Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

ÚTMUTATÓ a 2016. évi adatszolgáltatás kitöltéséhez

MÁR KITÖLTHETŐ A KAMARAI ADATSZOLGÁLTATÁS! A kamarai adatszolgáltatás az idei évtől magában foglalja a korábban közfelügyelet felé teljesítendő-, a minőség-ellenőrzés számára benyújtandó, valamint a kamara felé évente kitöltendő adatszolgáltatást. A kamarai törvény előírása szerint július 15-ig teljesítendő adatszolgáltatás során a 2014. július 1. és 2016. június 30. között kiadott jelentésekről kell a jelentést aláíró természetes személy könyvvizsgálónak adatot szolgáltatnia.

Az összevont adatszolgáltatás miatt 2016-ban a könyvvizsgálónak nem kell a minőség-ellenőrzés részletes adatszolgáltatását, valamint a közfelügyelet felé szolgáltatandó adatszolgáltatást teljesítenie, ám a kamarai adatszolgáltatást a törvényben meghatározott határideig (2016. július 15.) be kell nyújtania a kamara felé.

Változás a kitöltő személyében
A korábbi szemlélet értelmében a szerződést aláíró könyvvizsgáló társaság volt felelős a kiadott jelentésekről teljes körű adatszolgáltatást benyújtani a kamara felé. Azaz, ha egy könyvvizsgáló kizárólag könyvvizsgáló társaságban írt alá, az általa kiadott jelentéseire vonatkozóan nem kellett adatszolgáltatást teljesítenie, ezt a cég (melyben aláírt) teljesítette helyette. Idéntől viszont a kiadott jelentésekről a jelentést aláíró természetes személy könyvvizsgálónak kell adatot szolgáltatnia a kamara felé függetlenül attól, hogy egy könyvvizsgáló egyéni vállalkozóként, megbízásos jogviszonyban vagy könyvvizsgáló társaságban írt alá. Amennyiben több cégben (vagy jogviszonyban) írt alá, kérjük, ne felejtse el valamennyi könyvvizsgálatát lejelenteni (illetve erről tájékoztassa az adatszolgáltatása kitöltésével meghatalmazott személyt is).

Vizsgált időszak – avagy miért kell egy szüneteltető tagnak a főfoglalkozásúak adatlapját kitöltenie
Korábbi években az, hogy egy kamarai tag a főfoglalkozású vagy a szüneteltető tagok adatlapját tölti-e ki annak függvénye volt, hogy az adatszolgáltatás indulásának időpontjában a tag aktív vagy szüneteltető státuszú tagja volt-e a kamarának. A Közfelügyeleti Hatósággal egyeztetve – a kamarai törvény módosításával összhangban – idén az eddig a hatóság felé július 31-ig teljesítendő adatszolgáltatást integráltuk a kamarai adatszolgáltatásba. Ennek értelmében a kamarai tag könyvvizsgáló július 15-ig tájékoztatja a kamarát az előző év (2015.) július 1-től a tárgyév (2016.) június 30-ig kiadott független könyvvizsgálói jelentésekről. Mivel az idei adatszolgáltatás a minőség-ellenőrzés részletes adatlapjait is magában foglalja, ahol az előző két évre visszamenően kellett adatot szolgáltatni, idén kivételesen 2 időszak adatait kell az adatszolgáltatáskor megadni. Ennek megfelelően a törvényben meghatározott 2015. július 1 – 2016. június 30-ig terjedő időszakon felül a 2014. július 1-től 2015. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó adatokat is fel kell tüntetni.
Vagyis: ha egy kamarai tag az említett időszakban bocsátott ki jelentést, ám azóta már tagságát szüneteltető kamarai jogviszonyba ment át, úgy a vonatkozó időszak tekintetében köteles adatot szolgáltatnia. Ennek értelmében azon szüneteltető státuszú könyvvizsgálók, akik 2014. július 1-jén még főfoglalkozásúak voltak, még a főfoglalkozásúak adatlapját kell kitölteniük, megadva a fenti időszakban esetlegesen kiadott jelentéseiket.
A 2016. évi adatszolgáltatás fontosabb változásairól a Könyvvizsgálók lapja áprilisi számában, valamint az alábbi linkre kattintva olvashatnak: https://mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/adatszolgaltatas2016_valtozasok

Jelen kitöltési útmutató a főfoglalkozású (aktív) tagok, valamint könyvvizsgáló társaságok adatszolgáltatására vonatkozik. A szüneteltető tagok adatszolgáltatásához készült kitöltési útmutatót az alábbi linken találja:
http://mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/adatszolgaltatas_2016_szuneteltetok

Az adatszolgáltatás beérkezési határideje 2016. július 15.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidő elmulasztása fegyelmi vétségnek minősül!


ONLINE ADATSZOLGÁLTATÁS

Az adatszolgáltatást 2016. évben is ügyfélkapus belépést követően a kamara honlapján keresztül lehet teljesíteni. Az „adatlapokat” 2016. június végén tudja elkezdeni kitölteni az Ön személyes adattárában. Ahhoz, hogy ezt el tudja érni, be kell jelentkeznie a kamara honlapjára. Belépést követően a Bejelentkezés gomb helyén az Ön neve fog megjelenni. Kattintson a nevére (vagy ha van, a Saját adatok gombra. Amennyiben Ön könyvvizsgáló társaságot is képvisel, a „Saját adatok” gomb helyett „Társaság adatok” feliratú gomb látható).

Az adatlapokat idén is előtöltjük a kamara nyilvántartó rendszerében tárolt, 2016. június 12-i adatokkal. Az online kitöltés lehetőséget ad arra, hogy az adatlapokat szakaszosan, űrlaponként mentse el. Egy-egy űrlap mentése nem jelenti az egész adatlap beküldését. Véglegesíteni az adatszolgáltatás főoldalán lévő „Adatszolgáltatás lezárása” menüpontra kattintva lehet. Beküldés előtt természetesen lehetősége van a kitöltött adatlapok megtekintésére is, melyet a „Jelenlegi adatok előnézete” linkre kattintva tehet meg.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha hosszabb időre felfüggeszti az adatlapok kitöltését, a rendszer bizonyos idő után automatikusan kilépteti Önt a honlapról. Ilyenkor újra be kell jelentkeznie a honlapra és a mentetlen adatokat újra fel kell vinnie. Kérjük, mindig mentse el az éppen kitöltött adatlapot!

Az adatszolgáltatás lezárása és elküldése után e-mailben visszaigazolást kap az adatlap beérkezéséről. Az adatlapja ezután dokumentumtárában pdf formátumban is elérhető.

Amennyiben véglegesen beküldte adatlapját, azokban módosítani a továbbiakban nem lesz lehetősége.

A tagi adatszolgáltatás

Ahhoz, hogy Ön a saját, személyes adatszolgáltatását el tudja készíteni, nem kell mást tennie, mint bejelentkezés után, saját nevére kattintva a megjelenő bal oldali menüben az „Éves adatszolgáltatás” linkre kattintani.

Ha Ön egy könyvvizsgáló társaság tulajdonosa, vagy vezető tisztségviselője, úgy jogosult a társaság adatszolgáltatását is kitölteni.
Figyelem! Ha egy társaságban több tulajdonos vagy vezető tisztségviselő is van, kérjük, mindenképp egyeztessék a kitöltés folyamatát, hiszen a beküldés után már nem tudnak az adatokon változtatni.

Ha akár egy természetes személy, akár egy társaság esetében ha nem a magánszemély / tulajdonosok - vezető tisztségviselők - töltik ki az adatlapot, lehetőség van meghatalmazott megbízására. Ez esetben kérjük, töltsék ki az alább csatolt meghatalmazás(oka)t, és kitöltve (magánszemélyek esetében 2 tanúval hitelesítve, társaságok esetében cégszerűen aláírva) küldjék meg papír alapon vagy beszkennelve e-mailben a kamara ügyfélszolgálatának (ugyfelszolgalat@mkvk.hu). A meghatalmazásban szerepelnie kell a meghatalmazott viselt nevének és ügyfélkapun bejelentett e-mail címének is. Fontos! A meghatalmazottnak is rendelkeznie kell ügyfélkapus azonosítókkal! Felhívjuk figyelmüket, hogy a tavaly beadott meghatalmazások ebben az évben is érvényesek! Amennyiben nem biztos abban, hogy kit hatalmazott meg adatlapja kitöltésével, vagy vissza akarja vonni a meghatalmazását, mindenképp vegye fel a kapcsolatot a kamara ügyfélszolgálatával.
MEGHATALMAZÁS TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖNYVVIZSGÁLÓ(K) ADATLAPJÁNAK KITÖLTÉSÉRE
MEGHATALMAZÁS KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG(OK) ADATLAPJÁNAK KITÖLTÉSÉRE


 

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATLAPJA

Miután a bal oldali menüben az „Éves adatszolgáltatás” linkre kattintott, az adatszolgáltatás Főoldalán találja magát.

 

1. pont: Nyilatkozatok

1/a Nyilatkozat csoportos kamarai életbiztosításról
Azon főfoglalkozású tagok részére, akik a 70. életévüket nem töltik be, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara csoportos kockázati életbiztosítást kötött. További részleteket itt talál .

Az adatszolgáltatás főoldalán adatvédelmi megfontolásokra tekintettel a kamarai tag könyvvizsgálónak nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a kamara a kamarai csoportos kockázati életbiztosítási szerződéshez (továbbiakban: szerződés) szükséges, a kamarai nyilvántartásban szereplő, ugyanakkor közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a szerződés létrejötte és az azzal kapcsolatos nyilvántartás céljából és a szolgáltatással kapcsolatosan a Garancia Biztosító Zrt., illetve az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. részére továbbítsa. A hozzájárulás kiterjed arra is, hogy utóbbi szervezetek az adatokat a szerződés hatálya alatt, illetve annak lejártával a törvényi előírásoknak megfelelően, a kötelező megőrzés idejéig kezeljék. Amennyiben a tag nem járul hozzá, úgy kikerül a kamarai tagok számára díjmentesen elérhető csoportos életbiztosítás alól.

1/b Nyilatkozat önképzés teljesítéséről

A szakmai továbbképzési szabályzat I. fejezetének (16) pontja szerinti 4 kreditet (amely legalább 1 nap egyéni felkészülésnek felel meg) önképzés keretében kell megszerezni. Jelen nyilatkozattal a könyvvizsgáló kijelenti, hogy a fenti kötelezettségének eleget tett.
 

Alapadatok megadása

 

Az Alapadatok részben a tagok azonosító adatai előre feltöltésre kerültek.

2. pont: Elérhetőségek

Kérjük, adja meg azon e-mail címét, melyen hivatalos ügyek intézése érdekében a kamara elérheti Önt. A nyilvántartott e-mail címeket (közzétételi, hírlevél, stb.) bejelentkezve, a saját adatai között tudja módosítani.

A közzétételi elektronikus levélcím (e-mail cím) mezőbe választása szerint azon címét kérjük megadni, amely a honlapon – mint közérdekből nyilvános adat – megjelenítésre kerül.

3. pont: Címek

Kérjük, adja meg azon címét, melyen hivatalos ügyek intézése érdekében a kamara elérheti Önt. A nyilvántartott címeket (közzétételi, levelezési, munkahelyi stb.) az adatszolgáltatás után bejelentkezve, a saját adatai között is tudja módosítani.

Felhívjuk tisztelt könyvvizsgáló kollégák figyelmét, hogy a 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet miatt a címadatokat a kamarának a NAV előírásai szerint fel kellett darabolnia. Ugyan mindent megtettünk annak érdekében, hogy a nyilvántartásunkban eddig eltérő formátumban tárolt címeket pontosan szétdaraboljuk, kérjük Önöket, hogy ellenőrizzék le, hogy minden esetben megfelelő módon sikerült-e ezeket feldarabolni, és az új formátumban előtölteni (pl. közterület megnevezése mezőben szerepel-e még a közterület jellege [út, utca, tér]). Szükség esetén kérjük, javítsák a megfelelő formátum szerint (közterület jellegét válasszák ki a legördülő listából). Megértésüket ezúton is köszönjük!

A közzétételi cím mezőbe választása szerint azon címét (levelezési, munkahelyi vagy állandó) kérjük megadni, amely a honlapon – mint közérdekből nyilvános adat – megjelenítésre kerüljön.

4. pont: Telefonszámok

Kérjük, adja meg azon telefonszámát, melyen hivatalos ügyek intézése érdekében a kamara elérheti Önt. A nyilvántartott telefonszámokat (közzétételi, mobil, otthoni, munkahelyi stb.) bejelentkezve, a saját adatai között tudja módosítani.

A közzétételi telefonszám alatt – választása szerint – szintén olyan számot kell érteni (napközbeni, mobil, otthoni) amely a kamara honlapján közzétételre kerül.

5. pont: Tevékenyég végzésének módja

Az adatszolgáltatás ezen része a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati tevékenység és/vagy egyéb szakmai szolgáltatás végzésének módja jogi hátterével összefüggő adatokra vonatkozik az aktuális adatok alapján 2015 évre (naptári év) vonatkozóan.

Kérjük az A, B, C és D mezők előtti négyzetbe tett pipával (kattintás a négyzetre) jelezze a megfelelő választ. Téves jelölés esetén kattintson újra a négyzetre, és a pipa eltűnik.

Amennyiben a kamarai tag egyéni vállalkozóként nem könyvvizsgálati tevékenységet vagy egyéb szakmai szolgáltatási tevékenységet végez/végzett úgy az, a Kkt. 11. § (1) bekezdésének d) pontja és az Alapszabály 59. pontja szerint státuszösszeférhetetlenségnek minősül, melynek kapcsán – a másodlagos státuszengedéllyel rendelkezők kivételével - a kamara felé történő bejelentési kötelezettségét teljesítenie kell/kellett (Kkt. 22. § b)!

 • Egyéni vállalkozóként meg kell adni az EV adószámát és EV nyilvántartási számát.
 • Könyvvizsgáló cégben történő tevékenység-végzés esetén közölni kell a könyvvizsgáló cégek nevét (ki kell keresni a kamara adatbázisából) és a foglalkoztatási jogviszony jellegét is (munkajogviszony, tagi jogviszony, vagy vezetői jogviszony).
 • Megbízásos jogviszony esetében közölni kell a cég(ek) nevét.
 • A másodlagos státuszú könyvvizsgálók esetében meg kell adni annak a nem könyvvizsgáló cégnek a nevét is, melyben a könyvvizsgáló munkát végez (munkaviszonyban áll, vagy tagi jogviszonyban, de személyesen közreműködik; a Kamarai törvény (továbbiakban KKt.) 11. §-ának (2) bekezdése és ASZ 58-66. pontjai alapján).

Kérjük, hogy azon - jelen pillanatban - szüneteltető tagjaink, akik főfoglalkozásúak adatlapját töltik ki (szüneteltető státuszuk 2014. július 1. után keletkezett, vagyis adhattak ki jelentést 2014. július 1. és 2016. június 30. között), a tevékenység végzésének módja megadásakor ne jelöljenek meg egy opciót sem! (Ezzel elkerülhető, hogy a tagdíjszámítás alapjának megadásáról, a biztosításról, valamint a csatolandó dokumentumokról kelljen a továbbiakban nyilatkozniuk!) A fenti feltételek miatt a főfoglalkozásúak adatlapját kitöltő szüneteltető tagjainknak az alapadataik frissítésén túlmenően a fenti időszakban esetlegesen kiadott jelentéseikről kell nyilatkozniuk.

6. pont: Tagdíjszámítás adatai

A tagdíjszámítás adatait csak abban esetben kell megadni, ha a tevékenység végzésének módjánál egyéni vállalkozót (A) vagy megbízásos, vagy egyéb jogviszonyt adott meg (C)! A tagdíjszámításhoz a Kkt. 3. §-a alá tartozó könyvvizsgálói tevékenység és könyvvizsgálói tevékenységen kívüli egyéb szakmai szolgáltatásból származó összes, 2015. évi bevétel adat megadása szükséges, a következők figyelembe vételével:

 • magánszemély megbízásos jogviszonyából származó, (szerződés szerinti) bruttó bevétele (összhangban a 1553-as személyi jövedelemadó bevallás megfelelő sorával);
 • az Áfatörvény általános szabályai szerint adózó, vagy alanyi adómentességet élvező egyéni vállalkozó esetén áfa nélküli bevétel;
 • az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) hatálya alá tartozó tagoknál az általános forgalmi adó nélküli bevétel (árbevétel) képezi a kiegészítő tagdíj alapját.

Amennyiben Ön „Megbízásos, vagy egyéb jogviszonyt” (C) választ, a kamara a tagdíjszámítás adataihoz közölt bevételt a szerződések bekérésével ellenőrzi.

A 2015. évi bevétel mellett kérjük, adja meg a könyvvizsgálatból származó nettó bevételt is – 2015. évre vonatkozóan.

7. pont: Kiegészítő tagdíjkedvezményre jogosító személyek

Amennyiben Ön átvállalja egy könyvvizsgáló kolléga tagdíjfizetést, akkor Ön kiegészítő tagdíjkedvezményre jogosult. Az Ön alkalmazásában álló könyvvizsgálók adatait (név, tagszám) ezen az adatlapon tudja megadni.

8. pont: Kibocsátott jelentések

Az idei adatszolgáltatás során minden, 2014. július 1 – 2016. június 30-ig kiadott jelentésről a jelentést aláíró természetes személy könyvvizsgálónak kell adatot szolgáltatnia a kamara felé függetlenül attól, hogy azt egyéni vállalkozóként, megbízásos jogviszonyban vagy könyvvizsgáló cégben írta alá.

Az egyes jelentéseket ’Új kibocsátott jelentés’ gombra kattintva (ld útmutató 8/a pont), vagy XML fájlból importálva (ld útmutató 8/b pont) lehet felvinni.

Amennyiben Ön a fentebb megadott időszakban nem bocsátott ki jelentést, úgy ezt a szakaszt nem kell kitöltenie.

8/a. pont: Új jelentés adatai

Az alábbi táblázat az egyes jelentésekkel kapcsolatban megadandó adatokat tartalmazza:
(A jelentésekről valamennyi alább felsorolt adat megadása kötelező!)

Jelentés kiadásának módjaKérjük, jelölje meg az alábbi lehetőségek közül választva, hogy az adott jelentést milyen jogviszonyban bocsájtotta ki:
 • Egyéni vállalkozóként
 • Megbízásos jogviszonyban
 • Könyvvizsgáló társaságban
Amennyiben a jelentést könyvvizsgáló társaságban adta ki, kérjük a tagszám beírásával, vagy a társaság nevének beírásával válassza ki a legördülő menüből, hogy mely könyvvizsgáló társaságban írt alá az adott jelentést.
 Az ügyfél neveA vizsgált társaság cégbíróságon bejegyzett teljes vagy rövidített neve
Az ügyfél adószáma Kérjük, adja meg az ügyfél adószámát. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik adószámmal, a négyzetbe tett pipával jelezze ezt. 
Az ügyfél fő tevékenysége Kérjük, válassza ki a legördülő menüből a vizsgált társaság legjellemzőbb tevékenységi körét az alábbi lehetőségek közül:
 • Bányászat
 • Egyéb (nem tartozik az előzőek egyikébe sem)
 • Építőipar
 • Fuvarozás/szállítmányozás
 • Kereskedelem
 • Ingatlanfejlesztés, forgalmazás
 • Ipari gyártó tevékenység
 • Költségvetési intézmény
 • Mezőgazdaság
 • Önkormányzat/Költségvetési intézmény
 • Raktározás/Logisztika
 • Szolgáltatás (egyéb)
 • Tanácsadás
 • Társadalmi szervezet/Alapítvány
 • Vendéglátás, Szállodaipar
Az ügyfél típusa Kérjük, válassza ki a legördülő menüből a vizsgált társaság típusát az alábbi lehetőségek közül:
 • Befektetési alap
 • Befektetési alapkezelő
 • Befektetési vállalkozás
 • Biztosító társaság
 • Hitelintézet
 • Közpénz felhasználó alapítványok
 • Nem speciális ügyfél
 • Önkormányzat/Költségvetési intézmény
 • Pénztár
 • Pénzügyi vállalkozás
 Az ügyfél közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó-eKérjük, a négyzetbe tett pipával jelölje, ha az ügyfél közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó. 
Az ügyfél MNB által felügyelt gazdálkodó-e 

Kérjük, a négyzetbe tett pipával jelölje, ha az ügyfél MNB által felügyelt gazdálkodó. 

Azt, hogy az Ön által vizsgált ügyfél MNB által felügyelt vállalkozás az MNB honlapján az alábbi linken ellenőrizheti:
http://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses

Az ügyfél értékpapír kibocsátó-e Kérjük, a négyzetbe tett pipával jelölje, ha az ügyfél értékpapír kibocsátó. 
(Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Ptk. PTK 3:213. § alapján minden Zrt. és Nyrt. is értékpapír kibocsátónak minősül.)
Jelentés kibocsátásának dátuma Kérjük, válassza ki a legördülő menüből, hogy az adott jelentést mely időszakban bocsátotta ki:
 • 2014.07.01. - 2015.06.30. között kiadott jelentések
 • 2015.07.01. - 2016.06.30. között kiadott jelentések
A beszámoló fordulónapja (év) 

Kérjük, adja meg a vizsgált beszámoló fordulónapjának az évét 

Pályázatok / támogatások esetében kérjük a jelentés kiadásának évét megadni. Amennyiben több jelentést adott ki, kérjük, hogy valamennyi kiadott jelentését írja be.

Amennyiben egy cég 2016-ban alakult át, és bocsátottak már ki könyvvizsgálói jelentést, úgy a törvényben meghatározott adatszolgáltatási időszak (2015.07.01 – 2016.06.30) miatt jelen esetekről is kell adatot szolgáltatni. Kérjük, hogy az ilyen esetekben fordulónapként (évként) 2015-öt adjanak meg.

Megbízás típusa Kérjük, válassza ki a legördülő menüből a megbízás típusát az alábbiak közül:
 • Éves beszámoló könyvvizsgálata
  beleértve a tevékenységet lezáró éves beszámoló könyvvizsgálatát
 • Egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálata
  beleértve a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatát
 • Összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálata
 • IFRS – EGYEDI konszolidált beszámoló könyvvizsgálata
 • átalakulás – jogelőd könyvvizsgálata
  Jogelőd könyvvizsgálatához a vagyonmérleg-tervezetre kiadott jelentést, valamint a jogelődre - az átalakulással* kapcsolatban kiadott valamennyi jelentést kérjük beírni.
 • átalakulás – jogutód könyvvizsgálata
  Jogutód könyvvizsgálatához a végleges vagyonmérlegre, valamint a jogutódra -  az átalakulással* kapcsolatban kiadott valamennyi jelentést kérjük beírni.
 • devizanemek közti áttérési mérleg vizsgálata
 • EU-s pályázatok könyvvizsgálata
 • Egyéb
Kérjük, az Egyéb opciót válasszák, ha a jelentést az alábbi esetekben adták ki
- társasházak számára kiadott jelentések
- önkormányzat könyvvizsgálata
- kórház könyvvizsgálata
- végelszámolás/felszámolás esetén kibocsátott jelentés
- NAK Alapszabályának G) II.04. pontja szerinti tagdíjfizetési alap meghatározásához elkészített bevételmegosztással kapcsolatos könyvvizsgálói célvizsgálat során kiadott jelentés
- közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat, valamint
- egyéb, az előzőek egyikének sem megfeleltethető jelentés

* Átalakulás alatt a korábbi átalakulás körébe tartozó eseteket értjük úgy, mint: társasági forma -váltás, beolvadás, összeolvadás, szétválás és kiválás.

Mérlegfőösszeg (E Ft**) 

** táblázat alatt

Kérjük, adja meg a vizsgált évben a cég mérlegfőösszegét E Ft-ban. 

 • Pályázatok / támogatások esetében kérjük 0 Ft-ot írjanak be.
 • Átalakulás esetében a vagyonmérleg-tervezet, illetve a vagyonmérleg utolsó oszlopában szereplő összeget kérjük beírni.

Árbevétel (E Ft**) 

** táblázat alatt

Kérjük, adja meg a vizsgált évben a cég árbevételét E Ft-ban.
Nem speciális célú gazdálkodó szervezetnél a vizsgált cég számviteli törvény szerinti nettó árbevétele.
Speciális célú cégek esetében az árbevétel definíciói az alábbiak:
 1. hitelintézetnél és pénzügyi vállalkozásnál:
  kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
 2. biztosítónál:
  megszolgált díjak (élet+ nem élet ág együttesen)
 3. költségvetési szervnél:
  vállalkozási és nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalmi bevételek
 4. befektetési vállalkozásnál:
  befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei
 5. befektetési alapkezelőnél:
  számviteli törvény szerinti nettó árbevétel
 6. befektetési alapnál:
  pénzügyi műveletek bevételei
 7. pénztárnál:
  - önkéntes és magánnyugdíjpénztár esetén:
  egyesített eredménykimutatás, pénztári szolgáltatások fedezete, tagdíjbevételek összesen
  - magánnyugdíjpénztár esetén:
  pénztári szolgáltatások fedezete, tagdíjbevételek összesen
  - önkéntes nyugdíjpénztár esetén
  egyéni számlán jóváírt szolgáltatások bevétele összesen
  - önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár esetén:
  fedezeti alap bevételei összesen
 8. alapítványnál:
  összes bevétel

Pályázatok / támogatások esetében kérjük az auditált pályázati összeget (a támogatási szerződésben szereplő összeget) beírni.

Átalakulás esetében kérjük 0 Ft-ot írjanak be.

Megbízás díja áfa nélkül (E Ft) A könyvvizsgálatért szerződött éves díj áfa nélküli összege. 
Összes munkaóra ráfordítás A könyvvizsgálói munkacsoport (nem csak az aláíró könyvvizsgáló!!!) által a vizsgálatára fordított összes munkaidő, a könyvvizsgáló (könyvvizsgáló társaság) megbízásonként vezetett munkaidő-nyilvántartása alapján. 
Kiadott vélemény fajtájaKérjük, a legördülő menüből válassza ki a kiadott vélemény fajtáját:
 • Korlátozás nélkül vélemény
 • Korlátozás nélküli vélemény figyelemfelhívó megjegyzéssel
 • Korlátozott vélemény
 • Korlátozott vélemény figyelemfelhívó megjegyzéssel
 • Véleménynyilvánítás visszautasítása
 • Ellenvélemény
Amennyiben a jelentés a 4400-as standard szerint lett kiállítva, úgy kérjük,
 • a ”Korlátozás nélküli vélemény”-t jelöljék meg, ha csak „pozitív” ténymegállapításokat tettek, illetve
 • a „Korlátozott vélemény”-t jelöljék meg abban az esetben, ha elmarasztaló, hibákat felsoroló ténymegállapításokat is tettek a kiadott jelentésben

** Amennyiben euróban (más devizában) készíti a cég a beszámolóját, kérjük a 2015. december 31-i MNB árfolyamon átszámított E Ft összeget tűntessék fel. Árfolyam:
https://www.mnb.hu/arfolyam-tablazat?deviza=rbCurrencyAll&devizaSelected=EUR&datefrom=2015.12.31.&datetill=2015.12.31.&order=1

 Egy ügyfelet felvinni az oldal alján lévő ’Mentés’ vagy ’Mentés és következő’ gombra tud elmenteni.

Ezt a műveletet mindannyiszor meg kell ismételni, ahány kiadott jelentése volt az adatszolgáltatást benyújtó könyvvizsgálónak. Minden egyes ügyfél elmentése után a ’Kibocsátott jelentések’ oldalán megjelenik a felvitt ügyfelek neve a felvitt adatokkal együtt ’Jelentés kiadásának módja’ szerint csoportosítva. (ld alábbi képernyőképet)

Az online kitöltés itt is lehetőséget ad arra, hogy az adatlapokat szakaszosan, ügyfelenként mentsék el. Egy-egy űrlap mentése nem jelenti az egész adatlap beküldését.

Amennyiben úgy látja az összesített táblázatban, hogy egy mezőt tévesen töltött ki, úgy a ’Módosítás’ gombra kattintva tudja a már felvitt adatokat módosítani.

8/b. pont: Kibocsátott jelentések importálása XML fájlból

Az adatszolgáltatás „Kiadott jelentésekre” vonatkozó adatlapját XML fájl formátumban is fel lehet tölteni. Az XML file alkalmazása lehetőséget ad arra, hogy a könyvvizsgálók az általuk használt szoftverek adatállományának lekérdésével állítsák elő az adatszolgáltatás adattartalmát, amelyet aztán XML fájllá alakítva feltölthetnek a kamara honlapjára. Az XML file adattartalmának azonosnak kell lennie a kamara honlapján elérhető részletes adatszolgáltató lap adattartalmával. Az áprilisban elvégzett felmérés eredménye alapján (2016. április 29-én kiküldött hírlevélben felmérés: Mely szoftvert használja a könyvvizsgálat során) a kamara megkereste a könyvvizsgáló szoftverek fejlesztőt, hogy lehetőség szerint építsék be az adatexportot a könyvvizsgáló programokba. A könyvvizsgáló szoftverek fejlesztőinek visszajelzése alapján jelenleg az alábbi szoftverek tudják a kamarai adatszolgáltatásba exportálni a kiadott jelentésekről az adatokat:

Szoftver neveVerziószámaFejlesztő cégElérhetőség
 APex161.01.  Referencia91 Kft. DebrecenLigeti Pál:
20/9125-949
52/447-261
ligeti.pal@referencia91.hu 
Metrum Referencia könyvvizsgáló program12.05SoftEmit Informatikai Kft.(26) 571-046
info@metrumreferencia.hu
DigitAudit1.0.17.19Dimenzió Kft.+36203186864
http://digitaudit.hu/


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy excel táblát nem tudnak importálni az adatszolgáltatásba.

xml fájl minta

xsd fájl: az xml fájl formátum leírása

Az XML file feltöltésének menete a következő:

 1. A ’Kibocsátott jelentések importja’ gombra kattintva a fájl-feltöltő oldal jelenik meg.
 2. A ’Fájl kiválasztása’ gombra kattintva válassza ki számítógépéről a feltölteni kívánt XML fájlt.
 3. Az ’Import’ gombra kattintva importálja az adatokat az adatszolgáltatásba.

Figyelem!

 • A feltöltéssel a korábban felvitt adatok (mind a kézzel felvittek mind a feltöltöttek) változatlanul bent maradnak az összesítő táblázatban, azok nem törlődnek.
 • Ha egy importot kétszer végrehajt, az adatok kétszer is bekerülnek (változatlan formában) az összesítő táblázatba. A duplikált sort (jelentést) a sor végén lévő ’Törlés’ (piros X) gombra kattintva tudja törölni.
 • Feltöltés esetén a fájl ellenőrzésre kerül abból a szempontból, hogy csatolt-e ténylegesen fájlt, és az megfelel-e az XSD sémának. Amennyiben megfelel, az importált adatok megjelennek az összesítő táblázatban. Ekkor visszairányítjuk a felhasználót a ’Kibocsátott jelentések’ oldalra, ahol láthatja a feltöltött adatait.
 • Amennyiben a feltöltött forma nem megfelelő, akkor hibaüzenet jelenik meg:

9. pont: Biztosítás adatai

A kamarai tag könyvvizsgálóknak csak abban az esetben kell kitölteniük a biztosítási adatlapot, ha biztosításukat nem az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. kezeli, valamint a tagnyilvántartási adatlap "2. Tevékenység végzésének módja" mezői közül az „A” mezőt (Egyéni vállalkozó), vagy a „C” mezőt (Megbízásos jogviszony) töltötték ki. Az adatszolgáltatás biztosításra vonatkozó részét a kamara az Alkusz jelzése alapján előtölti. Amennyiben az Ön adatai mégsem helyesen jelennek meg, az Alkusz oldalán ellenőrizheti, hogy biztosítását az Alkusz kezeli-e. http://www.mkvkalkusz.hu/adatszolgaltatas. Amennyiben a biztosításra vonatkozó adatok helytelenül jelennek meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kamara ügyfélszolgálatával (ugyfelszolgalat@mkvk.hu).

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben biztosítási szerződésében a szerződő és a biztosított személye eltér egymástól, úgy szerződését mindenképpen módosítania kell!

További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kamara alkuszának (info@mkvkalkusz.hu) munkatársaival!

A kötvényszám megadása során, amennyiben biztosítási szerződését az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-vel kötötte és kötvényszáma az AHB betűkombinációval kezdődik, akkor kérjük, hogy csak a betűket követő 9 számjegyet adja meg.

Ha az Ön biztosítási szerződését nem a kamara Alkusz Kft-je kötötte, úgy az adatszolgáltatás főoldalán található „Csatolt dokumentumok” menüpontban csatolja a kötelező felelősség-biztosítására vonatkozó fedezetigazolását. Bővebb információt a csatolandó fedezetigazolásról a kamara honlapján az alábbi linkre kattintva talál:
https://mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/fedezetigazolas_2016

Felhívjuk figyelmét, amennyiben 2015. évi árbevétel adataiban az előző évihez (2014) képest jelentős (10%-ot meghaladó) változás állt be úgy az változás bejelentési kötelezettség alá esik. Ebben az esetben biztosítási szerződését aktualizálnia kell, hogy egy esetleges kár esetén elkerülje az alulbiztosítottságot és azt, hogy ezáltal a biztosító a károsult részére csak arányos kártérítést nyújtson. (Ilyen esetekben a biztosító nem téríti meg a teljes kárösszeget - annak hiányzó részét a biztosítottnak kell a károsult felé állnia)

10. pont: Csatolt dokumentumok

Ez a menüpont szolgál a csatolandó dokumentumok feltöltésére. Ha Önnek a bejelölt és nyilvántartott adatok alapján semmilyen dokumentumot nem kell feltöltenie, a rendszer automatikusan kiírja ezt.

Ha Önnek dokumentum-beküldési kötelezettsége van, a táblázatban megtalálja, hogy mely dokumentumok feltöltésére van szükség az adatszolgáltatás hiánytalan teljesítéséhez.

Ha Ön egyéni vállalkozó, kérjük, az adóhivatal felé bevallott „Egyéni vállalkozásból származó jövedelem” 1553-13-03 sorszámú nyomtatványát csatolja. Az egyszerűsített vállalkozói adót (eva) választó könyvvizsgálók a 1543-01-01-es nyomtatványt, a kisadózók tételes adózását (KATA) választó könyvvizsgálók pedig a 15KATA nyomtatványt csatolják. Az adóazonosító jel személyes adat, így azt a beszkennelt dokumentumon ki kell takarni! (Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem igazolásra a 1553-13-03 nyomtatvány 21. sora, illetve a 1543-01-01-es nyomtatvány 01. sora szolgál, a nyomtatvány további adatsorait kérjük kitakarni.) Amennyiben a könyvvizsgáló a tevékenység végzésének módjánál „megbízásos, vagy egyéb jogviszony”-t adott meg, a kamara a tagdíjszámítás adataihoz közölt bevételt a szerződések bekérésével ellenőrzi.

Ha közzétételi kötelezettségének az Ebev programon keresztül tett eleget, kérjük, az ott lementett dat fájlból készítsen pdf formátumot, és azt csatolja az oldalon. Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapus azonosítóval, és nem tudja a honlapon feltölteni a fájlokat, juttassa el azokat elektronikusan a területi szervezeteknek.

Amennyiben a beküldendő dokumentum még nincs feltöltve, a megfelelő dokumentum mellett az állapot oszlopban egy piros X jelenik meg „Feltöltendő” felirattal. Ha egy dokumentumot már feltöltött, az X helyett egy zöld pipa jelenik meg. Természetesen, ha a beküldendő dokumentum több darabban van beszkennelve, lehetősége van több azonos típust beküldeni.

Dokumentumot a „Dokumentum feltöltés” gombra kattintva lehet feltölteni.

Válassza ki számítógépéről a feltölteni kívánt fájlt, keresse ki a legördülő menüből, hogy milyen típusú dokumentumról van szó, adjon egy nevet a feltöltött dokumentumnak, majd kattintson a „Csatolás” gombra. Az első táblázatban ekkor megjelenik a feltöltött dokumentum, amely mellett zöld pipa jelzi, hogy az adott típus már fel van töltve.

Kérjük, csak bevétel igazolására szolgáló dokumentumot, illetve - ha nem a kamara Biztosítási Alkusz Kft-jén keresztül kötötte meg felelősségbiztosítását - fedezetigazolást csatoljon ezen az oldalon keresztül. Egyéb dokumentumokat, közlendőket az ügyfélszolgálatnak címzett e-mailen keresztül van lehetősége eljuttatni a kamarához.

11. pont: Adatszolgáltatás lezárása

Amennyiben végzett az adatszolgáltatás kitöltésével, az adatszolgáltatás főoldalán lévő „Adatszolgáltatás lezárása” menüpontra kattintva tudja azt véglegesíteni. Beküldés előtt természetesen lehetősége van a kitöltött adatlapok megtekintésére is, melyet a „Jelenlegi adatok előnézete” linkre kattintva tehet meg.

Az adatszolgáltatás lezárása és elküldése után e-mailben visszaigazolást kap az adatlap beérkezéséről. Az adatlapja ezután dokumentumtárában pdf formátumban is elérhetővé válik.

Amennyiben véglegesen beküldte adatlapját, azokban módosítani a továbbiakban nem lesz lehetősége.


 

A KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK ADATLAPJA

Ha Ön egy könyvvizsgáló társaság tulajdonosa, vagy vezető tisztségviselője, jogosult a társaság adatszolgáltatását is kitölteni.

Ha egy társaság esetében nem a tulajdonos(ok) /vezető tisztségviselő(k) tölti(k) ki az adatlapot, lehetőség van meghatalmazott megbízására. Ez esetben kérjük, töltse ki az alább csatolt meghatalmazást és kitöltve (társaságok esetében cégszerűen aláírva) küldje meg papír alapon vagy beszkennelve e-mailben a kamara ügyfélszolgálatának (ugyfelszolgalat@mkvk.hu). A meghatalmazásban szerepelnie kell a meghatalmazott viselt nevének és ügyfélkapun bejelentett e-mail címének is. Fontos! A meghatalmazottnak is rendelkeznie kell ügyfélkapus azonosítókkal! Felhívjuk figyelmüket, hogy a tavaly beadott meghatalmazások ebben az évben is érvényesek! Amennyiben nem biztos abban, hogy kit hatalmazott meg adatlapja kitöltésével, vagy vissza akarja vonni a meghatalmazását, mindenképp vegye fel a kapcsolatot a kamara ügyfélszolgálatával.
MEGHATALMAZÁS KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG(OK) ADATLAPJÁNAK KITÖLTÉSÉRE

Ahhoz, hogy Ön egy könyvvizsgáló társaság adatszolgáltatását el tudja készíteni, nem kell mást tennie, mint bejelentkezés után, a neve alatt megjelenő „Társaság adatok” linkre kattintani.

A bal oldali menüben válassza ki az adatszolgáltatást teljesítő társaság nevét és kattintson az „Éves adatszolgáltatás” linkre. (Ha Ön több társaság adatszolgáltatását is beküldheti, a kitöltések után ellenőrizze, hogy minden társaság esetében elküldte-e az adatszolgáltatást.)

 

Miután a bal oldali menüben az „Éves adatszolgáltatás” linkre kattintott, az adatszolgáltatás főoldalán találja magát.

Alapadatok megadása

Az Alapadatok részben a tagok azonosító adatai előre feltöltésre kerülnek.

12. pont: Alapadatok megadása

Kérjük, adja meg adószámát, illetve számlaszámát.

13. pont: Elérhetőségek

Kérjük, adja meg a társaság azon e-mail címét, melyen hivatalos ügyek intézése érdekében a kamara elérheti a társaságot. A nyilvántartott e-mail címeket (közzétételi, hírlevél, stb.) az adatszolgáltatást követően bejelentkezve, a társaság adatai között tudja módosítani.
A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó könyvvizsgálójának rendelkeznie kell honlappal, melynek címét kérjük feltüntetni, valamint meg kell jelölni az elsődleges kapcsolattartó személyét is. A hálózathoz tartozó cégek adatszolgáltatása a Kkt. 44. § (1) bekezdésének k) pontjában meghatározott információk (azaz a könyvvizsgálói hálózati tagság, a tagvállalatok és a kapcsolt vállalkozások nevei és címei) közlését is jelenti.

A közzétételi elektronikus levélcím (e-mail cím) mezőbe választása szerint azon címét kérjük megadni, amely a honlapon – mint közérdekből nyilvános adat – megjelenítésre kerül.

14. pont: Címek

Kérjük, - szükség szerint - frissítse a kamara nyilvántartásában lévő címeket. A nyilvántartott címeket (közzétételi, levelezési stb.) az adatszolgáltatás után bejelentkezve, a társaság adatai között is tudja módosítani.

Felhívjuk tisztelt könyvvizsgáló kollégák figyelmét, hogy a 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet miatt a címadatokat a kamarának a NAV előírásai szerint fel kellett darabolnia. Ugyan mindent megtettünk annak érdekében, hogy a nyilvántartásunkban eddig eltérő formátumban tárolt címeket pontosan szétdaraboljuk, kérjük Önöket, hogy ellenőrizzék le, hogy minden esetben megfelelő módon sikerült-e ezeket feldarabolni, és az új formátumban előtölteni (pl. közterület megnevezése mezőben szerepel-e még a közterület jellege [út, utca, tér]). Szükség esetén kérjük, javítsák a megfelelő formátum szerint (közterület jellegét válasszák ki a legördülő listából). Megértésüket ezúton is köszönjük!

A közzétételi cím mezőbe választása szerint azon címét (székhely, levelezési, telephely vagy iroda) kérjük megadni, amely a honlapon – mint közérdekből nyilvános adat – megjelenítésre kerül.

15. pont: Telefonszámok

 

Kérjük, adja meg a társaság azon telefonszámát, melyen hivatalos ügyek intézése érdekében a kamara elérheti. A nyilvántartott telefonszámokat (közzétételi, mobil, telephely stb.) az adatszolgáltatás után bejelentkezve, a társaság adatai között tudja módosítani.

A közzétételi telefonszám alatt – választása szerint – szintén olyan számot kell érteni (napközbeni, mobil, otthoni) amely a kamara honlapján közzétételre kerül.

16. pont: Tevékenyég végzésének módja

A „Tevékenység végzésének módja” lap az adatszolgáltatás indulásakor a kamara nyilvántartásában lévő adatokkal lett előtöltve. Amennyiben az alábbi adatok nem tükrözik a valóságot, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a kamara ügyfélszolgálatával. A táblázatban szereplő adatokat az adatszolgáltatás során nem tudják módosítani.

17. pont: Tagdíj átvállalás

A Tagdíj átvállalása lap szintén az aktuális adatokkal lett előtöltve. Változás esetén kérjük közölni azon természetes személy könyvvizsgáló(k) nevét és tagszámát, aki(k) vonatkozásában a tagdíj fizetését a cég átvállalja (hozzájárulási díjkedvezmény számításához). A tagdíjátvállalást a könyvvizsgáló cég jelzése alapján veszi figyelembe a kamara!

Amennyiben egy cég átvállalja egy tag tagdíjának fizetését, ezen az oldalon nyilatkoznia kell, hogy a könyvvizsgáló cégnek és az érintett kamarai tagnak az átvállalt kamarai tagdíj határidőben történő teljesítése tekintetében egyetemleges kötelezettsége és fegyelmi felelőssége áll fenn. Amennyiben meg vannak adva személyek a tagdíjátvállaláshoz, a pipát nem tudja kivenni a nyilatkozat mellől. Ha törli az átvállalt személyeket, ki tudja venni a pipát a nyilatkozat mellől is, ám ekkor Ön - nyilatkozat hiányában - nem vállalhatja át egy személy tagdíját sem.

Amennyiben a későbbiekben mégis tagdíjátvállalást adna meg, úgy azt írásban, hasonló nyilatkozat megtételével teheti meg a kamara ügyfélszolgálata felé.

18. pont: Hozzájárulási díj megadása

A könyvvizsgáló cégek kamarai hozzájárulási díja alapjának meghatározásához az árbevétel alatt a cég 2015. évről készült eredménykimutatásában az értékesítés nettó árbevételeként kimutatott összege értendő. A hozzájárulási díj alapját az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) hatálya alá tartozó könyvvizsgáló cégeknél is az általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel képezi.

Kérjük, az árbevétel mezőbe csak számjegyeket írjon.

A 2015. évi bevétel mellett kérjük, adja meg a könyvvizsgálatból származó nettó bevételt is – 2015. évre vonatkozóan.

19. pont: Biztosítás

A könyvvizsgáló cégek esetében is csak akkor kell kitölteni a biztosítási adatlapot, ha biztosítást nem az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. kezeli. Az adatszolgáltatás biztosításra vonatkozó részét a kamara az Alkusz jelzése alapján előtölti. Amennyiben az Ön adatai mégsem helyesen jelennek meg, az Alkusz oldalán ellenőrizheti, hogy biztosítását az Alkusz kezeli-e. http://www.mkvkalkusz.hu/adatszolgaltatas. Amennyiben a biztosításra vonatkozó adatok helytelenül jelennek meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kamara ügyfélszolgálatával (ugyfelszolgalat@mkvk.hu).

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben biztosítási szerződésében a szerződő és a biztosított személye eltér egymástól úgy szerződését mindenképpen módosítania kell!

További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kamara alkuszának (info@mkvkalkusz.hu) munkatársaival!

A kötvényszám megadása során, amennyiben biztosítási szerződését az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-vel kötötte és kötvényszáma az AHB betűkombinációval kezdődik, akkor kérjük, hogy csak a betűket követő 9 számjegyet adja meg.Ha az Ön biztosítási szerződését nem a kamara Alkusz Kft.-je kötötte, úgy az adatszolgáltatás főoldalán csatolja a kötelező felelősség-biztosítására vonatkozó fedezetigazolását. Bővebb információt a csatolandó fedezetigazolásról a kamara honlapján az alábbi linkre kattintva talál:
https://mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/fedezetigazolas.

Felhívjuk figyelmét, amennyiben 2015. évi árbevétel adataiban az előző évihez (2014) képest jelentős (10%-ot meghaladó) változás állt be úgy az változás bejelentési kötelezettség alá esik. Ebben az esetben biztosítási szerződését aktualizálnia kell, hogy egy esetleges kár esetén elkerülje az alulbiztosítottságot és azt, hogy ezáltal a biztosító a károsult részére csak arányos kártérítést nyújtson. (Ilyen esetekben a biztosító nem téríti meg a teljes kárösszeget - annak hiányzó részét a biztosítottnak kell a károsult felé állnia.)

20. pont: Csatolt dokumentumok

Társaságok esetében az adatszolgáltatás részét képezi a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának a megküldése is. A mérleg és eredménykimutatás az adatszolgáltatás főoldalán csatolható a Csatolt dokumentumok menüpont alatt a Dokumentumok kezelése linkre kattintva. (Ugyanazon dokumentumok megküldhetők, mint a közzétételi kötelezettség teljesítése során.) Jogi személynek nem minősülő (bt.) evás társaságok a 1543-01-01-es nyomtatványt, a kisadózók tételes adózását (KATA) választó társaságok pedig a 15KATA nyomtatványt is csatolhatják.

Ha közzétételi kötelezettségének az Ebev programon keresztül tett eleget, kérjük, az ott lementett dat fájlból készítsen pdf formátumot, és azt csatolja az oldalon. Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapus azonosítóval, és nem tudja a honlapon feltölteni a fájlokat, juttassa el azokat elektronikusan a területi szervezeteknek.

Kérjük, csak bevétel igazolására szolgáló dokumentumot, illetve - ha nem a kamara Biztosítási Alkusz Kft-jén keresztül kötötte meg felelősségbiztosítását - fedezetigazolást csatoljon ezen az oldalon keresztül. Egyéb dokumentumokat, közlendőket az ügyfélszolgálatnak címzett e-mailen keresztül van lehetősége eljuttatni a kamarához.

Ha Önnek dokumentum-beküldési kötelezettsége van, a táblázatban találja, hogy mely dokumentumok feltöltését kérjük.

Amennyiben a beküldendő dokumentum még nincs feltöltve, a megfelelő dokumentum mellett az állapot oszlopban egy piros X jelenik meg „Feltöltendő” felirattal. Ha egy dokumentumot már feltöltött, az X helyett egy zöld pipa jelenik meg. Természetesen, ha a beküldendő dokumentum több darabban van beszkennelve, lehetősége van több azonos típust beküldeni.

Dokumentumot a „Dokumentum feltöltés” gombra kattintva lehet feltölteni.

Válassza ki számítógépéről a feltölteni kívánt fájlt, keresse ki a legördülő menüből, hogy milyen típusú dokumentumról van szó (Fedezetigazolás, Mérleg/Eredménykimutatás stb), adjon egy nevet a feltöltött dokumentumnak, majd kattintson a „Csatolás” gombra. Az első táblázatban ekkor megjelenik a feltöltött dokumentum, amely mellett zöld pipa jelzi, hogy az adott típus már fel van töltve.

21. pont: Adatszolgáltatás lezárása

Amennyiben végzett az adatszolgáltatás kitöltésével, az adatszolgáltatás főoldalán lévő „Adatszolgáltatás lezárása” menüpontra kattintva tudja azt véglegesíteni. Beküldés előtt természetesen lehetősége van a kitöltött adatlapok megtekintésére is, melyet a „Jelenlegi adatok előnézete” linkre kattintva tehet meg.

Az adatszolgáltatás lezárása és elküldése után e-mailben visszaigazolást kap az adatlap beérkezéséről. Az adatlapja ezután dokumentumtárában pdf formátumban is elérhetővé válik.

Amennyiben véglegesen beküldte adatlapját, azokban módosítani a továbbiakban nem lesz lehetősége.PAPÍR ALAPÚ ADATSZOLGÁLTATÁS

Amennyiben továbbra sem volt lehetőségük ügyfélkapus azonosítót beszerezni, szükség esetén kérhetik a területi szervezetek segítségét az adatszolgáltatás teljesítéséhez személyesen, előre egyeztetett időpontokban. Ekkor az ügyintéző közvetlenül az integrált rendszerben rögzíti az adatszolgáltatást. A személyes adatszolgáltatáshoz kérjük, nyomtassák ki az alább csatolt üres adatlapot. Ezt kitöltve, minden oldalon aláírva vigyék be vagy postai úton küldjék meg - legkésőbb július 15-ig - a területi szervezetük irodájába. Felhívjuk figyelmüket, hogy a területi szervezet ügyintézői csak ezen aláírt példány megléte mellett tudják berögzíteni az adatokat. Az adatszolgáltatás csak a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt tekinthető teljesítettnek!

Természetes személyek adatlapja - (üres)
Kérjük kinyomtatni, kitölteni, majd aláírva eljuttatni a területi szervezethez

Társaságok adatlapja - (üres)
Kérjük kinyomtatni, kitölteni, majd aláírva eljuttatni a területi szervezethez

 

 


Tájékoztatjuk a tisztelt könyvvizsgáló kollégákat, hogy a korábban is érvényes kamarai adatkezelési és adatmegismerési szabályokon túlmenően 2016. évtől a beküldött adatszolgáltatásokat kizárólag a kamara elnöksége által 2016. június 24-én jóváhagyott, fentiekre vonatkozó szabályzatában meghatározott személyek ismerhetik meg azzal, hogy őket a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 66-67. §-ai, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti titoktartási kötelezettség terheli. Ezen adatokat és információkat a törvényi kötelezettségen alapuló adattovábbítás kivételével harmadik személy részére nem tehetik hozzáférhetővé, nem szolgáltathatják ki, valamint saját célra nem használhatják fel.

Betöltés...
X