Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Pályázati felhívás az okleveles könyvvizsgálói képzésben „minősített oktató” cím elnyerésére

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által az okleveles könyvvizsgálói képzésben „minősített oktató” cím elnyerésére meghirdetett pályázat benyújtási határideje meghosszabbításra került! A pályázatok beérkezési határideje: 2009. június 30. A pályázati kiírás egyéb feltételei változatlanok maradtak.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzésben „minősített oktató” cím elnyerésére. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében okleveles könyvvizsgálói képzésben oktatási tevékenységet pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított természetes személy oktató (a továbbiakban: minősített oktató) végezhet.

 

Pályázni csak magánszemélyként, a kamaránál beszerezhető, illetve az innen letölthető adatlapon lehet.

A minősített oktatói jogosultság megszerzésének feltételei:

a) az állam által elismert főiskolai vagy egyetemi oklevél, illetve többfokozatú képzés esetén az alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett fokozat,

b) a megpályázott tantárgy tekintetében a kérelem beadása évét megelőző 10 évben legalább 5 éves felsőoktatási intézményben és/vagy okleveles könyvvizsgálói, és/vagy mérlegképes könyvelői, okleveles adószakértői képzésben végzett rendszeres oktatói tevékenység. 

c) a könyvvizsgálat és ellenőrzés tantárgy oktatását végző minősített oktatóknál az okleveles könyvvizsgálói képesítés, valamint a kérelem beadása évét megelőzően legalább 5 éves jogszabály szerinti könyvvizsgálatra jogosító kamarai tagság, továbbá a kérelem beadása évét megelőző 5 évben szerzett legalább 3 éves, a könyvvizsgálat és ellenőrzés témakörben szerzett oktatói gyakorlat. (Az e pontban foglalt feltételnek való megfelelés alól egyedi mérlegelés alapján az oktatási bizottság az OKKT-vel egyetértésben felmentést adhat.)

 

A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:

  1. pályázati adatlapot
  2. rendszeres oktatói tevékenységre vonatkozó igazolást, melyet az oktatási intézményeknek kell kiállítani,
  3. maximum 1 oldal terjedelmű, a kapcsolódó 5 legfontosabb publikáció címét is tartalmazó szakmai önéletrajzot,
  4. könyvvizsgálói oklevél másolatát, a könyvvizsgálói képesítéssel nem rendelkező pályázók a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát kötelesek csatolni,
  5. igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki bizonylatot.

A Kkt. 5. §-ának j) pontja értelmében jelen pályázat elbírálása hatósági eljárásnak minősül. A hatósági eljárásért a Magyar Könyvvizsgálói Kamara számlájára (10700024-04615503-51100005) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összege 25000 Ft.

A kamara a minősített oktatói engedélyt a pályázatban kért modulra (modulokra) 5 évre adhatja meg. Minősített oktatói engedéllyel rendelkező oktató legfeljebb három szakképző helynek lehet rendszeres oktatója.

A pályázatok beérkezési határideje: 2009. június 30.

A pályázat elbírálásának eredményét az oktatási bizottság a főtitkári hivatal útján közli a pályázókkal, és egyidejűleg a minősített oktatók listáját a kamara honlapján és a kamara lapjában közzéteszi.

A minősített oktatók nyilvántartását a főtitkári hivatal vezeti.

A pályázatokat a következő címre kérjük benyújtani: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala 1373 Budapest 5, Pf. 587.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: az oktatási bizottság munkatársától, Máté Annától, telefonszám: 473-45-00, 473-45-41.

Tájékoztatunk minden érintettet, hogy az eredeti határidőig beérkezett pályázatok elbírálása is a meghosszabbított határidő lejárta után történik meg.

Betöltés...
X