Közlemény a veszélyhelyzet alatti online szóbeli vizsgák szabályairól

A koronavírus járvány terjedésére és a kihirdetett magyarországi veszélyhelyzetre tekintettel – a vizsgákon résztvevők és a vizsgáztatók biztonságát, egészségének védelmét szem előtt tartva – szükségesnek tartottuk annak lehetővé tételét, hogy a körülmények ismeretében, az oktatási alelnök döntése alapján az okleveles könyvvizsgálói képzés egyes vizsgái, illetve egyes szakmai minősítő vizsgák online módon kerülhessenek lebonyolításra.

Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy a kamara elnöksége 2020. november 20-i ülésén a kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatát, valamint a szakmai minősítő vizsgaszabályzatát előzőeknek megfelelő tartalommal módosította, melyet a közfelügyeleti hatóság még aznap jóváhagyott.

A kamara a vizsgázók és a vizsgáztatók egészségét szem előtt tartva a veszélyhelyzet időtartamára szükségesnek tartotta annak lehetővé tételét, hogy a körülmények ismeretében – az oktatási alelnök döntése alapján – az okleveles könyvvizsgálói képzés egyes vizsgái illetve egyes szakmai minősítő vizsgák online módon kerülhessenek lebonyolításra.

Az előző lehetőséget megteremtő szabályzat módosítások értelmében a „jogszabályban kihirdetetett veszélyhelyzet esetén az oktatási alelnök elrendelheti, hogy a szóbeli vizsga elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz (videokonferencia) útján kerüljön lebonyolításra, melynek részleteire, technikai feltételeire az oktatási bizottság által a kamara honlapján az érintettek számára hozzáférhetővé tett eljárásrendet kell alkalmazni. A vizsgázó a szóbeli vizsgára történő – videokonferencián keresztüli – bejelentkezéssel az oktatási bizottság által az előzőek szerint meghatározott eljárásrendet elfogadja, azt magára nézve kötelezőnek tekinti, utólag a szóbeli vizsga megtartásának módja nem kifogásolható.”

A szabályzatmódosítások a közfelügyeleti jóváhagyását követő napon – 2020. november 21. napján – léptek hatályba.

Az oktatási bizottság által meghatározott eljárásrend elérhető:   

A veszélyhelyzet alatti online szóbeli vizsgák lebonyolításának eljárásrendje

  

Az online szóbeli vizsgákkal kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljanak bizalommal Kercsov-Farkas Krisztina (szakmai minősítő vizsgák) és Máté Anna (okleveles képzés) kolléganőnkhöz.

  

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Oktatási Bizottsága

    

Betöltés...
X