Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Tájékoztatás a könyvvizsgálói jelentés szövegezésében történt egyszerűsítésekről

A 2000. évi C. törvény a számvitelről 2011. évi CLVI. törvénnyel történt módosítása tovább csökkentette a magyar- és a nemzetközi könyvvizsgálói standard független könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó előírásai közötti különbséget. Erre való hivatkozással 2012. január 1-jén egyes részek kikerültek az MNKS Könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó részéből:

  • Kimaradt a “záradék“ szó kötelező használata a “vélemény“ szó mellett a vélemény alapjának-, valamint magának a véleménynek a megfogalmazásánál.
  • Leegyszerűsödött a vélemény szövegezése, tekintettel arra, hogy a standardok kötelezően előírt tartalmának ez a rövidebb megfogalmazás is eleget tesz.

A módosított jelentés 2012. január 1-jét követően kiadott jelentéseknél alkalmazható.
A változtatás semmi olyat nem tartalmaz, ami miatt a változtatást megelőzően az MNKS 2. számú függelékében bemutatott és az annak alapján a honlapra 2011-ben példaként felkerült minták ne lennének megfelelőek.
A könyvvizsgálók munkájának megkönnyítése érdekében az MNKS 2. számú függelékében szereplő jelentésnek megfelelően kidolgozásra kerültek az új jelentésminták, amelyek megtalálhatók a kamara honlapján:

https://mkvk.hu/tudastar/utmutatok/jelentesmintak_2012

A jelentésmintákkal kapcsolatosan felhívom a figyelmet arra, hogy a 706. Standard előírásainak megfelelően a figyelemfelhívó bekezdésnek kizárólag a pénzügyi kimutatásokban szereplő, közzétett információkra szabad hivatkoznia.
Ha a könyvvizsgáló szükségesnek tartja, hogy megjegyezzen a pénzügyi kimutatásokban prezentált, közzétett információkon kívüli olyan kérdést, amely a könyvvizsgáló megítélése szerint releváns abból a szempontból, hogy a felhasználók megértsék a könyvvizsgálatot, a könyvvizsgáló felelősségét, vagy a könyvvizsgálói jelentést, akkor ezt az „Egyéb kérdések” címmel ellátott bekezdésben teheti meg. Ezt a bekezdést közvetlenül a véleményt tartalmazó bekezdés, illetve az esetleges figyelemfelhívó bekezdés után kell szerepeltetnie. Amennyiben az „Egyéb kérdések” az egyéb jelentéstételi kötelezettséggel kapcsolatosak, értelemszerűen az „Egyéb kérdések” bekezdést az egyéb jelentéstételi kötelezettségek véleményt kifejező mondatát követően kell a jelentésben szerepeltetni.

Dr. Ladó Judit
Szakmai alelnök

Betöltés...
X