Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

Archív Közlemények

Egységes Elektronikus Beszámolási formátumban (ESEF) készült pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés
2022.02.24.

Mint azt korábbi közleményeinkben jeleztük, az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által kidolgozott egységes elektronikus beszámolási formátumot (ESEF) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóinak kell alkalmazniuk pénzügyi kimutatásaikra. Tagállami hatáskörben meghozott döntés alapján Magyarországon az ESEF kötelező alkalmazásának a bevezetése az érintett gazdálkodói kör számára egy évvel el lett halasztva, így a szabályozás értelmében az érintett társaságoknak 2021. január 1-jével kezdődő üzleti évi pénzügyi beszámolójukra kell először alkalmazniuk az ESEF előírásokat.

tovább...
Könyvvizsgálói nyilatkozat változás: a Közúti áruforgalmi engedély és az autóbusszal végzett személyszállítási engedély kiadásánál - 2021
2020.11.20.

Változott a Közúti áruforgalmi engedély, illetve az autóbusszal végzett személyszállítási engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat az ISAE 3000. témaszámú magyar nemzeti standard alkalmazásával

tovább...
Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat - 2020
2020.02.10.

A 261/2011. (XII.7.) sz. többször módosított kormányrendelet* írja elő, hogy Magyarország területén belföldi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenység, saját számlás közúti áruszállítás és autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás csak engedély birtokában végezhető.
Az engedély kiadásának feltétele, hogy a gazdálkodó igazolja a megfelelő pénzügyi helyzetet.

tovább...
Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat - 2019
2020.02.10.

A 261/2011. (XII.7.) sz. többször módosított kormányrendelet* írja elő, hogy Magyarország területén belföldi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenység, saját számlás közúti áruszállítás és autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás csak engedély birtokában végezhető.
Az engedély kiadásának feltétele, hogy a gazdálkodó igazolja a megfelelő pénzügyi helyzetet.

tovább...
A Szakértői Bizottság közleménye a számviteli szétválasztásról való jelentéstételről
2020.02.06.

A kamara szakértői bizottsága az alábbi szakmai ajánlást és könyvvizsgálói jelentés mintát teszi közzé az energiaipari ágazatokban működő egyes gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát végző könyvvizsgálók munkájának a megsegítésére.

tovább...
Accountancy Europe event on Simplifying auditing standards for small or non-complex entities
2018.05.24.

A Könyvvizsgálók Európai Szövetsége (Accountancy Europe) 2018. május 30-án konferenciát szervez, melyet a témakör széles szakmai érintettségére való tekintettel élőben is lehet követni a szervezet youtube csatornáján.

tovább...
Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat - 2018
2018.01.09.

A 261/2011. (XII.7.) sz. többször módosított kormányrendelet* írja elő, hogy Magyarország területén belföldi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenység, saját számlás közúti áruszállítás és autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás csak engedély birtokában végezhető.
Az engedély kiadásának feltétele, hogy a gazdálkodó igazolja a megfelelő pénzügyi helyzetet.

tovább...
A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat és a Szakértői Bizottság tájékoztatása a hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálói számára – Különjelentés standard tervezet
2017.08.31.

A könyvvizsgálók általi különjelentésre vonatkozó Ajánlást hamarosan egy magyar nemzeti standard váltja fel. Az új nemzeti standard a könyvvizsgálók által nyújtott Egyéb szolgáltatásokra vonatkozó standardokon belül, a Kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok közé kerül majd besorolásra.

tovább...
Könyvvizsgálói óradíjak - 2017
2017.03.29.

Az alábbiakban a könyvvizsgálói díjtételek alsó határának meghatározását segítő dokumentumokat találja.

tovább...
Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat - 2016
2016.12.31.

FRISSÍTVE - A 261/2011. (XII.7.) sz. többször módosított kormányrendelet írja elő, hogy Magyarország területén belföldi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenység, saját számlás közúti áruszállítás és autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás csak engedély birtokában végezhető.

Az engedély kiadásának feltétele, hogy a gazdálkodó igazolja a megfelelő pénzügyi helyzetet.

tovább...
Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat - 2017
2016.12.19.

A 261/2011. (XII.7.) sz. többször módosított kormányrendelet* írja elő, hogy Magyarország területén belföldi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenység, saját számlás közúti áruszállítás és autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás csak engedély birtokában végezhető.

Az engedély kiadásának feltétele, hogy a gazdálkodó igazolja a megfelelő pénzügyi helyzetet.
 

tovább...
A Szakértői Bizottság közleménye az új könyvvizsgálói jelentés mintákról
2016.12.01.

A Szakértői Bizottság legutóbbi, 2016. november 21-én megtartott ülésén megtárgyalta a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok (MNKS) módosítására vonatkozó előterjesztést és annak részeként a számviteli törvény szerint készített beszámolók könyvvizsgálatánál alkalmazandó új könyvvizsgálói jelentés mintákat.

tovább...
2016. évi beszámolóra kiadandó könyvvizsgálói jelentésekhez használandó jelentés minták
2016.08.24.

A Szakértői Bizottság legutóbbi, augusztus 23-án megtartott ülésén áttekintette az éves beszámolók jogszabály szerinti könyvvizsgálatával összefüggésben a 2016. évi beszámolóra kiadandó könyvvizsgálói jelentésekhez használandó jelentés minták módosítására vonatkozó javaslatot.

tovább...
Behajtási költségátalány – közlemény a 2015. évi beszámolókra vonatkozó eljárásról
2016.04.11.

Amint korábbi közleményünkben arról tájékoztatást adtunk, az Országgyűlés elfogadta a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényt (a továbbiakban: „Törvény”). (Kihirdetésre került a Magyar Közlöny 2016. március 23-i, 39. számában.)

tovább...
A behajtási költségátalányról
2016.01.20.

Az új Ptk. hatályba lépése óta a behajtási költségátalány szabályozása okozza az egyik leggyakoribb problémát a kollégák körében. Kétségtelen, hogy könyvvizsgálati szempontból a lényegességi megközelítés miatt kevesebb kérdés merül fel, de számviteli és adózási oldalról a szabályozás és a gyakorlat közötti ellentmondás szinte feloldhatatlan.

A napvilágra került állásfoglalások hűen követik a hatályos magyar szabályozást.

tovább...
A Szakértői Bizottság közleménye a behajtási költségátalány kérdésköréhez
2015.04.17.

A Szakértői bizottság a 2015. áprilisi ülésén ismételten foglalkozott a „Behajtási költségátalány” kérdésével. A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően – ld. a honlapon korábban közzétett állásfoglalást – a cégeknek ki kell számolniuk fizetendő átalányt és le kell könyvelniük. Ha esetlegesen úgy döntenek, hogy nem könyvelik le, akkor a könyvvizsgálat során meghatározott lényegesség alapján tud a könyvvizsgáló arról dönteni, hogy milyen könyvvizsgálói jelentést bocsájt ki.

tovább...
Társasházakat könyvvizsgálók névsora
2014.11.20.

Felhívásunkra, melyben arra kértük könyvvizsgáló kollégáinkat, hogy jelezzék a Szakértő Bizottság felé, ha társasházak könyvvizsgálatával is foglalkoznak, számos visszajelzés érkezett. Felhívásunk természetesen továbbra is, szeretnénk a listát folytatni, így továbbra is várjuk a jelentkezéseket a Szakértői Bizottságnál az alábbi e-mail címen: szakertoi@mkvk.hu

tovább...
Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat (2015)
2014.11.11.

2014 október 30-ai hatályos változat szerint
Ezúton szeretnénk felhívni figyelmünket, hogy változott a közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozatra vonatkozó kormányrendelet. Eddig a 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet alapján kellett kiadni a nyilatkozatot. A 146.sz. Magyar Közlönyben kihirdetett 261/2011. (XII.7.)- többször módosított- Kormányrendelet írja elő, hogy Magyarország területén belföldi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenység, saját számlás közúti áruszállítás és autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás csak engedély birtokában végezhető.

tovább...
Közlemény az új Ptk. szerinti könyvvizsgálói szerződések megkötéséről
2014.05.20.

A szakértői bizottság a kamara honlapján 2014. április 9-én közzétett aktualizált megbízási szerződés, valamint elfogadó nyilatkozat minták kapcsán több megkeresést kapott abban a tárgyban, hogy miként célszerű eljárni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) hatálybalépését megelőzően megkötött könyvvizsgálói szerződések vonatkozásában.

tovább...
Az Európai Parlament által újonnan elfogadott jogszabályok a könyvvizsgálati politikáról – a hivatalos megjelenés nyáron várható
2014.04.07.

Az Európai Parlament 2014. április 3-i plenáris ülésén elfogadta a könyvvizsgálati politika reformjáról szóló javaslatokat. Ezzel a finishez érkezett a közel négy éve tartó párbeszéd-sorozat és bizonytalanság. Elfogadásra került az Európai Parlament módosítási javaslatai az Európai Parlament és Tanács irányelvéről az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról, valamint az Európai Parlament és Tanács rendeletéről a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről.

tovább...
Közlemény az egyéni vállalkozó könyvvizsgálók által kiadott könyvvizsgálói jelentésekről
2014.04.03.

A 2013. évi CC. törvény 2014. január 1-jei hatállyal – egyéb változtatások mellett - akként módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) 2. § 14. pontját és 34. §-át, hogy kivette a könyvvizsgáló cégek kategóriájából az egyéni vállalkozókat.

tovább...
Könyvvizsgálat az Új Polgári Törvénykönyvben
2014.03.05.

Az Országgyűlés elfogadta az Új Polgári Törvénykönyvet, mely 2014. március 15-én lép hatályba. Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgálóknak is fel kell készülniük a változásokra, dr. Bor Zoltán, a Szakértői Bizottság tagja készített egy összefoglalót a részben Ptk-ba integrálódó társasági jog és könyvvizsgálat változásairól, szabályozásáról. Az korábban közzétett anyagot a szerző bővítette és aktualizálta, mely alább csatoltan letölthető.

tovább...
Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat (2014)
2013.11.13.

2013. október 01-től aktualizált változat,
Ezúton szeretnénk felhívni figyelmünket, hogy változott a közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozatra vonatkozó kormányrendelet. Eddig a 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet alapján kellett kiadni a nyilatkozatot. A 146.sz. Magyar Közlönyben kihirdetett 261/2011. (XII.7.) Kormányrendelet írja elő, hogy Magyarország területén belföldi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenység, saját számlás közúti áruszállítás és autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás csak engedély birtokában végezhető.

tovább...
Keresés a konzultációs kérdések között
2013.10.17.

A Szakértői Bizottság 2012 folyamán megkezdte a Kamara honlapján lévő szakmai anyagok feldolgozását. Olyan mennyiségű információ van már a honlapon, hogy szükségesnek láttuk a tematikus kereshetőség megvalósítását. Ennek lényege az, hogy egyes fogalmak, tevékenységek, Standardok alapján címkéket rendeltünk az egyes anyagokhoz. A honlap programozása 2013-ban megvalósult.
 

tovább...
Tájékoztató a civil szervezetek könyvvizsgálóinak
2013.05.22.

A 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet, amely a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseit szabályozza, 12. §-ban „A közhasznúsági mellékletről” a következőképpen rendelkezik:

„12. § (1) A civil szervezet az Ectv. 28. §-ában meghatározott beszámolójához kapcsolódó közhasznúsági mellékletet az e rendelet 1. mellékletének megfelelő, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell elkészíteni.
(2)3 A formanyomtatványt a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) elektronikusan letölthető formában közzéteszi.
(3) A közhasznúsági mellékletnek összhangban kell állnia a számviteli beszámoló adataival.”

tovább...
Szakértői Bizottság közleménye a jelentésmintákkal kapcsolatban
2013.03.21.

A könyvvizsgálók munkájának megkönnyítése érdekében a Szakértői Bizottság kidolgozta és közzétette a hatályos könyvvizsgálói standardoknak megfelelően az egyszerűsített éves beszámolókra és az éves beszámolókra leggyakrabban alkalmazott könyvvizsgálói jelentéseket. A minták megjelenése óta számos észrevétel érkezett. Az észrevételek jórészt a jelentés nyelvezetével kapcsolatosak. Az SzB felhívja a figyelmet arra, hogy a jelentés minták szószerinti alkalmazása nem kötelező.

tovább...
Tájékoztatás a könyvvizsgálói jelentés szövegezésében történt egyszerűsítésekről
2013.02.18.

A 2000. évi C. törvény a számvitelről 2011. évi CLVI. törvénnyel történt módosítása tovább csökkentette a magyar- és a nemzetközi könyvvizsgálói standard független könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó előírásai közötti különbséget. Erre való hivatkozással 2012. január 1-jén egyes részek kikerültek az MNKS Könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó részéből:

tovább...
Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat (2013)
2013.02.01.

2012. október 01-től aktualizált változat.

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmünket, hogy változott a közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozatra vonatkozó kormányrendelet. Eddig a 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet alapján kellett kiadni a nyilatkozatot. A 146.sz. Magyar Közlönyben kihirdetett 261/2011. (XII.7.) Kormányrendelet írja elő, hogy Magyarország területén belföldi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenység, saját számlás közúti áruszállítás és autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás csak engedély birtokában végezhető.

tovább...
A Szakértői bizottság állásfoglalása az EU-s pályázatok elszámolásánál alkalmazandó könyvvizsgálói jelentésről
2012.12.06.

Figyelembe véve az EU-s pályázatok elszámolásának, 26/2012. (X. 24) NFM utasítását (továbbiakban: Utasítás), amely az egységes működési kézikönyv kiadásáról szól, a Szakértői Bizottság a következő állásfoglalást adja ki:

tovább...
Javaslat a könyvvizsgálói tevékenységért járó díjtétel-minimumok meghatározásához
2012.05.09.

A Könyvvizsgálói kamara elnöksége 2012. április 20-án megtárgyalta és elfogadta a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért járó díjtételek alsó határaira vonatkozó kamarai ajánlást. A javaslat ügyfélkapus belépést követően tekinthető meg.

tovább...
NGM állásfoglalás - Devizában fennálló tételek év végi átértékelése
2012.04.25.

A Szakértői bizottság 2012. márciusában állásfoglalást kért a Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli és Szakképzési Főosztályától, mivel úgy látta, hogy bizonytalanság alakult ki a devizában fennálló tételek év végi átértékeléséhez kapcsolódó azon kérdésben, hogy a vállalkozások a könyvvizsgáló egyetértésével mentesülhetnek-e - a számviteli törvény 4. § (4) bekezdésére hivatkozással – a devizában fennálló tételek számviteli törvény 60. § (2) bekezdési szerinti üzleti év végi kötelező átértékelése alól.

tovább...
Közlemény az egyéni vállalkozó könyvvizsgáló cégek által kiadott könyvvizsgálói jelentésekről
2012.03.02.

A 2011. évi XCVI. törvény 2011. július 15-i hatállyal módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: kamarai törvény, Kkt.) 9. §-át, illetőleg a kamarai törvényt kiegészítette a 208/B. §-al. A módosítás értelmében az az egyéni vállalkozó, aki 2008. január 1-jén - a Kkt. előírásai alapján - a kamara tagja volt, 2008. január 1-jétől a kamarai törvény 35. §-a szerint engedélyezett könyvvizsgáló cégnek minősül. Az előzőek szerint engedélyezett könyvvizsgáló cég 2008. január 1-jétől a kamarai törvény 50. § (3) bekezdése szerint megszerzett minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló cégnek minősül azon minősítések vonatkozásában, amelyekkel a könyvvizsgáló cégként nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó 2008. január 1-jén rendelkezett. A kamara a vonatkozó engedélyezési eljárásokat hivatalból lefolytatta.

tovább...
EU irányelv véleményezése
2012.02.01.

Az EU nyilvános vitára bocsátotta az Európai Parlament és a Tanács irányelve az éves és összevont (konszolidált) beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról, valamint az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről szóló Bizottsági szabályozás tervezeteket.

tovább...
Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat (2012)
2012.01.20.

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmünket, hogy változott a közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozatra vonatkozó kormányrendelet. Eddig a 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet alapján kellett kiadni a nyilatkozatot. A 146.sz. Magyar Közlönyben kihirdetett 261/2011. (XII.7.) Kormányrendelet írja elő, hogy Magyarország területén belföldi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenység, saját számlás közúti áruszállítás és autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás csak engedély birtokában végezhető.
 

tovább...
Pmt. szabályzatmódosítással kapcsolatos közlemény
2011.10.05.

Felhívjuk a tisztelt könyvvizsgáló kollégák szíves figyelmét arra, hogy a kamara elnöksége a 2011. szeptember 7-i ülésén módosításokat fogadott el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti belső szabályzat kidolgozásához készített kamarai mintaszabályzatban. A módosítások a vonatkozó, 79/2011. számú (IX.7.) elnökségi határozat közzétételével lépnek hatályba.

tovább...
Könyvvizsgálati irányelvek: a krízis tanulságai - válaszok összegzése a vitaanyag alapján
2011.03.04.

Mint ahogy arról már tájékoztatást adtunk, az Európai Bizottság 2010. október 13-án kibocsátott egy vitaanyagot, „Könyvvizsgálati politika: A válság tanulsága” címmel.
A Szakértői bizottság a 2010. november 24-ig várta a könyvvizsgálók válaszait a feltett kérdésekre, majd 2010. december 8-án azokat megküldte a Bizottságnak.
Az Európai Bizottság 2011. február 4-én kiadta a válaszokból elkészült összefoglalót, melynek címe: „Válaszok összegzése, a vitaanyag alapján, Könyvvizsgálati irányelvek: A krízis tanulságai.”
 

tovább...
Társasházak - ÖM állásfoglalása, hasznos dokumentumok
2010.06.23.

Számtalan kérdés érkezik Kamaránkhoz a társasházakról szóló, 2009. évi LXXXIX törvénnyel módosított, 2003. évi CXXXIII törvény 51/A paragrafusával kapcsolatban, így a Szakértői Bizottság a jogalkotóhoz fordult állásfoglalásért, illetve a jogértelmezésért. A Szakértői Bizottság kérdéseit, illetve az Önkormányzati Minisztériumból érkezett választ alább olvashatják.

Az ÖM állásfoglalás, dr. Ladó Judit 2010. március 11-én elhangzott előadása, illetve a társasházak könyvvizsgálatát végző auditorok munkáját segítő két dokumenmtum után újabb dokumentumok kerültek fel a Szakértői Bizottság társasházakkal foglalkozó oldalára. A dokumentumokat Kasnyik János bocsájtotta a Szakértői Bizottság rendelkezésére.

 

 

tovább...
Az újrafogalmazott Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA) magyar fordítása letölthető a honlapról
2010.06.17.

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy az Európai Bizottság Belső piac és szolgáltatás főigazgatósága (DG MARKT) jóváhagyta az újrafogalmazott Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA) magyar fordítását. A standardok magyar fordításai a mai naptól a. honlapon megtalálhatók. Ezeket a standardokat a 2009. december 15-e után kezdődő üzleti évekre vonatkozó könyvvizsgálatoknál kötelező alkalmazni. A standardokat illetően a Szakértői Bizottság az illetékes. Kérdésekkel, észrevételekkel a Szakértői Bizottsághoz szíveskedjenek fordulni.

dr. Ladó Judit
Szakértői Bizottság elnöke

tovább...
Felhívás társasházak könyvvizsgálói részére
2010.02.25.

Ezúton szeretnénk megkérni azon könyvvizsgáló kollégáinkat, akik társasházak könyvvizsgálatát végzik, hogy ebbéli tevékenységüket jelezzék a Szakértői Bizottságnál az alábbi e-mail címen: szakertoi@mkvk.hu

Köszönjük.

 

tovább...
PCAOB adatszolgáltatás
2010.02.19.

A Szakértői Bizottság véleményt kért a Könyvvizsgálati Közfelügyeleti Bizottságtól a PCAOB kérésének tárgyában. A KKB erre vonatkozóan a következő tájékoztatást adta.

tovább...
Újabb előadás tölthető le a kamara honlapjáról
2009.10.09.

Folyamatosan bővül a XVII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia honlapunkról letölthető előadásainak száma. A Szakértői Bizottsághoz érkezett nagyszámú kérésnek eleget téve, dr. Adorján Csaba is hozzájárult, hogy előadásának anyaga, „Gazdasági társaságok átalakulásának könyvvizsgálata”, honlapunkon megjelenhessen.

tovább...
Tájékoztatás a könyvvizsgálói jelentés elektronikus közzétételéről
2009.06.03.

Felhívjuk a tisztelt könyvvizsgáló kollégák figyelmét, hogy a Céginformációs Szolgálat (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) a 2009. június 15-ig beérkezett beszámolókat határidőben benyújtottnak tekinti!
A Cégtörvény beszámoló elektronikus letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó új rendelkezéseit a 2009. május 1. napján vagy azt követően benyújtott beszámolókra kell alkalmazni. 

tovább...
A Kamara 2009. évi szakmai feladatai
2009.02.09.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) 2009. évi szakmai feladatai meghatározásához az irányvonalat a kamara 2008-2011. évekre szóló és a kamara küldöttgyűlése által 2008. december 13-án elfogadott középtávú programja adja meg. A kamara elnöksége a 2009. évi szakmai feladatairól szóló előterjesztést 2009. január 23-i elnökségi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.
tovább...
Mi már a jövőre gondolunk! - Standard-változások 2010-ben
2008.10.27.
Ugyan a honlapunkon megjelentetett átdolgozott standardok még nem hatályosak, csak tájékoztató jellegűek, a nemzetközi hatályba lépésük 2009. december 15-től, magyar hatályba lépésük pedig 2010. január 1-jétől várható, de már most reményeink szerint segítik Önöket jövőbeni munkára való felkészülésben.

 

tovább...
A Szakértői Bizottság közleménye a Független könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban
2008.06.23.

A Szakértői Bizottság Közleménye a 700-as témaszámú, a „Független könyvvizsgálói jelentés a teljes általános célú pénzügyi kimutatásokról" című magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard alkalmazásáról

tovább...

Betöltés...
X