Informatikai audit a könyvvizsgálatban

Az „Informatikai audit a könyvvizsgálatban" című módszertani útmutató elsődleges célja az, hogy a könyvvizsgálók részére olyan elvi, gyakorlati és eljárási útmutatást adjon, amely segíti az informatikai rendszerek megismerését, az informatikai rendszerekből fakadó kockázatok felismerését. Ezek alapján képesek legyenek azonosítani és értékelni a hatékonyan működő kontrollokat, a levont következtetéseket hasznosítani tudják a kockázat becslésénél, valamint a bizonyítékok megszerzésénél, továbbá a vizsgálati eljárások tervezése során felismerjék azokat az eseteket, amikor informatikai szakértő bevonása szükséges a pénzügyi kimutatás ellenőrzésének folyamatában.
 

Napjaink fontos jellemzője az informatikai struktúra gyors fejlődése, a virtuális szervezetek nagymértékű térhódítása, az internet és egyéb hálózati alkalmazások egyre jelentősebbé válása. Az informatikai rendszerek alkalmazásával elérhető kényelemnek, gyorsaságnak, azonban ára van, a felhasználók kiszolgáltatottabbak a különböző típusú és szándékú informatikai károkozásokkal szemben. A számítógépek széleskörű használata veszélyeket is hordoz magában, bizalmas adatok sérülhetnek, adatok, információk elvesztése komoly anyagi és erkölcsi károkat okozhat. A hagyományos papír alapú iratkezelés áttekinthető szabályrendszere helyett az elektronikus megvalósítások új követelményeket fogalmaznak meg. Kialakult egyfajta függőség az informatikai rendszerekkel kapcsolatban, ez a tény megnöveli az informatikai biztonság és ellenőrzés fontosságát.

A versenyképesség fenntartása megköveteli a hatékony, jól ellenőrzött informatikai rendszerek alkalmazását a gazdasági, pénzügyi, számviteli területen is. Ma már az ügyfelek többsége informatikai eszközöket használ üzleti céljai elérése érdekében. A számítógépes információrendszer befolyásolja, átalakítja a kontroll rendszert, így a könyvvizsgálóknak a jövőben inkább elektronikus, mint papír alapú dokumentumok vizsgálatára kell felkészülniük.

Jelen összeállítás célja, hogy a könyvvizsgálat területén dolgozók részére olyan elvi, gyakorlati és eljárási útmutatást adjon, melynek segítségével az ellenőrzés ezen speciális formáját elvégezhetik, illetve a vizsgálati eljárások során felismerik azokat az eseteket, amikor informatikai szakértő alkalmazására van szükség a pénzügyi kimutatások ellenőrzésének folyamatában.  

Az egyes fájlokat a kis ikonokra kattintva töltheti le.
 
Letöltés  Dokumentum címe
Útmutató IT audit a könyvvizsgálatban - módszertan
1 sz. melléklet Hálózati hardver topológia felmérése
2 sz. melléklet Hardverek és a hozzájuk tartozó rendszer szoftverek
3 sz. melléklet Alkalmazások felmérése
4 sz. melléklet Alkalmazások részletes információi
5 sz. melléklet Üzemeltetés, fejlesztés kérdőív
6 sz. melléklet Informatikai szervezeti keret felmérése
7 sz. melléklet Szabályrendszer
8 sz. melléklet Feladatkörök szétválasztásának ellenőrzése
9 sz. melléklet Hozzáférés kontroll és ezek ellenőrzése
10 sz. melléklet Fizikai kontroll ellenőrzési kérdőív
11 sz. melléklet Logikai kontroll tesztelés
12 sz. melléklet Kriptográfiai eszközök ellenőrzése
13 sz. melléklet A hozzáférések felügyelete
14 sz. melléklet Változáskezelés ellenőrző kérdőív
15 sz. melléklet Működésfolytonosság ellenőrzése I.
16 sz. melléklet Működésfolytonosság ellenőrzése II.
17 sz. melléklet Kérdőív alkalmazások tesztelésére (példa)
18 sz. melléklet Informatikai biztonsági szabályzat (minta)
19 sz. melléklet Adatbiztonsági nyilatkozat (minta)
Betöltés...
X