Találkozó az ICAEW európai igazgatójával

2016. február 29-én a kamarába látogatott Martin Manuzi, az ICAEW európai igazgatója, hogy főként minőség-ellenőrzés és oktatás terén együttműködés lehetőségeiről tájékozódjon. A kamarát Dr. Pál Tibor elnök, Dr. Hegedűs Mihály oktatási alelnök és Barsi Éva szakmai alelnök képviselte.

A kamara új vezetésének irányvonalai kapcsán elmondtuk, hogy a minőség és a kommunikáció javítását tartjuk elsődleges feladatnak, valamint az oktatás tematikai és módszertani megújítását. Az ICAEW1 által évekkel ezelőtt életre keltett számviteli fórum (APSF) prioritásai összhangban állnak ezekkel a célokkal. A fórum résztvevői közép-és kelet-európai kamarák, amelyek az ICAEW és egymás tapasztalatainak a rendszeres megvitatásával, értékelésével keresik az előrevezető utat.

Manuzi úr elmondta, hogy a fórum keretében a lehető legszélesebb körben kívánják bevonni az európai szakmai szervezeteket egy olyan közös munkába, együtt gondolkodásba, aktív vitákba, mellyel feltérképezhető, hogy hogyan lehet a változásokra hatékonyan és gyorsan reagálni. Ezekben a hónapokban, például, minden EU-tagállam az audit reform implementálásával van elfoglalva, sok fejtörést okoz az egyes szabályok átvétele a nemzeti jogba. A fórum lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők megosszák a tapasztalatokat és átvegyék egymástól a jó gyakorlatokat.

A következő, 2016. áprilisi fórum fő témája a technológia fejlesztése lesz. A számítógépes programok, alkalmazások egyre inkább automatizálják a könyvvizsgálói munka egyre nagyobb részét. A felszabaduló kapacitásokat új típusú feladatok feltérképezésére lehetne felhasználni. A digitális technológia adta lehetőségeket a lehető legnagyobb mértékben kell kiaknázni a közérdek javára. A másik téma a szakma pozitív külső megítélésének az elérése és a szakma jó hírnevének a visszaállítása. Ez szintén egybevág a kamara kommunikációs erőfeszítéseivel. A könyvvizsgálói szakma szabályozói szintű kihívásainak és a piaci lehetőségek áttekintésével a kapacitás bővítésére is megoldást keresnek.

A hatékonyság érdekében a fórumon belül kisebb munkacsoportok alakultak. A minőség-ellenőrzés munkacsoportja Bukarestben találkozott február utolsó hetében, ahol meghatározták az irányvonalakat. Céljuk olyan legjobb gyakorlatok kidolgozása, melyeket az összes ország tudna alkalmazni. Olyan kérdőíveket terveznek összeállítani, amik révén a minőség-ellenőrzés során az automatikus lista-pipálást felváltaná a valós, tartalmi ellenőrzés. A kidolgozott anyagok, kérdőívek elérhetőek lennének a résztvevő országok minőség-ellenőrei és könyvvizsgálói számára is. Üdvözölnék, ha a kamara részt tudna venni ebben a munkacsoportban.

A szakma fejlődésével kapcsolatban elmondta, hogy nemcsak új könyvvizsgálókra van szükség, hanem az új funkciókat, könyvvizsgálói szerepeket csak úgy lehet ellátni, ha azokhoz megfelelő képzést tudunk nyújtani. Tehát kiemelten fontos az oktatás szerepe. Ezek az új irányvonalak szintén a témái a fórum és a munkacsoportok megbeszéléseinek.

Az ICAEW végzett egy felmérést, amiből kiderült, hogy a könyvvizsgálók által leteendő vizsgák több országban inkább memóriatesztekre emlékeztetnek, ezek nem feltétlenül azokat a képességeket mérik, amiktől valaki jó könyvvizsgáló lesz. Ráadásul a mai X, Y, vagy Z generációs fiatalok számára nem is feltétlenül vonzó egy ilyen képzési struktúra. Az ICAEW kidolgozott egy olyan kombinált képzést, amit már több országban alkalmaznak. Ez nemzetközileg elismert képesítést és az adott országban érvényes könyvvizsgálói képesítést is ad. Annak a fiatal generációnak, akik egyszerre sok mindent akarnak csinálni, sok mindenhez akarnak érteni, ez kifejezetten vonzó lehetőség. Manuzi úr felvetette az együttműködés lehetőségét ezen a téren is a kamara és az ICAEW között.

Úgy tűnik, az ICAEW és a kamara törekvései több területen egy irányba mutatnak, a potenciális együttműködés részleteiről a kamara elnöksége egyeztetéseket fog folytatni.
 

- - -

1 Anglia és Wales mérlegképes könyvelőinek szövetsége. Az ICAEW-et 1880-ban alapították és mára már az egyik világelső szakmai szervezet. Királyi Charta rendelkezéseinek megfelelően célja a közérdek szolgálata. Tagjainak szabályozását, különösen felelősségét a könyvvizsgálók irányába, az Egyesült Királyságbeli Pénzügyi Beszámolási Szabályozó Testület felügyeli. Vezetési, irányítási és gyakorlati támogatást nyújtanak több, mint 160 ország több, mint 140 000 könyvvizsgáló tagjának. Együttműködnek kormányokkal, szabályozó hatóságokkal és egyes releváns iparággal.

Betöltés...
X