Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatást ellátó államháztartási szervezetek könyvvizsgálóinak

Mint ismeretes, az államháztartás szervezeteinek az éves elemi költségvetési beszámolót legkésőbb a következő költségvetési év február 28-ig kell az irányító, illetve felügyeleti szerveknek megküldeniük.

Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó államháztartási szervezeteknek a mai napig kell eljuttatniuk a 2012. évi éves elemi költségvetési beszámolójukat a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetnek (GYEMSZI-nek).

Az eddig szakmai egyeztetések alapján az előbbiek szerint benyújtott éves elemi költségvetési beszámolóhoz - a 2006. évi CXXXII. törvény szerint könyvvizsgálatra kötelezett egészségügyi szolgáltatók körében - csatolni kell a független könyvvizsgálói jelentést, mégpedig a vezetésnek címezve.

A rövid formátumú független könyvvizsgálói jelentés szerkezetére és tartalmára a jogszabályok, valamint az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatára vonatkozó kamarai módszertanban foglaltak az irányadók, amelyekre tekintettel a jelentés két aktualizált változatát csatolom.

Az első változat gyakorlatilag a módszertanban megadott szerkezetet követi, némi pontosításokkal, míg a második változat - az előzővel lényegében azonos tartalommal - figyelembe veszi a jelentéskészítésre vonatkozó standard alapján alkalmazható korszerűsítéseket (egyszerűsítést).

A 2012. évi éves elemi beszámoló könyvvizsgálatáról az első változat kiadását ajánlom.

Jelzem, hogy a szakmai konzultációk alapján mindenképpen szükséges a független könyvvizsgálói jelentés kiegészítése (szükség szerint vezetői levél elkészítése), amelyeknek kiadására márciusban kerülhet sor.
Ezzel kapcsolatban a hónap első felében a tagozat kezdeményezésére konzultációt szervezünk, amelynek időpontjáról később adok tájékoztatást.

A tárgyban mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom Hegedüs Mihálynak a Szakma 2013/2. számában megjelent Az egészségügyi szolgáltatók könyvvizsgálatának módszertani kérdései című írását.

Budapest, 2013. február 28.

dr. Printz János
a Költségvetési tagozat elnöke

Jelentésminta 1. változat - egészségügyi szolgáltatók

Jelentésminta 2. változat - egészségügyi szolgáltatók
 

Betöltés...
X