Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Jelentős változások az adatszolgáltatásban

Az éves kötelező adatszolgáltatás célja, hogy a kamara tagjai és regisztrált társaságai az adataikban történő változásról évente legalább egy alkalommal átfogóan szolgáltassanak információt, közöljék a tagdíjszámítás alapjául szolgáló bevételeiket, bemutassák a szolgáltatásaikat olyan szerkezetben, amely alapján a minőség-ellenőrzéshez szükséges kiválasztási kritériumok feldolgozhatók. Az adatszolgáltatás további célja a felelősségbiztosítási helyzet ellenőrzéséhez szükséges aktuális információk megküldése.

A tavalyi évig alkalmazott módszerrel egy könyvvizsgálónak évente akár három alkalommal (éves adatszolgáltatás, közfelügyeleti adatszolgáltatás, részletes adatszolgáltatás minőség-ellenőrzéshez) is kellett – különféle adattartalommal – adatot szolgáltatnia. Az idei évtől ezt évi egy alkalomra tervezzük redukálni oly módon, hogy a kamara felé teljesítendő adatszolgáltatásba integráljuk mind a minőség-ellenőrzéshez szükséges adatok, mind pedig a közfelügyelet felé küldendő adatok bekérését. (A közfelügyelet felé decemberben elküldendő adatszolgáltatást a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodókról változatlan formában kell teljesíteni.)

VÁLTOZÁSOK
A kitöltő személye
A korábbi szemlélet értelmében a szerződést aláíró könyvvizsgáló társaság volt felelős a kiadott jelentésekről teljes körű adatszolgáltatást benyújtani a kamara felé. Azaz, ha egy könyvvizsgáló kizárólag könyvvizsgáló társaságban írt alá, az általa kiadott jelentéseire vonatkozóan nem kellett adatszolgáltatást teljesítenie, ezt a cég (melyben aláírt) teljesítette helyette. Idéntől viszont a kiadott jelentésekről a jelentést aláíró természetes személy könyvvizsgálónak kell adatot szolgáltatnia a kamara felé függetlenül attól, hogy egy könyvvizsgáló egyéni vállalkozóként, megbízásos jogviszonyban vagy könyvvizsgáló társaságban írt alá.

Szüneteltetők adatszolgáltatása
A szüneteltetőknek a tavalyihoz hasonlóan idén is kell adatot szolgáltatniuk, viszont alapadataik (cím, e-mail cím, stb.) frissítésén kívül – a 65 életévüket be nem töltött szüneteltetőknek – önbevallással nyilatkozniuk kell arról, hogy az önképzést teljesítették.

Vizsgált időszak – avagy miért kell egy szüneteltető tagnak a főfoglalkozásúak adatlapját kitöltenie
Korábbi években az, hogy egy kamarai tag a főfoglalkozású vagy a szüneteltető tagok adatlapját tölti-e ki annak függvénye volt, hogy az adatszolgáltatás indulásának időpontjában a tag aktív vagy szüneteltető státuszú tagja volt-e a kamarának. A Közfelügyeleti Hatósággal egyeztetve – a kamarai törvény módosításával összhangban – idén az eddig a hatóság felé július 31-ig teljesítendő adatszolgáltatást integráltuk a kamarai adatszolgáltatásba. Ennek értelmében a kamarai tag könyvvizsgáló július 15-ig tájékoztatja a kamarát az előző év (2015.) július 1-től a tárgyév (2016.) június 30-ig kiadott független könyvvizsgálói jelentésekről. Vagyis: ha egy kamarai tag az említett időszakban bocsátott ki jelentést, ám azóta már tagságát szüneteltető kamarai jogviszonyba ment át, úgy a vonatkozó időszak tekintetében köteles adatot szolgáltatnia.
Azt, hogy a szüneteltető tagnak mely adatlapot kell kitöltenie, a kamara határozza meg a szüneteltető jogviszony keletkezésének időpontjához viszonyítva.

Mivel az idei adatszolgáltatás a minőség-ellenőrzés részletes adatlapjait is magában foglalja, ahol az előző két évre visszamenően kellett adatot szolgáltatni, idén kivételesen 2 időszak adatait kell az adatszolgáltatáskor megadni. Ennek megfelelően a törvényben meghatározott 2015. július 1 – 2016. június 30-ig terjedő időszakon felül a 2014. július 1-től 2015. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó adatokat is fel kell tüntetni.

Nyilatkozatok
Az életbiztosításra vonatkozó nyilatkozaton felül idén nyilatkozni kell az önképzés teljesítéséről is.

Kibocsátott jelentések
Az adatszolgáltatás minőség-ellenőrzéshez szükséges korábbi 3 adatlapja az idéntől jelentősen átalakul: az eddigi A, B és C adatlapok, továbbá a közfelügyelet felé küldendő adatlap helyett egyetlen részletes adatlapot kell kitölteni.
Korábban ezen adatlapok más-más időszakra vonatkozóan kértek adatot a könyvvizsgálótól. A törvényben meghatározott időszakhoz igazodva idéntől a jelentésekre vonatkozóan egy darab egységes adatlapot, a minőség-ellenőrzés egykori részletes, ám kibővített adatlapját kell kitölteni, melyen az alábbi adatokat kell megadni a 2014. július 1 és 2016. június 30. között kibocsátott jelentésekre vonatkozóan:

 1. Jelentés kiadásának módja (egyéni vállalkozóként / megbízásos jogviszonyban / társaságban)
 2. Az ügyfél neve
 3. Az ügyfél adószáma
 4. Az ügyfél fő tevékenysége
 5. Az ügyfél típusa
 6. Az ügyfél közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó-e
 7. Az ügyfél MNB által felügyelt gazdálkodó-e
 8. Az ügyfél értékpapír kibocsátó-e
 9. Jelentés kibocsátásának dátuma
 10. A beszámoló fordulónapja (év)
 11. Megbízás típusa
 12. Mérlegfőösszeg (E Ft)
 13. Árbevétel (E Ft)
 14. Megbízás díja áfa nélkül (E Ft)
 15. Összes munkaóra ráfordítás
 16. Kiadott vélemény fajtája

A kamara felvette a kapcsolatot az egyes könyvvizsgáló szoftverek fejlesztőivel, hogy azok – lehetőség szerint – építsék be a programba az egységes adatexport lehetőségét. Arról, hogy pontosan mely programok fogják tudni teljesíteni az ügyfelek adatainak fenti kiexportálását, a későbbiekben adunk tájékoztatást.

AMI VÁLTOZATLAN MARAD
A kamarai tag könyvvizsgálóknak, illetve könyvvizsgáló cégeknek továbbra is frissíteniük kell alapadataikat (kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek, közérdekből nyilvános adatok), valamint – szükség esetén – meg kell adniuk a korábbiakban megszokott módon a tagdíj (cégek esetében hozzájárulási díj) számításához szükséges 2015. évi bevételüket, melyhez csatolni kell a bevétel igazolásaként szolgáló dokumentumokat is.

Amennyiben a kamarai tag biztosítását nem az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. kezeli (valamint a természetes személy adatlapján a tevékenység végzésének módjánál egyéni vállalkozót vagy megbízásos jogviszonyt jelölt), úgy ki kell tölteni a biztosításra vonatkozó adatlapot is, valamint csatolni kell a kötelező felelősség-biztosítására vonatkozó fedezetigazolást is (ld. Tájékoztató a kamara felé kötelezően benyújtandó fedezetigazolásról c. cikkünket).

Az online módon teljesíthető adatszolgáltatás beküldési módjában nem tervezünk változtatást, azaz elsősorban ügyfélkapus bejelentkezést követően, online módon lesz teljesíthető az adatszolgáltatás, mely a megszokott módon szakaszosan is teljesíthető, nem kell valamennyi adatot egyszerre felvinni. Természetesen, akik nem rendelkeznek ügyfélkapus azonosítóval, a „portál ügyintéző” funkció használatával továbbra is meg tudnak bízni harmadik személyt (úgynevezett portál ügyintézőt) az adatszolgáltatásuk kitöltésére, akik pedig a papír alapú adatszolgáltatást preferálják, a kitöltött, és minden oldalon aláírt nyomtatvány alapján továbbra is kérhetik a területi szervezetek segítségét az adatszolgáltatás teljesítéséhez.

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS 2016. JÚLIUS 1-JÉN INDUL, ÉS 2016. JÚLIUS 15-IG KELL TELJESÍTENI.

A kitöltési útmutatóval hamarosan jelentkezünk.

 


Az éves kötelező kamarai adatszolgáltatás keretében megküldött - hivatásbeli és/vagy üzleti titoknak minősülő - adatok tekintetében a kamara tisztségviselőit, testületi tagjait és munkavállalóit a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 66-67. §-ai, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti titoktartási kötelezettség terheli, ezen adatokat és információkat a törvényi kötelezettségen alapuló adattovábbítás kivételével harmadik személy részére nem tehetik hozzáférhetővé, nem szolgáltathatják ki, valamint saját célra nem használhatják fel.

Betöltés...
X