Szakmai kompetencia vizsga

A szakmai kompetencia vizsga annak ellenőrzése, hogy a könyvvizsgáló jelölt a számára előírt szakmai gyakorlati idő alatt megfelelő szakmai tapasztalatot szerzett és ismereteit képes valós körülmények között alkalmazni.

A tájékoztató a 2019. január 1-én hatályba lépett szakmai kompetencia vizsgaszabályzat által meghatározott vizsgára vonatkozik.

Hasznos segítség a felkészüléshez ide kattintva.

   

Szakmai kompetencia vizsga letételének engedélyezése

A szakmai kompetencia vizsga letételének engedélyezése iránti eljárásban első fokon a kamara oktatási bizottsága jár el. A vizsga letételének engedélyezése iránti kérelem az oktatási bizottsághoz címezve terjeszthető elő az alábbi formanyomtatványon:
Kompetencia vizsga letétele iránti kérelem
A szakmai kompetencia vizsga engedélyezésének eljárása díjmentes.

  

Jelentkezés a szakmai kompetencia vizsgára

A tagjelölt abban az esetben jelentkezhet kompetencia vizsgára, ha előzőleg az oktatási bizottság engedélyezte számára a kompetencia vizsga letételét. A szakmai kompetencia vizsga díjköteles.
A vizsga díja: 50 000,- Ft
A vizsgadíjat a Kamara központi számlájára kell megfizetni a vizsgajelentkezéskor.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara bankszámlaszáma: 12010855-01283148-00100002
A kérelemhez csatolni kell a vizsga díjának befizetését igazoló átutalási bizonylat másolatát.
Vizsgára az alábbi vizsgajelentkezési lapon lehet jelentkezni:
Kompetencia vizsga jelentkezési lap

 

A vizsgák pontos időpontjáról a tárgyévi vizsganaptárból tájékozódhat: Vizsganaptár

Felhívjuk a tagjelöltek figyelmét, hogy 2019. január 1-én új szakmai kompetencia vizsgaszabályzat lépett hatályba. A szabályzat erre az oldalra kattintva tölthető le.

  

Betöltés...
X