Kiadvány ajánló

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok elmélete és gyakorlata 2018. (magyarázatok és példák)

Szerzők: Lakatos – Kovács – Mohl – Rózsa – Szirmai
Kiadás éve: 2018
Bruttó fogyasztói ár: 14.900 Ft

A könyv létrejöttének két apropója volt: egyfelől tananyagot és mankót kívántunk biztosítani a felsőoktatási intézmények és a szakmai képző intézmények hallgatóinak. A szerzői csapat körülhatárolása során törekedtünk arra, hogy több egyetemről/főiskoláról vonjunk be a témával foglalkozó, azt oktató és kutató kollégákat, megteremtve ezzel a lehetőséget több műhely munkájának ötvözésére.

Másfelől nem titkolt célunk az, hogy anyagunkkal „megtaláljuk” a szakmát is, segítve ezzel a számviteli szakemberek mindennapi tevékenységét vagy akár csak felfrissíteni a korábban megszerzett ismereteiket. Így a könyv egyszerre tankönyv és kézikönyv is.

A könyv tanulmányozásához nem szükséges IFRS-ekkel kapcsolatos előképzettség, de alapszintű számviteli jártasság igen, hisz kimondottan a szabályozás bemutatása a célunk. A könyvet nem alapszintű tananyagnak szánjuk: a szabályozást majdnem teljes mélységben bemutatjuk. Annak nincs akadálya, hogy egyes kurzusokon egy-egy fejezetet vagy akár egész részt elhagyjanak szükség szerint; az egyes fejezetek önállóan is megállják a helyüket.

A könyv nyolc részre bomlik, amelyek mindegyike több fejezetből áll. A sorrend megállapításakor kompromisszumokat kellett kötnünk: egyes fejezetek adott részekhez rendelése logikai alapon történt, az azonban nem biztos, hogy az oktatás és az önálló tanulás során is ez a praktikus sorrend. E kérdésben a könyv kézikönyv jellegét erősítettük. Biztosak vagyunk benne, hogy Olvasóink a tanulás során kezelni tudják majd ezt a helyzetet.

A könyvben minden fejezetbe ágyazva és a fejezetek végén is találhatóak példák. A szerzők meggyőződése, hogy a számvitelt megérteni csak példákkal, sőt számpéldákkal együttesen lehet, érdemes.

Bár mindent megtettünk annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb elírás, hiba maradjon az anyagban, nem hisszük, hogy az anyag hibamentes. Az első kiadás kapcsán külön is kérjük türelmüket és pozitív hozzáállásukat. Azt sem gondoljuk, hogy minden kérdés kapcsán a lehető legjobb megoldásokat közöltük. Biztosan található egyes kérdésekre más, akár jobb, helyesebb megoldás is. A szerzők szívesen veszik, ha ilyen természetű vagy bármely a könyvvel kapcsolatos megjegyzésüket, véleményüket, jobbító szándékú kritikájukat megosztják velük.

Megjegyzéseiket a következő e-mail címen várjuk: lakatos@uni-corvinus.hu.

Szerzői közösségünk arra tett kísérletet, hogy a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) rendszerét ismertesse meg Önnel, azokat magyarázza és példákkal illusztrálja. A könyv terjedelme is mutatja, hogy ez nem kis feladat, mint ahogy az sem, ami Önre vár: megindulni és kitartani ezen a hosszú úton. Bízunk benne, hogy a könyv segíteni fogja célját! Biztosak vagyunk benne, hogy a befektetett energia megtérül.

A kiadvány megvásárolható személyesen a Magyar Könyvvizsgálói Kamarában (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.) Gaál Nikolettánál. További információ a gnikoletta@mkvk.hu e-mail címen vagy a 473-45-27-es telefonszámon kapható.


IFRS Feladatgyűjtemény (Gyakorló- és vizsgafeladatok)

Szerzők: Lakatos László Péter – Filyó Janka – László Norbert
Kiadás éve: 2018
Bruttó fogyasztói ár: 8900 Ft
A könyv 2016-os kiadása óta az IFRS-ek világában is nagy változás történt. Túl vagyunk két markáns standard – az IFRS 9 és az IFRS 15 – „éles indulásán” és 2019-től alkalmazandóvá válik az IFRS 16, amely a lízingeket szabályozza. Mindezek indokolttá tették a feladatgyűjtemény átdolgozását, új kiadását.
A kiadványunk célközönsége meglehetősen széles. Szántuk ezt a kiadványt minden tanulni vágyó hallgatónak: tanuljon akár az egyetemen, készüljön könyvvizsgálónak, aspiráljon az IFRS könyvvizsgálói minősítésre vagy az IFRS mérlegképes könyvelői képesítés megszerzésére.
Meggyőződésünk, hogy a kiadványt sikerrel tudják forgatni a vizsgára (éppen) nem készülő gyakorlati szakemberek is, hiszen egy-egy problémakör megértéséhez sokszor a számpélda visz közelebb.
Tájékoztatjuk, hogy a Lakatos László Péter – Filyó Janka – László Norbert: IFRS Feladatgyűjtemény – Gyakorló és vizsgafeladatok című kiadványunk példáinak megoldását a szerzők módszertani okokból nem a könyvben helyezték el, hanem azokat egy internetes felületen (https://mkvkok.hu/ifrs-feladatgyujtemeny-2018) keresztül érheti el a vásárló, amelyhez egy felhasználónevet és jelszót biztosítunk az oldalra történő belépés érdekében.
Webáruházon keresztül történő vásárlás esetén a regisztráció automatikus a megrendeléskor megadott e-mail címre, egyéb esetekben pedig regisztrációs igényét kérem, az ifrsfeladatgyujtemeny@mkvkok.hu e-mail címre jelezze a vásárláskor kapott számla másolatának megküldésével.


A kiadvány megvásárolható személyesen készpénzzel az MKVK OK Kft. székhelyén (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. fsz.), vagy megrendelhető elektronikus úton az MKVK OK Kft. e-könyvesboltjában: https://mkvkok.hu/ifrs-feladatgyujtemeny-gyakorlo--es-vizsgafeladatok-2018


Jogi ismeretek

Szerzők: dr. Lőrinczi Gyula
Kiadás éve: 2018
Bruttó fogyasztói ár: 6990 Ft

Jelen munka kizárólag a vizsgára való felkészülést segíti a mérlegképes könyvelői, adótanácsadói és az okleveles könyvvizsgálói tanfolyamokon, és más, hasonló ismereti kört átadni szándékozó tanfolyamokon. Egyáltalán nem törekszik a jogi anyag átfogó, kimerítő bemutatására. Fő elve a hallgatói befogadóképesség mennyiségi és minőségi korlátainak figyelembevételével a tananyag érthető, lehetőleg a lényeges pontokra koncentráló bemutatása. Nem használható jogi kézikönyvként, nem használható gyakorlati problémák megoldására, nem használható egy adott jogterület átfogó megismerésére, viszont kiváltképpen alkalmas az alapvető összefüggések megértésére, amelyre építve a konkrét munkához szükséges részletes szabályozás is értelmezhető és alkalmazható.

A kiadvány megvásárolható személyesen készpénzzel az MKVK OK Kft. székhelyén (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. fsz.), vagy megrendelhető elektronikus úton az MKVK OK Kft. e-könyvesboltjában: https://mkvkok.hu/jogi-ismeretek


Számvitel speciális kérdései

Szerzők: Adorján–Lukács– Róth–Veit
Kiadás éve: 2017
Bruttó fogyasztói ár: 5450 Ft

Az elmúlt évek jogszabályváltozásai sok ponton érintették a gazdasági élet szereplőinek napi munkáját.

Olyan jelentős módosítások történtek az elmúlt években, mint az új Ptk. hatályba lépése (a Gt. megszűnésével egyidejűleg), ehhez kapcsolódóan a Cégtörvény és a Csődtörvény jelentős változása, illetve egy új jogszabály megjelenése, amely a szervezeti változtatások (átalakulás, egyesülés, szétválás) szabályait rögzíti.

Az uniós irányelvekhez történő igazítás következtében, 2016-tól újabb jelentős változás következett be a számviteli szabályozásban. Ennek hatására néhány területen a törvény átfogó módosítására került sor a korábbi évek részproblémáinak kezelése helyett. Az elmúlt évtized legjelentősebb számviteli változását érzékelteti, hogy megszűnt a rendkívüli eredmény fogalom (helyette részben üzemi, részben a pénzügyi eredményben kell elszámolni a korábbi rendkívüli tételeket), illetve az osztalék elszámolásának szabályai is megváltoztak, amelyek hatására az eredménykimutatás felépítése is módosult.

A 2017-től hatályos számviteli változások egy újabb terület, a valós értéken történő értékelés szabályait módosították a kor követelményeinek megfelelően. Ennek hatására azon vállalkozások elszámolásaiban is változásokra kell számítani, akik nem választották a valós értéken történő értékelés lehetőségét.

A fentiek kellőképpen indokolttá tették, hogy a Számvitel speciális kérdései c. könyv második átdolgozott kiadására is sor kerüljön. E munka során egyrészt megtörténtek a jogszabályváltozásoknak megfelelő módosítások, másrészt az eddigi tapasztalatok alapján a szerzők kiegészítették, átdolgozták az egyes anyagrészeket. Fentieken kívül bizonyos speciális ismeretkörök bővítését is elvégezték a szerzők. Ily módon bekerültek az anyagba az egyesülésekhez kapcsolódó cserearány számításra mintafeladatok, a kényszertörlési eljárással kapcsolatos részletszabályok, a fedezeti ügyletekkel foglalkozó feladatok.

Egy új témakörrel is bővült a kiadvány, részletesen foglalkozik a bizalmi vagyonkezelés jogi, gazdasági és számviteli kérdéseivel.

A kiadvány megvásárolható személyesen készpénzzel az MKVK OK Kft. székhelyén (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. fsz.), vagy megrendelhető elektronikus úton az MKVK OK Kft. e-könyvesboltjában:
https://www.mkvkok.hu/szamvitel-specialis-kerdesei-uj


Ellenőrzési esettanulmányok

Szerző: dr. Lukács János
Kiadás éve: 2017
Bruttó fogyasztói ár: 3750 Ft

A kiadvány a gazdasági bűncselekmények, csalások, csődök, felszámolások, adóellenőrzések, vagyonértékelések, átvilágítások, véletlen és szándékos könyvelési hibák, valamint könyvvizsgálati kockázatok olyan gyakorlati eseteit mutatja be, amelyekkel kapcsolatban maga az élet bizonyította be az ellenőrzés fontosságát. A szerző célja, hogy a számos elgondolkodtató megtörtént, illetve fiktív esettanulmány érdekes, izgalmas és tanulságos példáit feldolgozva segítse a felkészülést az ellenőrzési, felügyeleti, könyvvizsgálói szakmára, hangsúlyozza a tisztesség és becsület fontosságát, erősítse a szakma iránti elkötelezettséget, az erkölcsi tartást, a hitet és a hivatástudatot.

A kiadvány megvásárolható személyesen készpénzzel az MKVK OK Kft. székhelyén (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. fsz.), vagy megrendelhető elektronikus úton az MKVK OK Kft. e-könyvesboltjában:
https://www.mkvkok.hu/ellenorzesi-esettanulmanyok-uj-2017


Számviteli esettanulmányok

Szerzők: Róth–Adorján–Lukács–Veit
Kiadás éve: 2017
Bruttó fogyasztói ár: 7900 Ft

A Könyv legutóbbi kiadása 2015-ben jelent meg. Bár azóta csupán két évet tudhatunk magunk mögött, de ezek sem múltak el a számviteli szabályok módosulása nélkül. A 2017. január 1-jén hatályossá vált előírások a mennyiség tekintetében jóval elmaradnak a 2015. és 2016. évi változásoktól. A tartalmat illetően pedig azt mondhatjuk, hogy olyan „átütő erősségű” változások sincsenek, mint amilyenek voltak a pénzügyi eredmény módosításai, vagy a rendkívüli eredmény megszüntetése, mégis szükségessé vált a korábbi anyag aktualizálása.
A részletek tárgyalását mellőzve néhány példa a számviteli változások közül.

  • Több fogalmi előírás módosult, és/vagy új fogalmak is bekerültek a törvénybe. Ilyenek:

- a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek nevesítése,
- a származékos ügyletek, és ehhez kapcsolódóan

> a fedezeti és fedezett ügyletek,
> a belső érték, és az előre jelzett ügylet stb.

  • Ugyancsak a származékos ügyletekhez kapcsolódóan változott, bővült

- a kapott és fizetett kamatok elszámolási lehetősége/kötelezettsége,
- a pénzügyi műveletek egyéb bevételei és ráfordításai tartalma,
-az aktív és passzív időbeli elhatárolások elszámolásának kötelezettsége.

A kiadvány tematizált tartalma a legutóbbi (2015-ös) kiadáshoz viszonyítva érdemben (mondhatni) nem változott. Alapvetően az éves beszámolóra koncentrál, ennek a számviteli szabályait helyezi mondanivalója középpontjába. Más beszámolókkal (egyszerűsített éves, konszolidált) kapcsolatban a részleteket nem tárgyalja, helyette az éves beszámolótól való főbb eltérésekre hívja fel a figyelmet.

A kiadvány megvásárolható személyesen készpénzzel az MKVK OK Kft. székhelyén (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. fsz.), vagy megrendelhető elektronikus úton az MKVK OK Kft. e-könyvesboltjában:
https://www.mkvkok.hu/szamviteli-esettanulmanyok-uj


Könyvvizsgálat rendszere

Szerző: Dr. Lukács János
Kiadás éve: 2017
Bruttó fogyasztói ár: 4750 Ft

A befektetők többsége tőkéje átadásának pillanatában elveszíti rálátását vagyona felett, számára követhetetlen és áttekinthetetlen folyamatok, tranzakciók indulnak el. Jogosan merült fel az igény valamennyi piaci szereplő részéről, hogy valaki vagy valakik ellenőrizzék a vállalkozásról adott tájékoztatók megbízhatóságát, helyességét, valódiságát. Egyre inkább elfogadottá, megszokottá, sőt a piacgazdaságokban működő vállalkozások esetében szükségessé és törvénybe iktatottá vált, hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről nyilvánosságra hozott információk megbízhatóságát, hitelességét, a pénzügyi kimutatások állítások valódiságát, törvényekben és szabályzatokban meghatározott tartalmát egy felelős szakértői vélemény támassza alá, egy független könyvvizsgáló igazolja. A könyvvizsgálat ugyanis növeli az üzleti információk, adatok megbízhatóságát, minőségét, ezáltal a piaci szereplők bizalmát a pénzügyi kimutatások iránt, és nem elhanyagolható a szerepe a csalások, gazdasági bűncselekmények megelőzésében.
A kiadvány megvásárolható személyesen készpénzzel az MKVK OK Kft. székhelyén (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. fsz.), vagy megrendelhető elektronikus úton az MKVK OK e-könyvesboltjában:
https://www.mkvkok.hu/konyvvizsgalat-rendszere-uj

Betöltés...
X