Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Szakértői bizottság állásfoglalása az EU-s pályázatok elszámolásánál alkalmazandó könyvvizsgálói jelentésről

Figyelembe véve az EU-s pályázatok elszámolásának, 26/2012. (X. 24) NFM utasítását (továbbiakban: Utasítás), amely az egységes működési kézikönyv kiadásáról szól, a Szakértői Bizottság a következő állásfoglalást adja ki:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § d) pontjában foglalt jogkörömben eljárva - a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 4. pontjára figyelemmel - a következő utasítás került kiadásra:

200. § (1) A kifizetési igénylés és kapcsolódó beszámoló benyújtása elektronikusan történik. A kifizetési igényléshez az 1. mellékletben feltüntetett alátámasztó dokumentumok eredeti példányát kell elektronikus formában (szkennelve) csatolnia Pályázó Tájékoztató Felületen. Ha az elektronikus alkalmazás nem áll teljeskörűen rendelkezésre, a kifizetési igénylést és kapcsolódó beszámolót papíron is be kell nyújtani. Ebben az esetben az 1. mellékletben feltüntetett alátámasztó dokumentumok közül a következő dokumentumokat eredeti példányban kell benyújtani:

a) biztosítéknyújtási kötelezettség esetén - ha a pályázati felhívás, illetve a támogatási szerződés lehetőséget ad arra, hogy az első kifizetési igényléshez mellékelve kerüljön benyújtásra - a biztosítékok iratanyaga,

b) a kedvezményezett hiteles aláírásával ellátott kifizetési kérelem,

c) a számlaösszesítők,

d) az időszakos, illetve záró beszámoló,

e) ha a pályázati felhívás, illetve a támogatási szerződés előírja, záró kifizetési igénylés esetén a könyvvizsgálói igazolás.

Amennyiben a pályázati kiírás mellékleteként nem szerepel könyvvizsgálói igazolás minta, akkor 4400. témaszámú standardot (Megbízás pénzügyi számviteli információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására) kell alkalmazni.

Betöltés...
X