Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS okleveles könyvvizsgálói képzésben adózás tantárgyból „minősített oktató” cím elnyerésére

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzésben adózás tantárgyból „minősített oktató" cím elnyerésére.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében okleveles könyvvizsgálói képzésben oktatási tevékenységet pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított természetes személy oktató (a továbbiakban: minősített oktató) végezhet.


Pályázni csak magánszemélyként, a kamaránál beszerezhető illetve a letölthető adatlapon lehet.

A minősített oktatói jogosultság megszerzésének feltételei:

a) az állam által elismert főiskolai vagy egyetemi oklevél, illetve többfokozatú képzés esetén az alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett fokozat,
b) a megpályázott tantárgy tekintetében a kérelem beadása évét megelőző 10 évben legalább 5 éves felsőfokú oktatási intézményben és/vagy okleveles könyvvizsgálói, és/vagy mérlegképes könyvelői, okleveles adószakértői képzésben végzett rendszeres oktatói tevékenység.

Rendszeresnek minősül az olyan, nem eseti jellegű oktatási tevékenység, amelynek során az oktató az adott tantárgy legalább egy kurzusának féléves (éves) tanrend szerinti tanóráit önállóan megtartja, vagy több párhuzamos kurzus esetén a több kurzusban együttesen legalább ugyanilyen óramennyiséget teljesít.

Az oktatói tevékenységet az oktatási intézménynek igazolnia kell.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell maximum 1 oldal terjedelmű, a kapcsolódó 5 legfontosabb publikáció címét is tartalmazó szakmai önéletrajzot, valamint a könyvvizsgálói oklevél másolatát. Ez utóbbi helyett a könyvvizsgálói képesítéssel nem rendelkező pályázók a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát kötelesek csatolni.

A Kkt. 5. §-ának j) pontja értelmében jelen pályázat elbírálása hatósági eljárásnak minősül. A hatósági eljárásért a Magyar Könyvvizsgálói Kamara számlájára igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összege 25 000 Ft.

A pályázatot elnyert oktató a „minősített oktató" címet 2013. december 31-ig használhatja, amennyiben azt a pályázatot kiíró - indokoltan - vissza nem vonja.

A pályázatok benyújtási határideje: 2008. december 15.

A pályázatokat a kamara oktatási bizottsága - az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testült egyetértésével - 30 napon belül bírálja el. Az okleveles könyvvizsgálói képzésben adózási ismeretek tantárgy oktatására szóló jogosultságot tartalmazó határozat a tevékenység végzésére vonatkozó engedélyezési okiratnak minősül.

A pályázat elbírálásának eredményét a főtitkári hivatal közli a pályázókkal és egyidejűleg a minősítet oktatók listáját a kamara honlapján és a kamara lapjában közzéteszi.

A minősített oktatók nyilvántartását a főtitkári hivatal vezeti.

A pályázatokat a következő címre kérjük benyújtani: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala 1373 Budapest 5, Pf. 587.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: az oktatási bizottság munkatársától, Máté Annától, telefonszám: 473-45-00, 473-45-41.

 

MKVK oktatási bizottság

Betöltés...
X