Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Pályázati felhívás „minősített oktató” cím elnyerésére

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzésben a számviteli információs rendszerek modulhoz, valamint a számvitel és elemzés modulhoz (számvitel nemzetközi szabályozása részmodul) kapcsolódó „minősített oktató” cím elnyerésére.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban Kkt.) 87. §-ának (1) bekezdése értelmében az okleveles könyvvizsgálói képzésben oktatási tevékenységet pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított ún. minősített oktató végezhet.

A Kamara Oktatási bizottsága az idézett rendelkezésre, valamint az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzat E) fejezetének 37. pontjára tekintettel pályázatot ír ki az okleveles könyvvizsgálói képzésben minősített oktató cím elnyerésére.

Pályázni csak magánszemélyként, a Kamaránál beszerezhető, illetve a honlapról (www.mkvk.hu) letölthető adatlapon lehet.

A pályázatok beérkezési határideje: 2013. október 10. napja.

A minősített oktatói jogosultság megszerzésének feltételei:

  • az állam által elismert főiskolai vagy egyetemi oklevél, illetve többfokozatú képzés esetén az alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett fokozat,
  • a megpályázott tantárgy tekintetében a kérelem beadása évét megelőző 10 évben legalább 5 éves felsőoktatási intézményben és/vagy okleveles könyvvizsgálói, és/vagy mérlegképes könyvelői, okleveles adószakértői képzésben végzett rendszeres oktatói tevékenység.

A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:

  1. pályázati adatlapot,
  2. rendszeres oktatói tevékenységre vonatkozó igazolást, melyet az oktatási intézményeknek kell kiállítani,
  3. a kapcsolódó 5 legfontosabb publikáció címét is tartalmazó szakmai önéletrajzot,
  4. könyvvizsgálói oklevél másolatát, a könyvvizsgálói képesítéssel nem rendelkező pályázók a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát kötelesek csatolni,
  5. igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki bizonylatot.

A Kkt. 5. §-ának j) pontja értelmében jelen pályázat elbírálása kamarai hatósági eljárás. A hatósági eljárásért a Magyar Könyvvizsgálói Kamara számlájára (12010855-01283148-00100002) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összege 25000 Ft.

A pályázatokat a Kamara Oktatási bizottsága a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül bírálja el és a minősített oktatói engedélyt a pályázatban kért modulra vagy modulokra 5 évre adja meg. Minősített oktatói engedéllyel rendelkező oktató legfeljebb három szakképző helynek lehet rendszeres oktatója.

A pályázat elbírálásának eredményét az Oktatási bizottság a Kamara Főtitkári hivatala útján közli a pályázókkal, és egyidejűleg a minősített oktatók névjegyzékét a Kamara honlapján és a kamara lapjában (Könyvvizsgálók lapja) közzéteszi. A minősített oktatók nyilvántartását a Kamara Főtitkári hivatala vezeti.

A pályázatokat a következő címre kérjük benyújtani:
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári hivatala, 1373 Budapest 5, Pf. 587.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető:
a Főtitkári hivatal munkatársától, Máté Annától, telefonszám: 473-45-00, 473-45-41.

Figyelem!
Jelen pályázat nem érinti a korábbi pályázatok alapján megadott engedélyeket, azok a kiállításuktól számított 5 évig érvényesek!

 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Oktatási bizottság

Pályázati adatlap letöltése

 

Betöltés...
X