Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Könyvvizsgálói nyilatkozat változás: a Közúti áruforgalmi engedély és az autóbusszal végzett személyszállítási engedély kiadásánál - 2021

Változott a Közúti áruforgalmi engedély, illetve az autóbusszal végzett személyszállítási engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat az ISAE 3000. témaszámú magyar nemzeti standard alkalmazásával

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy jelentősen változott a közúti áruforgalmi engedély, illetve az autóbusszal végzett személyszállítási engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat minta. A szakértői bizottság felülvizsgálta a korábbi nyilatkozat mintákat, és arra a következtetésre jutott, hogy a 261/2011. (XII.7.) Kormányrendelet (továbbiakban: „Rendelet”) szerinti tevékenységi engedély feltételeként előírt könyvvizsgálói nyilatkozatról, a Rendeletben meghatározott könyvvizsgálói feladatok alapján a könyvvizsgálónak egy, az ISAE 3000. témaszámú a „Múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízások” című magyar nemzeti standard szerint elkészített, kellő bizonyosságot nyújtó jelentést kell kibocsátania. Ennek eredményeképpen a jelentés tartalma és formátuma is nagymértékben megváltozott az eddig használt nyilatkozatmintákhoz képest. A szakértői bizottság által kidolgozott új jelentésminta kibővült többek között a vezetés felelősségét, valamint a könyvvizsgáló felelősségét leíró részekkel (ahol hivatkozás történik az IESBA etikai kódexre és az 1. számú minőségellenőrzési standardnak megfelelő belső minőségellenőrzési rendszerre), a következtetés alapjaként elvégzett munka összefoglalásával, valamint az (egyszerűsített) éves beszámoló könyvvizsgálatára tett hivatkozással. Ezúttal egyetlen, egységes jelentésminta készült, mely a közúti áruszállítási-, illetve az autóbuszos személyszállítási tevékenységre egyaránt alkalmazható a Rendeletben előírt könyvvizsgálói nyilatkozat összeállításánál.

Jogszabályi háttér

A többször módosított 261/2011. (XII.7.) számú Kormányrendelet* írja elő, hogy Magyarország területén, belföldi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenység, saját számlás közúti áruszállítás és autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás csak engedély birtokában végezhető.

Az engedély kiadásának feltétele, hogy a gazdálkodó igazolja a megfelelő pénzügyi helyzetet.

A gazdálkodó szervezet pénzügyi helyzete abban az esetben megfelelő (12. §), ha

a) a tevékenység megkezdéséhez és a zavartalan üzletvitelhez az 1071/2009/EK rendelet** 7. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tőkeerővel rendelkezik, és
b) a kérelem benyújtásának időpontjában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - köztartozásmentes adózónak minősül.

A megfelelő pénzügyi helyzet a

  • Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával, nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával, vagy vagyoni biztosíték igazolásával és
  • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázis és a székhely szerinti települési önkormányzat által vezetett hasonló célú adatbázis adatai alapján tanúsítható.

A könyvvizsgálói nyilatkozatnak a gazdálkodó szervezet számvitelről szóló törvény alapján készített beszámolója - beszámoló hiányában nyitómérleg, vagyonmérleg vagy vagyonkimutatás - alapján kell tanúsítania a rendelet (1) bekezdés a) pontjában foglaltak - egy évnél nem régebbi időpontban való - teljesülését. A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezettől kérheti a könyvvizsgálói nyilatkozat alapjául szolgáló bármely dokumentum bemutatását is.

A könyvvizsgálói nyilatkozat kiadásánál az Európai Parlament és Tanács 1071/2009/EK** rendeletét – 2009. (X.21.) – kell figyelembe venni.

Eszerint a vállalkozásnak az éves beszámoló alapján bizonyítania kell, hogy minden évben rendelkezik:

  • egy használatban lévő gépjármű esetében 9.000 EUR-nak, és
  • minden további gépjármű esetében 5.000 EUR-nak megfelelő tőkével és tartalékkal.

Az euró érték forintra való átszámításánál alkalmazandó árfolyamként (EK rendelet 7. cikke szerint) az október első munkanapján érvényes, és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett árfolyamot kell használni. Az október 1-jei árfolyamot a következő naptári év január 1-jétől kell alkalmazni.

2019. október 1-jén érvényes (2020. január 1-jétől alkalmazandó) árfolyam: 334,79 Ft/EUR***.

2020-ban kibocsátott könyvvizsgálói nyilatkozatnál azt kell vizsgálni, hogy a vállalkozás rendelkezik legalább a gépjárművek számának és az egyes járművekre előírt saját tőke követelménynek a figyelembe vételével kiszámított összegű saját tőkével:

  • első gépjármű esetében: 9.000 EUR × 334,79 Ft/EUR = 3.013.110 Ft
  • további gépjárművek esetében: 5.000 EUR × 334,79 Ft/EUR = 1.673.950 Ft

2020. október 1-jén érvényes (2021. január 1-jétől alkalmazandó) árfolyam: 359,89 Ft/EUR****.

2021-ben kibocsátott könyvvizsgálói nyilatkozatnál azt kell vizsgálni, hogy a vállalkozás rendelkezik legalább a gépjárművek számának és az egyes járművekre előírt saját tőke követelménynek a figyelembe vételével kiszámított összegű saját tőkével:

  • első gépjármű esetében: 9.000 EUR × 359,89 Ft/EUR = 3.239.010 Ft
  • további gépjárművek esetében: 5.000 EUR × 359,89 Ft/EUR = 1.799.450 Ft

  

A könyvvizsgálói nyilatkozatot tartalmazó egységes jelentésmintát a Tudástár / Dokumentumok oldalról tölthetik le.

   

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X