Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

E-learning 2018

A kamarai tag könyvvizsgáló köteles a szakmai továbbképzési rendszerben részt venni. Az e-learning képzési forma keretében a Szakmai Továbbképzési Szabályzat I. fejezetének (9) és (13) pontjában meghatározott kreditpontokból évente legalább 4 kreditpontot kell teljesíteni.

Az alábbiakban a kamara által 2018. évre engedélyezett kreditpontos előadások listáját tesszük közzé.
(A feltöltés folyamatos, kérjük látogasson vissza többször az oldalunkra. )

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szervező intézmény az alábbi táblázatban közölt előadásait összevontan is meghirdetheti. Az egyes előadások megtekintésének feltétele, valamint bővebb információ a szervező intézmények honlapján található. 

A kreditpontokat a szervező intézmény kamarának megküldött igazolása alapján tudjuk figyelembe venni. Az egyes igazolások kiállítása - jellemzően - havi rendszerességgel történik, így az előadás meghallgatása és a kreditpont honlapon (Saját adatok) történő megjelenése között jelentős időeltérés is előfordulhat, ami miatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük!
 

TematikaKreditpontElszámolhatóság időszaka

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.
https://www.mkvkok.hu/tavoktatas - kamarai honlapon keresztül belépve 4 kreditpont erejéig térítésmentesen választható képzések

Adóváltozások egyes kérdései 2018 (TAO, KIVA, SZJA, TB)22018.12.31-ig
Amit a nonprofit szervezetek mellett működő pénzügyi ágazati szakembereknek 2018-ban tudniuk kell22018.12.31-ig
2018. évi változások az adóigazgatásban22018.12.31-ig
IFRS 15 - amit a vevői szerződésekből származó bevétel standardról tudni kell2 spec2018.12.31-ig
A felszámolási- és a végelszámolási eljárás számviteli feladatai22018.12.31-ig
Az átalakulás, egyesülés, szétválás számviteli feladatai22018.12.31-ig
Származékos (derivatív) ügyletek22018.12.31-ig
IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok42018.12.31-ig
Könyvvizsgálói konferencia 2017. előadásai - 1.
 • Közfelügyeleti tapasztalatok 2017. (Dr. Sramkó Szilvia);
 • Minőségellenőrzési tanulságok (Mádi-Szabó Zoltán, Munkácsi Márta);
 • A könyvvizsgálat fegyelmi és etikai kérdései (Torma József, Dr. Fehér Mihály)
22018.12.31-ig
Könyvvizsgálói konferencia 2017. előadásai - 2.
 • Milyen jelentést adjak ki? (Novák Miklós);
 • Könyvelési tételek vizsgálata informatikai eszközökkel (Gábor Gabriella);
 • Különjelentés, avagy szektorok könyvvizsgálói jelentésdömpinggel (Agócs Gábor)
22018.12.31-ig
Könyvvizsgálói konferencia 2017. előadásai - 3.
 • A tizennyolcadik teve – konfliktuskezelés konstruktívan (Dr. Piczkó Katalin);
 • Y generáció a munka világában (Kovács Judit);
 • Milyen jelentést adjak ki? (- Novák Miklós)
22018.12.31-ig
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 1.: Az MNB visszajelzései a könyvvizsgálók számára-pénztár; biztosítók; hitelintézet; befektetési vállalkozás; kibocsátó2 spec2018.12.31-ig
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2.: A könyvvizsgálói különjelentésről szóló új standard ismertetése2 spec2018.12.31-ig
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 3.: Könyvvizsgálói jelentések változása; Különjelentés, avagy szektorok könyvvizsgálói jelentésdömpinggel2 spec2018.12.31-ig
Kötelezettségek számviteli elszámolása22018.12.31-ig
Üzemi, üzleti eredményt csökkentő tételek számviteli elszámolása22018.12.31-ig
Számla adatszolgáltatás szabályai és gyakorlata22018.12.31-ig
Transzferárazás - új rendelet, új kötelezettségek22018.12.31-ig
Információbiztonság az Egységes Adatvédelmi Rendelet (GDPR) tükrében22018.12.31-ig
Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2018 - nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára2 spec2018.12.31-ig
IFRS 16 - az új lízing standard2 spec2018.12.31-ig
Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2018 - költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára (nem része a könyvvizsgálók részére biztosított térítésmentes előadásoknak)6 spec2018.12.31-ig
Tudnivalók az elektronikus számlázásról és az új adatszolgáltatási kötelezettségről (nem része a könyvvizsgálók részére biztosított térítésmentes előadásoknak)22018.12.31-ig
A kisvállalati adó (KIVA) alkalmazásának 2018-as szabályai (nem része a könyvvizsgálók részére biztosított térítésmentes előadásoknak)22018.12.31-ig
Ötlettől a termékig - a kutatás-fejlesztés számviteli és adózási vonatkozásai (nem része a könyvvizsgálók részére biztosított térítésmentes előadásoknak)22018.12.31-ig
A felszámolási- és a végelszámolási eljárás számviteli feladatai22018.12.31-ig
Az átalakulás, egyesülés, szétválás számviteli feladatai22018.12.31-ig
Származékos (derivatív) ügyletek22018.12.31-ig
A közlekedéssel összefüggő költségek elszámolása és adózása – minden, amit a pénzügyi ágazati szakembereknek tudniuk kell a magánszemélyek járműhasználatáról22018.12.31-ig
Adóváltozások egyes kérdései 2018 (KATA, új adóeljárási szabályok, áfa, egyéb adók) (nem része a könyvvizsgálók részére biztosított térítésmentes előadásoknak)22018.12.31-ig
A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások működésének szab. környezete, Treasury tevékenysége, számv. elszámolásai2 spec2018.12.31-ig
A pénzegység alapú statisztikai mintavétel elmélete és gyakorlata 2018.12.31-ig

Könyvvizsgálói Konferencia 2018/1.:

 • 4400-as támogatások;
 • Pénzmosás a gyakorlatban;
 • Új IFRS-ek (IFRS9,IFRS15,IFRS16) bevezetésének könyvvizsgálati kihívásai
2 spec2018.12.31-ig

Könyvvizsgálói Konferencia 2018/2.:

 • Elvárási rés a könyvvizsgálati tevékenység folyamatában;
 • Az átalakulások aktuális kérdései
22018.12.31-ig

Könyvvizsgálói Konferencia 2018/3.:

 • Manipulatív minták és technikák felismerése;
 • GDPR-ről érthetően;
 • GDPR hatása a könyvvizsgálati kockázatokra
2 

Könyvvizsgálói Konferencia 2018/4.:

 • Merre megy a könyvvizsgálat a digitalizáció korában?;
 • Elveszik-e a gépek a munkánkat?;
 • Felhőalkalmazások
22018.12.31-ig
2018-as év eleji, évközi és elfogadott 2019-es adótörvény változások egyes kérdései (TAO, KIVA, SZJA, TB)22018.12.31-ig
2018-as év eleji, évközi és elfogadott 2019-es adótörvény változások (EKHO, KATA, új adóeljárási szabályok, áfa, egyéb adók)22018.12.31-ig
Saját tőke - esettanulmányok, példák a tőkeműveletekre, probléma felvetések a gyakorlatból és azok megoldásai22018.12.31-ig
Az átalakulás, egyesülés, szétválás könyvvizsgálata22018.12.31-ig
A minőség-biztosítási (minőség-ellenőrzési) követelményeknek megfelelő könyvvizsgálat, változások a könyvvizsgálói jelentésben a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodói körben és azon kívül - 2018.2 spec2018.12.31-ig
A minőség-biztosítási (minőség-ellenőrzési) követelményeknek és a 6100. témaszámú standard - könyvvizsgálói külön jelentés2 spec2018.12.31-ig
Conforg Kft.
https://www.conforg.hu/link/konferenciak/10/konyvvizsgalok-kreditkepzese_kreditkepzes  
Adó- és Járulékszabályok 2018.12018.12.31-ig
Számviteli nap 2018.12018.12.31-ig
Infoszféra Kft.  
http://www.infoszfera.hu/rendezvenyek/e-learning/
Adószabályok 2018. Új adóigazgatási eljárás, ÁFA, SZJA12018.12.31-ig
Elektronikus Számlázás 2018.12018.12.31-ig
Házipénztár 2018.12018.12.31-ig
Környezetvédelmi Termékdíj 2018.12018.12.31-ig
MAKSZOE  
Adózást érintő egyes törvények (Air, Art, E-ügyintézés, Szja, TAO, KATA, KIVA, Áfa, járulékik, illeték, termékdíj, egyéb kisadók) 2018. évben hatályba lépő fontosabb változásai12018.12.31-ig
A számviteli törvény 2017. évi változásai, felkészülés a beszámoló készítésére12018.12.31-ig
Számviteli aktulitások a gyakorlatban12018.12.31-ig
A követelmi jog és az adójog kapcsolódási pontjai12018.12.31-ig
Vállalkozások vagyoni elemeinek számviteli kezelése a gyakorlatban12018.12.31-ig
Számviteli politika, eszközök leltározása-kivezetése, ingyenes ügyletek számvieli kezelése12018.12.31-ig
A NAV hatáskörébe tartozó bűncselekmények, a NAV eszközrendszere és az újra szabályozott Pmt. és Kit. változásaival kapcsolatos teendők a könyvelők, adótanácsadók számára12018.12.31-ig
Menedzser Praxis Kft. 
http://szakkepzeseink.hu/Default.aspx?page=elearning    
2018. január 1-től kötelezően alkalmazandó számviteli változások, követelések, pénzeszközök számvitele, a GDPR rendeletben foglaltak betartása érdekében felmerülő könyvelőket érintő feladatok12018.12.31-ig
Ingatlannal kapcsolatos adózási szabályok (SZJA, ÁFA, Illeték, Helyi adók)12018.12.31-ig
2018. évet érintő követelések, pénzeszközök számvitelének változásai és számvitellel kapcsolatos jogszabályváltozások12018.12.31-ig
2018. évi változások (áfa, szja, tao, jövedéki adó, kiva, kata, helyi adók, illeték, szja, art, air, vht, Eüsztv.)12018.12.31-ig
A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetésének sajátosságai 2018-ban22018.12.31-ig
Cash-Flow kimutatások12018.12.31-ig
A számviteli szabályzatok és a beszámoló kapcsolata12018.12.31-ig
Minden amit a KATA-ról, a KIVA-ról és a közérdekű nyugdíjas szövetkezetről 2018-ban tudni érdemes12018.12.31-ig
Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2018 - költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők részére2 spec2018.12.31-ig
Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2018 - nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők részére2 spec2018.12.31-ig
A CIVEL TV. MÓDOSÍTÁSA, VALAMINT A CIVIL SZFÉRÁT ÉRINTŐ AKTUALITÁSOK (cégkapu, adózási kérdések, számviteli változások)12018.12.31-ig
2018. évi változások (számvitel, áfa, tao, jövedéki adó, kiva, egyéb adók, helyi adók, illeték, reklámadó, szja, art, cafeteria)12018.12.31-ig
Ingatlanok értékesítéséhez kapcsolódó általános forgalmi adó és illetékek szabályai12018.12.31-ig
A számviteli törvény, a környezetvédelmi termékdíj, valamint a társadalombiztosítás 2018-tól hatályos változásai12018.12.31-ig
Az áfa ellenőrzés lényeges kérdései, továbbá az adatszolgáltatás kibocsátott számlákról, az adóigazgatási rendtartás, az adózás rendje és az adóhatósági végrehajtás 2018-as változásai12018.12.31-ig
Számviteli változások 2017-2018., adónemek között áttérés/visszatérés számviteli feladatai, saját tőkevesztés számviteli feladatai, gazdasági társaságok átalakulásának számvitele22018.12.31-ig
250/2000.(XII.24.) Korm.rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, 2017-2018 évi változásairól2 spec2018.12.31-ig
Az IFRS értékelési elvei, a valós értékelés és a pénzuügyi instrumentumok számviteli szabályoása (az IFRS 13-as, az IFRS 9-es és az IFRS 7-es standard)2 spec2018.12.31-ig
Pallas70 Oktatási Kft. 
https://www.pallas70.hu/
Gyakorlati adózási kérdések és változások 2018.12018.12.31-ig
Számviteli aktulitások 2018., a számviteli tv. változásai, nonprofit szervezetek alapvető szabályai, az ellenőrzés és önellenőrzés változásai, aktuális feladatok12018.12.31-ig
Számviteli kérdések 2018. üzemi, üzleti eredményt csökkentő tételek számvitele, kötelezettségek számvitele12018.12.31-ig
Főbb adónemek és az adózási eljárásrend 2018-as változásai, valamint az Áfa különleges eseteinek gyakorlati alkalmazása12018.12.31-ig
OVI Kft
http://www.kotelezotovabbkepzes.hu/  
Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2018 - költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők részére22018.12.31-ig
Év végi zárás (beszámoló készítés) és év elejei nyitási teendők 12018.12.31-ig
Számvitel a gyakorlatban 2018.12018.12.31-ig
Gépjárművek számviteli elszámolása 2018. 12018.12.31-ig
Könyvelők és könyvvizsgálók szerepe a számvitelben 2018.12018.12.31-ig
Számlázás 2018.12018.12.31-ig
Saldo Zrt.
http://www.saldokurzus.hu/oktatas/elearning
Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2018 - nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők részére2 spec2018.12.31-ig
Az adóigazgatás szabályainak megújítása, valamint az ÁFA változásai 2018.12018.12.31-ig
Az Szja tv., a Katv., az Ekho tv. és az Efo tv. 2018. január 01-jétől hatályos módosításai valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizest érintő változások 2018.12018.12.31-ig
Követelésekkel, kötelezettségekkel valamint a készletekkel kapcsolatos számviteli elszámolások12018.12.31-ig
Gazdasági társaságok átalakulásának, egyesülésének, szétválásának számvitele12018.12.31-ig
Számviteli törvény 2017-2018. évi változásai, hatása a 2017-es üzleti év zárására, 2017-es üzleti év zárásának kiemelt feladatai, saját tőkevesztés számviteli elszámolása12018.12.31-ig
Sämling Kft.  
http://www.samling.hu/
IFRS aktualitások: IFRS15 és IFRS1622018.12.31-ig
Adóváltozások és gyakrolati számviteli kérdések 2018/1.12018.12.31-ig
System Media Kft. 
http://e-systemmedia.hu/    
Adótörvények 2019.12018.12.31-ig
Számlázás és számlakorrekció az új elektronikus adatszolgáltatás tükrében 2018.12018.12.31-ig
Pénzintézetek adózási szabályai 201812018.12.31-ig
Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2018 - nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők részére2 spec2018.12.31-ig
IFRS update 2018.2 spec2018.12.31-ig
Pénzügyi szervezetek adózása 2018.12018.12.31-ig
Béren kívüli juttatások 2018.12018.12.31-ig
Elektronikus számlázás és számla adatszolgáltatás 2018.12018.12.31-ig
Adóeljárás, adóper12018.12.31-ig
Számviteli szakmai nap 201812018.12.31-ig
"Adó szakmai nap - 2018 (e-learning)" mód.12018.12.31-ig
Adózás 201822018.12.31-ig
Környezetvédelmi Termékdíj 2018.12018.12.31-ig
Áfa, számlázás12018.12.31-ig
Verlag Dashöfer Kft.
www.dashofer.hu
Számviteli ismeretek csomag 201822018.12.31-ig
Vezinfó Kft.
http://www.vezinfo.hu/videokonf.php 
Adózás 2018-2019
(A 2018-as, a 2018. év közben elfogadott 2018-as évet érintő, és a már megismert 2019. évre vonatkozó változások)
22018.12.31-ig
SZÁMVITEL 2018
(Számviteli törvényt érintő 2017. és 2018. évi változások, Számviteli alapelvek hatása a beszámolóra és a könyvvezetésre, Bekerülési érték, Éves zárlat)
22018.12.31-ig

 

 

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X