet vállal Kamara életében. 1997-től kezdve a mai napig küldött, valamint a kezdetektől fogva a Bács-Kiskun megyei helyi szervezet elnökségi tagja volt. Ugyancsak 1997-től az országos kamarában a Küldöttgyűlés választása alapján az Ellenőrző Bizottság tagjaként tevékenykedett.

A 2002 évi kamarai választások során a Bács- Kiskun megyei Szervezetének elnökévé választották, ugyanezen év december 14-i választás óta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökségi tagja volt.

2007 évben a Bács, Békés, Csongrád megyei „régió” jelöltjeként ismét a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Országos elnökségi tagjának választották.

Ugyanez évben megválasztották a Bács-Kiskun megyei szervezet elnökének, mely tisztséget az ismételt választás után 2015. októberi tisztújításig töltötte be. 2015. októbertől a megyei szervezet alelnöke.

Könyvvizsgálatai korábbi szakmai gyakorlatából eredően főként kereskedelmi, élelmiszeripari, ipari termelő vállalkozásokra terjednek ki.
Különböző tanfolyamokon adózást oktat, több képző intézménynél vizsgabizottsági tag, illetve elnök.

Turzó György

Turzó György 1974-ben végzett üzemgazdászként a Pénzügyi Számviteli Főiskola Vállalatgazdálkodási szakán. 1982-ben árszakértő, 2005-ben adószakértő végzettséget szerzett. Könyvvizsgálói oklevelét 1979-ben vehette át.

1974-től a Dunántúli Kőolajipari Gépgyárban belső ellenőre, majd vezérigazgatói helyetteses. 1991-től a Pannonconsult Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft ügyvezetője, vezető könyvvizsgálója. Könyvvizsgálati tevékenységét széles spektrum jellemezte. A Deloitte & Touche szakértőjeként a MOL Rt adóauditálását végezte, de könyvvizsgálati tevékenységet folytatott az erdőgazdálkodás, a fa-, gép-, műanyag- és textilipar területén tevékenykedő társaságoknál.

Megalakulása óta aktívan részt vett a Kamara életében. 1997-től tagja volt a kamara Zala megyei elnökségének, 1997-től 2011-ig az MKVK országos elnökségnek, 2016-ig pedig az MKVK Oktatási Központ Kft felügyelő bizottságnak. A Kamara megalakulásától kezdve egy éven át a Kamara általános alelnöke volt.

Szervező és gyakorlati tevékenységet vállalt a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok bevezetésében, a kamara minőségbiztosítási rendszerének előkészítésében, a számvitelt, adózást és a pénzügyeket érintő jogszabályok véleményezésében a kamara Zala megyei szervezeténél és az elnökségben. Folyamatosan fejlesztette és irányította a kamara Zala megyei szervezeténél a tagság szakmai munkáját segítő szolgáltatásokat és az érdekképviseleti tevékenységet.

Oktatójaként a könyvvizsgálók és a regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésén rendszeresen tartott előadásokat adózási, nemzetközi adózási, számviteli, valamint a nemzetközi számviteli standardok témaköreiben.

A Magyar Közgazdasági Társaság tagjaként aktívan közreműködött a Nagykanizsa középtávú gazdaságfejlesztési koncepciójának kidolgozásában. Nagykanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány felügyelő bizottságában végzett munkájával nagyban hozzájárult a város egyetemi oktatásának fejlesztéséhez. Korábban a Budapesti Gazdasági Főiskola zalaegerszegi Intézete Tanácsadó testületének tagja volt.

Turzó György már nem vehette át az életműdíjat, pár nappal a díjátadó előtt, 2017. szeptember 2-án elhunyt. A díjat Simonné Romsics Erika, a kamara Zala megyei szervezetének elnöke vette át.

 

 

Betöltés...
X