Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Pályázati felhívás - Szakképző hely

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzés szervezésére és folytatására jogosító „szakképző hely” cím elnyerésére.
 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény előírásai szerint okleveles könyvvizsgálói képzést pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított felnőttképzést folytató intézmény (szakképző hely) szervezhet és folytathat.

Pályázni a kamaránál beszerzett adatlapon lehet, amelyet a kamara honlapjáról (ld a cikk alján) is letölthet.

A pályázat előfeltétele a Kkt. 81. § (2) pontjában rögzítetteknek való megfelelés, azaz:

”Kérelem alapján engedélyt kell adni okleveles könyvvizsgálói képzés megszervezésére és folytatására annak a felnőttképzést folytató intézményének, amely megfelel az alábbi feltételeknek:
a) a közzétett nyilvános pályázati felhívás alapján érvényes pályázatot nyújtott be,
b) vállalja a pályázati felhívásban, továbbá az e törvényben, valamint a kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatában meghatározott feltételek, követelmények teljesítését,
c) a pályázat benyújtását megelőző három évben nem vonták vissza az engedélyét a 85. § (1) bekezdésének b) pontja alapján,
d) az előírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette”

A Kkt. 5. §-ának j) pontja értelmében „az okleveles könyvvizsgálói képzés szervezésének, folytatásának engedélyezése gazdálkodó számára” kamarai hatósági eljárásnak minősül. A hatósági eljárásért a Magyar Könyvvizsgálói Kamara számlájára (12010855-01283148-00100002) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összege 50 000 Ft.

A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:

a) a felnőttképzési engedély másolatát,
b) a felnőttképzésre jogosító intézmény vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a szakképző helyre szóló engedély időtartama alatt:

ba) az oktatást a kamara által meghatározott képzési program szerint kizárólag a Kkt. 87. §-a szerinti minősített oktatók végzik,
bb) vállalja azt, hogy az intézmény a Könyvvizsgálat és ellenőrzés, a Számvitel és elemzés tantárgyak oktatásához 3-3, más tantárgyak oktatásához legalább 2-2 minősített oktatóval folyamatosan rendelkezik,
bc) csoportos képzés esetén az intézmény az oktatáshoz saját vagy bérbevett oktatási termekkel rendelkezik, és az okleveles könyvvizsgálói képzési programnak megfelelő oktatáshoz szükséges technikai feltételeket - beleértve a pénzügyi és számviteli információs rendszerek tantárgy maximum 15 fős gyakorlati oktatására alkalmas számítógépes oktatótermet is - folyamatosan biztosítja,
bd) a kamara részére a nyilatkozatban vállalt feltételek teljesítése ellenőrzési lehetőségét biztosítja.

A pályázatot elnyert felnőttképzést folytató intézmény a „szakképző hely” címet 5 évig használhatja, amennyiben azt a pályázatot kiíró – indokoltan - vissza nem vonja.

A pályázatok beérkezési határideje 2019. január 20. napja.

A szakképző helyre kiírt pályázatokat a kamara oktatási bizottsága 30 napon belül bírálja el. Az okleveles könyvvizsgálói képzési program szervezésére és folytatására szóló jogosultságot tartalmazó határozat a tevékenységre vonatkozó engedélyezési okiratnak minősül.
A pályázat elbírálásának eredményét a főtitkári hivatal közli a pályázókkal és egyidejűleg a szakképző helyek listáját a kamara honlapján és a kamara lapjában közzéteszi.
A szakképző helyek nyilvántartását a főtitkári hivatal vezeti.

A pályázatokat a következő címre kérjük benyújtani: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: az oktatási bizottság munkatársától, Máté Annától, telefonszám: 473-45-00, 473-45-41.


Budapest, 2018. december 5.

 

MKVK Oktatási Bizottság

Pályázati adatlap letöltése

Betöltés...
X