Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat felhívása a hitelintézetek és befektetési vállalkozások könyvvizsgálói számára a megváltozott minősítési követelményekről

Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény több fontos változást is hoz a könyvvizsgálók életébe. A Kamara főtitkári hivatalának összefoglalóját a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény („Ktv.”) változásáról itt lehet elolvasni.

A Ktv. módosulásán túl, módosult a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény („Bszt.”) könyvvizsgálókat érintő fejezete is.

Ezek alapján, a 2015. július 7-től:

  • hitelintézet könyvvizsgálatát, amennyiben a hitelintézet befektetési szolgáltatási tevékenységet is végez, csak akkor láthatja el könyvvizsgáló cég, kamarai tag könyvvizsgáló, ha rendelkeznek a „pénzügyi intézményi” minősítés mellett „befektetési vállalkozási” minősítéssel is (Hpt. 260 § (7) bekezdés);
  • befektetési vállalkozás könyvvizsgálatát, csak akkor láthatja el könyvvizsgáló cég, kamarai tag könyvvizsgáló, ha rendelkeznek „befektetési vállalkozási” minősítéssel (97. § (1) bekezdés).

A legkésőbb 2015. augusztus 17-ig beérkezett minősítési kérelmeket a Kamara felvételi bizottsága a 2015. augusztus 31-i rendkívüli ülésén bírálja el. A vonatkozó adatlapok itt elérhetőek:
https://mkvk.hu/szabalyozas/szabalyzatok/minositesi . A minősítések elbírálása 2015. szeptember 1-től a Közfelügyeleti Bizottság hatáskörébe kerül.

Kérjük a könyvvizsgálókat, hogy konkrét szakmai kérdésekkel a lenti e-mail címen vegyék fel a kapcsolatot a tagozattal.
Kérjük észrevételeiket, javaslataikat juttassák el a következő címek valamelyikére: e-mail:ptt@mkvk.hu , fax: 1/473-4510, postacím: MKVK PTT 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.

Agócs Gábor
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat Elnöke
 

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2) bekezdésének 100. pontjának módosított rendelkezése szerint közérdeklődésre számot tartó befektetési vállalkozás az Bszt. hatálya alá tartozó befektetési vállalkozás.

A Bszt. 4. § (2) bekezdésének 10. pontja szerint befektetési vállalkozás: az, aki e törvény szerinti, tevékenység végzésére jogosító engedély alapján, harmadik személy részére, ellenérték fejében, rendszeres gazdasági tevékenysége keretében befektetési szolgáltatást nyújt vagy befektetési tevékenységet végez, ide nem értve a 3. §-ban meghatározottakat.

Előzőek alapján befektetési vállalkozásnak ténylegesen az értékpapír-bizományos, az értékpapír-kereskedő és az értékpapír-befektetési társaság minősül; a Bszt. 3. §-ában nevesített intézmények (Magyar Nemzeti Bank, Magyar Államkincstár, Államadósság Kezelő Központ Zrt, befektetési alapkezelő, hitelintézetek) annak ellenére nem tekintendőek befektetési vállalkozásnak, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenységére/kiegészítő szolgáltatására – bizonyos kivételekkel – a Bszt. befektetési vállalkozásra előírt rendelkezéseit kell alkalmazni.
 

Betöltés...
X