Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Az Oktatási bizottság tájékoztatója a 2019-ben teljesítendő kreditpontokról

Ezúton szeretnénk tájékoztatni tisztelt könyvvizsgáló kollégákat, hogy 2019-ben a kamarai tag könyvvizsgálóknak a szakmai továbbképzést a következő módon tudják teljesíteni: Az összegyűjtendő kreditek minimális száma 20.
A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltető, 65 év feletti kamarai tagok esetén a megszerzendő kreditek minimális száma 8.

  

Könyvvizsgálók szakmai továbbképzése

  

1) Általános továbbképzés központilag szervezett része

Az éves kreditszámból 4 kreditet – kötelező jelleggel – központi szervezésű továbbképzésen kell megszerezni, az itt szerzett kreditek, csak a tárgyévben érvényesíthetők.
A továbbképzés központilag szervezett részének előadásai az elmúlt évekhez hasonlóan ősszel kezdődnek, amelyekről pontos felvilágosítást a megyei szervezetek adnak a tagjainak.

Fontos változás 2019-ben:
A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet legkésőbb tárgyév július 1-jétől folyamatosan szüneteltető kamarai tagok a központi szervezésű általános továbbképzést, e-learning képzési formában is teljesíthetik, külön kérelem nélkül.
A kötelező nap e-learning formában történő teljesítése nem helyettesíti a szabadon választott témakörben e-learning formában teljesítendő 4 kreditpontot.

Az előadás november végétől ugyanazon a felületen lesz elérhető, ahol a szabadon választott témában teljesítendő e-learning tananyagok.

2019-ben az elmúlt évekhez hasonló módon a kötelező rész tananyaga elektronikus formában jelenik meg. A tananyag a kamara honlapjáról letölthető.

  

2) Az általános továbbképzés nem központilag szervezett része – szabadon választott kreditek

 • Az éves kreditszámból 8 kredit kamarai szervezet által vagy annak részvételével, illetve a kamara által elfogadott társaság, intézmény által szervezett továbbképzéseken, valamint hazai és nemzetközi konferencián, a kamara által elismert témakörökben szerezhető meg.
  Többletkreditek esetében maximum 4 kredit a következő évre átvihető.
   
 • A speciális minősítéssel rendelkező kamarai tagok – a szabadon választott kreditpontokon belül – minősítésenként az alábbi számú kreditpontot kötelesek a minősítésükhöz tartozó szakmai témában szervezett továbbképzésen megszerezni:
  a) IFRS minősítés 2 kreditpont
  b) költségvetési minősítés 2 kreditpont
  c) pénzügyi intézményi minősítés 1 kreditpont
  d) befektetési vállalkozási minősítés 1 kreditpont
  e) pénztári minősítés 1 kreditpont
  f) biztosítói minősítés 1 kreditpont
  g) kibocsátói minősítés 1 kreditpont

  A c)-g) pont szerinti minősítések bármelyike vonatkozásában szerzett többletkreditek a c)-g) pont szerinti többi minősítések teljesítésére a tárgyévben elszámolhatóak.
   
  A speciális továbbképzésen megszerzett kreditek csak a tárgyévben érvényesíthetőek.

 • Az általános továbbképzés nem központilag szervezett részén belül szerzett kreditpontokból évente legalább 4 kreditpontot e-learning képzési forma keretében kell teljesíteni.
  Ehhez a Kamara az MKVK Oktatási Központ Kft. közreműködésével biztosít minden tagja számára 8 kreditpont mértékben térítésmentesen elvégezhető tanfolyamokat.
  A teljesített kreditpontok a tanfolyam lehallgatását követően azonnal jóváíródnak, és a saját adatoknál megtekinthetőek.
  A 8 kredit értékű, térítésmentesen elérhető képzés teljesítése után természetesen arra is lehetőség van, hogy ki-ki saját költségén további elektronikus tananyagokat vegyen igénybe, amiről az MKVK OK Kft. számlát állít ki az igénybevevőknek.
  A megtekintés tudnivalóiról az Oktatási Központ honlapján (www.mkvkok.hu) részletesen tájékozódhat.
  A kötelező nap e-learning formában történő teljesítése nem helyettesíti a szabadon választott témakörben e-learning formában teljesítendő 4 kreditpontot.

A szabadon választott kreditek teljes egésze kérelem nélkül teljesíthető e-learning képzési formában.

3) Önképzés

Az összegyűjtendő 20 kreditből 8 kreditet önképzés keretében kell megszerezni.

A tárgyévi önképzési kreditpontok teljesítéséről a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető kamarai tagok a tárgyévre vonatkozó éves kamarai adatszolgáltatás során, míg a szüneteltető tagok a kamara felhívására, illetve a tevékenység újbóli ellátásának engedélyezésekor kötelesek nyilatkozni.

A kamara szakmai továbbképzési szabályzatának VII/B. fejezete alapján az önképzési kreditpontok nyilvántartása a kamarai tag feladata, melyet az Oktatási Bizottság segédlete segítségével kell a tagnak nyilvántartani.

További részletek az Önképzés menüpontban

  

4) 65. életévüket betöltött szüneteltető kamarai tagok továbbképzési kötelezettsége

 • Az évenként megszerzendő kreditek minimális száma 8 (központilag szervezett rész: 4 kredit, általános továbbképzés nem központilag szervezett része: 4 kredit)
 • A minősítéssel rendelkezők esetében a minősítéshez kapcsolódó kreditpont megszerzése kötelező.
 • Az e-learning képzés nem kötelező.
 • A megszerzett kreditek csak a tárgyévben érvényesíthetőek.

  

  

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRELMEK

1) Központilag szervezett továbbképzés 4 kreditjének e-learning képzési forma keretében történő teljesítése

Amennyiben a főfoglalkozású kamarai tag a szakmai továbbképzésen, vagy annak egy részén tőle független ok (különösen tartós betegség, szülés, 1 év alatti gyermekotthoni gondozása, tartós külföldi munkavégzés) miatt nem tud személyesen részt venni, az oktatási bizottság kérelemre a tárgyévre vonatkozóan engedélyezheti részére az általános szakmai továbbképzés központilag szervezett 4 kreditjének e-learning képzési forma keretében történő teljesítését.

A kérelem benyújtásának határideje a tárgyév november 30-a azzal, hogy a kérelemmel egyidejűleg a kérelmet megalapozó körülményeket igazolni kell.

2019-től a szüneteltető státuszú kamarai tagok kérelem nélkül tekinthetik meg e-learning képzési formában a továbbképzés központilag szervezett részét!

  

2) Felmentési kérelem szakmai továbbképzés alól

Amennyiben a kamarai tag különösen méltányolandó egyedi külső körülmények miatt az e-learning képzési forma szerinti engedélyezésével sem tud a szakmai továbbképzés követelményeinek maradéktalanul eleget tenni, az oktatási bizottság kérelemre a tárgyév szakmai továbbképzési követelményeinek teljesítése alól részben vagy egészében mentesítheti. A kérelem benyújtásának határideje a tárgyév december 31-e azzal, hogy a kérelemmel egyidejűleg a kérelmet megalapozó körülményeket igazolni kell.

A szakmai továbbképzéssel kapcsolatos kérdéseket a Kamara Szakmai továbbképzési szabályzata szabályozza, amely honlapunkon elérhető.

  

Dr. Hegedűs Mihály
oktatási alelnök

  

Betöltés...
X