Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Az Oktatási bizottság tájékoztatója a 2020-ban teljesítendő kreditpontokról

Ezúton szeretnénk tájékoztatni tisztelt könyvvizsgáló kollégákat, hogy 2020-ban a kamarai tag könyvvizsgálók a szakmai továbbképzést a következő módon tudják teljesíteni:
Az összegyűjtendő kreditek minimális száma 20.
A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltető, 65 év feletti kamarai tagok esetén a megszerzendő kreditek minimális száma 8. 

A tárgyévben megszerzett kreditpontok csak a tárgyévben érvényesíthetőek, a többletkreditek átvitelére nincs lehetőség, a 2020. július 17-i küldöttgyűlésén elfogadott módosítások és a 2020. szeptember 1-jétől hatályos Szakmai továbbképzési szabályzat alapján.

  

Könyvvizsgálók szakmai továbbképzése

  Szakmai továbbképzés

  

1) Általános továbbképzés központilag szervezett része

Az éves kreditszámból 4 kreditet – kötelező jelleggel – központi szervezésű továbbképzésen kell megszerezni.

Frissítés: A központi szervezésű kötelező továbbképzés (első napi) tananyagáról szóló tájékoztatónkat közleményeink között olvashatják.

  

Fontos változás 2020-ban:
Valamennyi kamarai tag e-learning képzési formában teljesítheti a szakmai továbbképzés kötelező részét, külön kérelem nélkül.
A kötelező nap e-learning formában történő teljesítése nem helyettesíti azonban a szabadon választott témakörben e-learning formában teljesítendő min. 4 kreditpontot.

Az előadás ugyanazon a felületen lesz elérhető, ahol a szabadon választott témában teljesítendő e-learning tananyagok.

2020-ban az elmúlt évekhez hasonló módon a kötelező rész tananyaga elektronikus formában jelenik meg. A tananyag a kamara honlapjáról letölthető. (A tananyag várható megjelenése 2020. november első fele.)

  

2) Az általános továbbképzés nem központilag szervezett része – szabadon választott kreditek

 • Az éves kreditszámból 8 kredit kamarai szervezet által vagy annak részvételével, illetve a kamara által elfogadott társaság, intézmény által szervezett továbbképzéseken, valamint hazai és nemzetközi konferencián, a kamara által elismert témakörökben szerezhető meg.
    
 • Az általános továbbképzés nem központilag szervezett részén belül szerzett kreditpontokból évente legalább 4 kreditpontot e-learning képzési forma keretében kell teljesíteni.
  Ehhez a Kamara az MKVK Oktatási Központ Kft. közreműködésével biztosít minden tagja számára 8 kreditpont mértékben térítésmentesen elvégezhető tanfolyamokat.
  A teljesített kreditpontok a tanfolyam lehallgatását követően azonnal jóváíródnak, és a saját adatoknál megtekinthetőek.
  A 8 kredit értékű, térítésmentesen elérhető képzés teljesítése után természetesen arra is lehetőség van, hogy ki-ki saját költségén további elektronikus tananyagokat vegyen igénybe, amiről az MKVK OK Kft. számlát állít ki az igénybevevőknek.
  A megtekintés tudnivalóiról az Oktatási Központ honlapján (www.mkvkok.hu) részletesen tájékozódhat.
  A kötelező nap e-learning formában történő teljesítése nem helyettesíti a szabadon választott témakörben e-learning formában teljesítendő 4 kreditpontot.
    
 • A speciális minősítéssel rendelkező kamarai tagok – a szabadon választott kreditpontokon belül – minősítésenként az alábbi számú kreditpontot kötelesek a minősítésükhöz tartozó szakmai témában szervezett továbbképzésen megszerezni:
  a) IFRS minősítés 2 kreditpont
  b) költségvetési minősítés 2 kreditpont
  c) pénzügyi intézményi minősítés 1 kreditpont
  d) befektetési vállalkozási minősítés 1 kreditpont
  e) pénztári minősítés 1 kreditpont
  f) biztosítói minősítés 1 kreditpont
  g) kibocsátói minősítés 1 kreditpont

  A c)-g) pont szerinti minősítések bármelyike vonatkozásában szerzett többletkreditek a c)-g) pont szerinti többi minősítések teljesítésére a tárgyévben elszámolhatóak.
   
  A szabadon választott kreditek teljes egésze kérelem nélkül teljesíthető e-learning képzési formában.

3) Önképzés

Az összegyűjtendő 20 kreditből 8 kreditet önképzés keretében kell megszerezni.

A tárgyévi önképzési kreditpontok teljesítéséről a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető kamarai tagok a tárgyévre vonatkozó éves kamarai adatszolgáltatás során, míg a szüneteltető tagok a kamara felhívására, illetve a tevékenység újbóli ellátásának engedélyezésekor kötelesek nyilatkozni.

A kamara szakmai továbbképzési szabályzatának VII/B. fejezete alapján az önképzési kreditpontok nyilvántartása a kamarai tag feladata, melyet az Oktatási Bizottság segédlete segítségével kell a tagnak nyilvántartani.

További részletek az Önképzés menüpontban

  

4) 65. életévüket betöltött szüneteltető kamarai tagok továbbképzési kötelezettsége

 • Az évenként megszerzendő kreditek minimális száma 8 (központilag szervezett rész: 4 kredit, általános továbbképzés nem központilag szervezett része: 4 kredit)
 • A minősítéssel rendelkezők esetében a minősítéshez kapcsolódó kreditpont megszerzése kötelező.

  

  

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRELMEK

1) Felmentési kérelem szakmai továbbképzés alól

Amennyiben a kamarai tag különösen méltányolandó egyedi külső körülmények miatt az e-learning képzési forma keretében sem tud a szakmai továbbképzés követelményeinek maradéktalanul eleget tenni, az oktatási bizottság kérelemre a tárgyév szakmai továbbképzési követelményeinek teljesítése alól részben vagy egészében mentesítheti. Az előzőek szerinti kérelem benyújtásának határideje a tárgyév december 31-e azzal, hogy a kérelemmel egyidejűleg a kérelmet megalapozó körülményeket igazolni kell.

A kérelmet e-papíron kell benyújtani az oktatási bizottságnak.

  

Dr. Hegedűs Mihály
oktatási alelnök

  

Betöltés...
X