Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Pályázati felhívás - független ellenőr

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőség-ellenőrzési Bizottsága a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 161.§-ára és 164/A. §-ára figyelemmel pályázati felhívást tesz közzé független ellenőrök nyilvántartásba történő felvételére, a független ellenőri feladatoknak egy fő független ellenőrrel részmunkaidős munkaviszonyban és legfeljebb 5 fő független ellenőrrel megbízási szerződés alapján történő ellátására.

Pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 9.

A független ellenőrök feladatai

A Kkt. 159. § (2) bekezdése értelmében a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minőségellenőrzését a bizottság nevében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett külön nyilvántartásban szereplő független ellenőrök végzik.
A Minőség-ellenőrzési Bizottság a nyilvántartásba vett független ellenőrök közül a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság egyetértésével jelöli ki a minőség-ellenőrzést lefolytató személyt. A kijelölt minőségellenőr személyesen köteles eljárni, képviseletnek nincs helye.

A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minőség-ellenőrzésével összefüggő, részmunkaidős munkaviszonyban ellátandó feladatok:

 • Nyilvántartások vezetésének felügyelete;
 • Az érintett könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek monitoringja;
 • Módszertani anyagok, kamarai szabályzatok folyamatos karbantartása;
 • Éves minőség-ellenőrzési terv kidolgozása;
 • A minőség-ellenőrzés végrehajtása, szükség esetén szakértők közreműködésével;
 • Nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos minőség-ellenőrzési feladatok végrehajtása;
 • Rendszeres kapcsolattartás a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottsággal;
 • A megbízási szerződés alapján foglalkoztatott független ellenőrök munkájának koordinálása;
 • Jelentések, beszámolók készítése.

A részmunkaidős munkaviszonyban foglalkoztatott független ellenőr a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál lesz alkalmazásban, a szakmai felügyeletét a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság látja el. A foglalkoztatás legkorábbi kezdő időpontja 2011. július 1-je.

A megbízási szerződés alapján foglalkoztatandó független ellenőrök a fenti feladatok közül elsődlegesen a minőség-ellenőrzés - szükség esetén szakértők közreműködésével történő - végrehajtásában, valamint a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos minőség-ellenőrzési feladatok végrehajtásában vesznek részt, de bevonhatók a fenti egyéb feladatok elvégzésébe is.

Pályázati feltételek:

 • Nem áll olyan kamarai tagsági jogviszonyban, amely alapján jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gyakorolható (nem lehet aktív kamarai tag);
 • Könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló céggel tulajdonosi, munkavállalói vagy munkaviszony jellegű jogviszonyban nem áll;
 • Vele szemben nem áll fenn a Kkt. 12. § a) pontjában meghatározott kizáró ok (büntetlenség);
 • Nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt;
 • Megfelelő ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezik jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységgel összefüggő kérdéskörökben;

A pályázat elbírálásakor előnyt jelent:

 • Könyvvizsgálói képesítés és könyvvizsgálói gyakorlat;
 • Megfelelő informatikai ismeretek;
 • Tárgyalóképes angol nyelvtudás;
 • Jó kommunikációs- és tárgyalókészség;
 • Önálló, felelősségteljes munkavégzés, precizitás;
 • Ellenőrzési gyakorlat
 • Csapatmunkára való készség;
 • Rendszerben való gondolkodás
 • IFRS és US GAAP szerinti beszámolók készítésében, könyvvizsgálatában való jártasság.

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a nyilvántartásba kerüléshez három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A pályázathoz csatolni kell:

 • Magyar és angol nyelvű fényképes szakmai önéletrajzot 2-2 példányban;
 • Magyar és angol nyelvű motivációs levelet 2-2 példányban;
 • Magyar nyelvű, maximum öt A4-es oldal terjedelmű, nyomtatott értekezést 2 példányban arról, hogy a Tisztelt Pályázónak mi a javaslata közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók független ellenőrzési rendszerére és a független ellenőr feladataira;
 • Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet igazoló dokumentumok másolatát 2 példányban,
 • Eredeti erkölcsi bizonyítványt, vagy az erkölcsi bizonyítvány megigénylését alátámasztó „Feladói azonosító” másolatát 2 példányban;
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik 1 példányban.
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó részmunkaidős munkaviszonyban, vagy megbízási szerződés alapján látná el a független ellenőri feladatokat (egyidejűleg mindkét foglalkoztatási lehetőség is megjelölhető).

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőség-ellenőrzési Bizottságának címezve (levélcím: 1373 Budapest, 5. Pf.: 587.) postai úton kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „független ellenőr”.

A pályázat elbírálásának rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A Minőség-ellenőrzési Bizottság döntéséhez a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság egyetértése szükséges.

A pályázat eredményéről az elbírálásra előírt 30 napos határidőt követő 8 napon belül a pályázók elektronikusan értesítést kapnak.

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtott pályázatokat csak abban az esetben tekintjük érvényesnek, és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen pályázati felhívásban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőség-ellenőrzési Bizottságának titkárságán a 473-4523 telefonszámon és a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság titkárságán a 795-1570-es telefonszámon.

Jelen pályázati felhívás a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján (www.mkvk.hu) került hivatalosan közzétételre.
 

Betöltés...
X