Elérhető az új magyar nyelvű, jövőre életbe lépő IFAC-IESBA Etikai Kódex

Elkészült a The International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak kézikönyve” c. angol nyelvű kiadvány (IESBA Etikai Kódex) 2018. évi kiadásának 2021. január 1-jétől alkalmazandó magyar nyelvű fordítása.

A Szakértői Bizottság egyik kiemelt feladatának tekinti a könyvvizsgálati és a könyvvizsgálaton kívüli egyéb szakmai szolgáltatásokra vonatkozó alapvető nemzetközi szakmai anyagok, így többek között a könyvvizsgálókra vonatkozó nemzetközi etikai normák mindenkor hatályos változatainak magyar nyelvre történő lefordítását. Az etikai normák tekintetében a nemzetközi követelmények változásának időszerű követését az is indokolja, hogy a kamara etikai szabályzata értelmében a kamarai tag könyvvizsgálók munkáját a jogszabályokban és a kamara szabályzataiban nem rendezett kérdések tekintetében a magyar nyelvre lefordított és a kamara honlapján megjelentetett IESBA Etikai Kódex határozza meg.

A szakértői bizottság utoljára 2018 januárjában jelentette meg a kamara honlapján a 2016-ban kiadott és magyar nyelvre lefordított IESBA Etikai Kódexet, melyet azonban az IESBA 2018-ban jelentős mértékben átstrukturált és módosított, majd 2019-ben hatályba léptetett. A jobbára inkább szerkezetében megújult, de némileg tartalmában is felülvizsgált újabb IESBA Etikai Kódex magyar nyelvű fordítását 2020. március 6-án fogadta el a kamara elnöksége azzal, hogy alkalmazását 2021. január 1-jétől kezdődően kell megkezdeni.

A megújult IESBA Etikai Kódex a „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva) kézikönyve” címet viseli, mely utal arra, hogy ez a kézikönyv a könyvvizsgálói függetlenségre vonatkozó követelményeket nemzetközi függetlenségi standardok formájában tartalmazza.

Az új IESBA Etikai Kódex számos jelentős kiegészítést és felülvizsgálatot foglal magában:

 • továbbfejlesztett és hangsúlyosabb fogalmi keretelveket;
 • egyértelműbb és kiterjedtebb rendelkezéseket a biztosítékokra vonatkozóan, amelyek jobban illeszkednek az alapelveknek való megfelelést és a függetlenséget veszélyeztető tényezőkhöz;
 • a munkatársak könyvvizsgálati vagy bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra megbízást adó ügyfelekkel való hosszú távú kapcsolatával (ún. long association) foglalkozó megerősített függetlenségi rendelkezéseket;
 • az üzleti területen dolgozó kamarai tag könyvvizsgálóknak szentelt új és felülvizsgált fejezeteket az alábbiakra vonatkozóan:
  • információk elkészítése és bemutatása;
  • az alapelvek megszegésére irányuló nyomás.
 • egyértelmű útmutatást ad a könyvvizsgálóként dolgozó kamarai tag könyvvizsgálók számára arról, hogy az üzleti területen dolgozó kamarai tag könyvvizsgálókra vonatkozóan az új IESBA Kódex 2. részében meghatározott releváns rendelkezések vonatkoznak rájuk;
 • megerősített (felülvizsgált) rendelkezéseket tartalmaz az üzleti területen dolgozó kamarai tag könyvvizsgálók és a könyvvizsgálóként dolgozó kamarai tag könyvvizsgálók számára ösztönző juttatásokra, beleértve ajándékok és vendéglátás felkínálására vagy elfogadására vonatkozóan;
 • szakmai megítélés alkalmazásakor a tények és körülmények ismerete fontosságát hangsúlyozó új alkalmazási anyagrészt;
 • arra vonatkozó új alkalmazási anyagrészt, hogy az alapelveknek való megfelelés hogyan támogatja a szakmai szkepticizmus alkalmazását könyvvizsgálat vagy egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás során.

Az új (felülvizsgált) IESBA Etikai Kódexet a kamara elnökségének határozata értelmében, 2021. január 1-jétől kell alkalmazni a kamara etikai szabályzatának I.1.h) pontjának megfelelően.

2020. december 31-ig az IFAC által 2016-ban kiadott „Etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak kézikönyve” című kiadvány magyar nyelvű fordítása alkalmazandó.

  

Új IESBA etikai kódex 2018. évi kiadás – magyarul /Alkalmazandó: 2021.január 1-jétől/

Új IESBA etikai kódex 2018. évi kiadás - angolul

Barsi Éva
Szakértői Bizottság elnöke

  

Betöltés...
X