Pályázati felhívás - Okleveles könyvvizsgálói képzés szervezésére és folytatására jogosító „szakképző hely” cím elnyerésére

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzés szervezésére és folytatására jogosító „szakképző hely” cím elnyerésére

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény előírásai szerint okleveles könyvvizsgálói képzést pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított felnőttképzést folytató intézmény (szakképző hely) szervezhet és folytathat. 

Pályázni a kamaránál beszerzett adatlapon lehet, amelyet a kamara honlapjáról is letölthet, az alábbi linkre kattintva.

PÁLYÁZATI ADATLAP - a „szakképző hely” cím elnyeréséhez
 

A pályázat előfeltétele a Kkt. 81. § (2) pontjában rögzítetteknek való megfelelés, azaz:

”Kérelem alapján engedélyt kell adni okleveles könyvvizsgálói képzés megszervezésére és folytatására annak a felnőttképzést folytató intézményének, amely megfelel az alábbi feltételeknek:
 
a)    a közzétett nyilvános pályázati felhívás alapján érvényes pályázatot nyújtott be, 
b)    vállalja a pályázati felhívásban, továbbá az e törvényben, valamint a kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatában meghatározott feltételek, követelmények teljesítését,
c)    a pályázat benyújtását megelőző három évben nem vonták vissza az engedélyét a 85. § (1) bekezdésének b) pontja alapján,
d)    az előírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette”

A Kkt. 5. §-ának j) pontja értelmében „az okleveles könyvvizsgálói képzés szervezésének, folytatásának engedélyezése gazdálkodó számára” kamarai hatósági eljárásnak minősül. A hatósági eljárásért a Magyar Könyvvizsgálói Kamara számlájára (12010855-01283148-00100002) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összege   70 000 Ft.

A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:

a)    a felnőttképzési nyilvántartásba vételről szóló határozat másolatát,
b)    a felnőttképzésre jogosított intézmény vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a szakképző helyre szóló engedély időtartama alatt:

ba)    az oktatást a kamara által meghatározott képzési program szerint kizárólag a Kkt. 87. §-a szerinti minősített oktatók végzik,
bb)    vállalja azt, hogy az intézmény a Könyvvizsgálat és ellenőrzés, a Számvitel és elemzés tantárgyak oktatásához 3-3, más tantárgyak oktatásához legalább 2-2 minősített oktatóval folyamatosan rendelkezik,
bc)    személyes jelenléti képzés esetén az intézmény az oktatáshoz saját vagy bérbevett oktatási termekkel rendelkezik, és az okleveles könyvvizsgálói képzési programnak megfelelő oktatáshoz szükséges technikai feltételeket folyamatosan biztosítja,
bd)    a kamara részére a nyilatkozatban vállalt feltételek teljesítése ellenőrzési lehetőségét biztosítja. 

A pályázatot elnyert felnőttképzést folytató intézmény a „szakképző hely” címet 5 évig használhatja, amennyiben azt a pályázatot kiíró – indokoltan - vissza nem vonja.

A pályázatok beérkezési határideje 2024. január 15. napja.

A szakképző helyre kiírt pályázatokat a kamara oktatási bizottsága 30 napon belül bírálja el. Az okleveles könyvvizsgálói képzési program szervezésére és folytatására szóló jogosultságot tartalmazó határozat a tevékenységre vonatkozó engedélyezési okiratnak minősül.
A pályázat elbírálásának eredményét a főtitkári hivatal közli a pályázókkal és egyidejűleg a szakképző helyek listáját a kamara honlapján és a kamara lapjában közzéteszi.
A szakképző helyek nyilvántartását a főtitkári hivatal vezeti. 

A pályázatokat a következő címre kérjük benyújtani: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: az oktatási bizottság munkatársától, Máté Annától, telefonszám: 473-45-00, 473-45-41.


Budapest, 2023. december 11.

                                MKVK Oktatási Bizottság
 


 

Betöltés...
X