Pályázati felhívás a közfelügyeleti minőségellenőrzési eljárásokban részt vevő, speciális szaktudással rendelkező közreműködő személyek számára

A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság (a továbbiakban: hatóság) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 173/B. § (13) bekezdése alapján felhívást tesz közzé a hatóság által igénybe vehető speciális szaktudással rendelkező közreműködő személyek határozott idejű (2024-2025. évekre szóló) jegyzékébe történő felvételére.

A hatóság a következő feladatok vizsgálatához és értékeléséhez vehet igénybe közreműködő személyt:

 • Kkt. 173/B. § (1) bekezdése alapján, a kamarai tag könyvvizsgálónál, a könyvvizsgáló cégnél lefolytatott közfelügyeleti minőségellenőrzéshez, ha az közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóra vonatkozóan végez jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet,
 • Kkt. 173/B. § (4) bekezdése szerinti rendkívüli minőségellenőrzéshez,
 • Kkt. 195. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzéshez.

A kiválasztott személyek felkerülnek a hatóság 2024-2025. évekre szóló speciális szaktudással rendelkező közreműködő személyek listájára.

A hatóság a közreműködők speciális minősítésének és szakmai tapasztalatának figyelembevételével fogja kiválasztani a listáról azokat a közreműködő személyeket, akik a legmegfelelőbben tudják segíteni a hatóságot a minőségellenőrzési és ellenőrzési feladatainak végrehajtásában.

Jelentkezhet az a kamarai tag könyvvizsgáló, aki

a) az alábbi területek valamelyikén gyakorlattal rendelkezik

 • IFRS-ek alapján összeállított beszámolók könyvvizsgálata,
 • hitelintézetek könyvvizsgálata,
 • biztosítók könyvvizsgálata,
 • takarékszövetkezetek könyvvizsgálata,
 • befektetési vállalkozások könyvvizsgálata,
 • befektetési alapkezelők könyvvizsgálata,
 • komplex treasury ügyletek könyvvizsgálata,
 • IT rendszerek vizsgálata (IT audit),
 • vagyonértékelés, vállalatértékelés,
 • speciális iparágak, üzletágak könyvvizsgálata (pl. energetika; olaj- és gázipar; gyógyszeripar; fém- és gépipar; telekommunikáció; élelmiszeripar),
 • fenntarthatósági jelentés készítése és könyvvizsgálata.

b) vállalja a Kkt. 173/B. § (1) és (4) bekezdéseiben, valamint a Kkt. 195. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági feladatok ellátásában való közreműködést.

A jelentkezésnek tartalmaznia kell:

a)  a jelentkező személyes adatait (név, cím, születési hely és idő, anyja neve), elérhetőségét;

b)  a jelentkező kamarai tagszámát;

c)  a jelentkező speciális minősítését/minősítéseit, amennyiben van ilyen;

d)  a jelentkező szakmai önéletrajzát, kiemelve a fent felsorolt speciális szakterület(ek)en szerzett tapasztalatot.

A jelentkezésben megtévesztő vagy valótlan adatok közlése a jelentkezésből történő kizárást eredményezi.

A felhívásban előírt dokumentumok tekintetében hiánypótlásra a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 5 napig van lehetőség.

A speciális szaktudással rendelkező közreműködő személyek feladatainak végrehajtása a hatóság felügyelete és megbízása alapján, a feladat díjazása a hatóság döntése alapján, a megbízási szerződésben rögzítettek szerint történik.

A speciális szaktudással rendelkező közreműködő személyek listájára felvételt nyert személyt titoktartási kötelezettség terheli a feladatainak ellátása során, azzal összefüggésben tudomására jutott minősített adatok, hivatásbeli titkok, és üzleti titkok tekintetében, amely kötelezettséget titoktartási nyilatkozat aláírásával vállalja.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2024. április 15.

A jelentkezést elektronikusan a kozfelugyelet@pm.gov.hu e-mail címre kell megküldeni.

A hatóság a jelentkezések elbírálásának eredményéről 2024. április 30-ig tájékoztatja a jelentkezőket. A pályázati felhívásról tájékoztatás kérhető a hatóság munkatársaitól a 06-1-896-0567-es és a 06-1-896-7860-as telefonszámon.

Betöltés...
X