Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Pályázati felhívás könyvvizsgálói szoftver beszerzésére

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban MKVK) pályázatot hirdet könyvvizsgálói szoftver beszerzésére fordítható, egyszeri, vissza nem térítendő támogatásra. A pályázat keretében elnyerhető támogatás kizárólag könyvvizsgálati szoftverek (mint pl. Metrum Referencia; Audit Partner’ex; DATEV-Audit) megvásárlására, vagy a szoftver 2010. évre vonatkozó lízingdíj támogatására vonatkozik.

 

A támogatás mértéke a könyvvizsgálói szoftver beszerzési költségének maximum 50 százaléka, de legfeljebb 50.000,- Ft lehet. A támogatásra rendelkezésre álló keret 2.500.000 Ft.

Pályázatot nyújthatnak be a kamaránál nyilvántartásban lévő, aktív státuszú természetes személy könyvvizsgálók, valamint könyvvizsgáló társaságok, ha árbevételük 2008. évben nem haladta meg a 10 millió forintot.

Pályázni a honlapról letölthető adatlapon lehet.

A támogatás megszerzésének feltételei:

a) bejegyzett, aktív kamarai tagviszony, illetve nyilvántartásba vett társaság
b) 2008. évben legfeljebb 10 millió forint árbevétel,
c) kizárólag könyvvizsgálói szoftver vásárlása vagy lízingje. Támogatásra pályázatot kizárólag a 2009. november 1 után megvásárolt szoftverekre – bérlet, illetve verziókövetés esetén a 2010. évre alkalmazható verzió megvételére lehet benyújtani.  

A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:

1. pályázati adatlapot,
2. A szoftver beszerzéséről kiállított számla másolatát
3. A szoftverbeszerzésről kiállított számla kiegyenlítéséről szóló igazolást.

A pályázók közül kizárható, aki:

1. Nem aktív kamarai tag, kamarában nem nyilvántartott társaság
2. Nem könyvvizsgálói szoftverek megvásárlására igényel támogatást
3. Nem a fent nevezett időszak alatt szerezte vagy szerzi be a szoftvert
4. Tartozása van a kamara felé
5. Pályázatát hiányosan nyújtja be
6. Árbevétele meghaladja a 10 millió forintot. Az árbevételi adatokat a legutóbbi, 2008. évről beadott adatlapokról ellenőrizzük.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 31.

A pályázati keret 2,5 millió forint. A pályázatokat bírálóbizottság értékeli ki.

A pályázatok kifizetésének módja: a tagdíjszámlán történő jóváírás.

A pályázat elbírálásának eredményéről a főtitkári hivatal 2010. február 15-ig levélben értesíti a pályázókat. A pályázat eredményéről február 15-ét követően a kamara honlapjáról is tájékozódhat.

A pályázatokat a kizárólag elektronikus úton a következő e-mail címre kérjük benyújtani: mkvk@mkvk.hu.

Adatlap letöltése

MKVK főtitkári hivatala

 

Betöltés...
X