Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Pályázati felhívás könyvvizsgálói feladat ellátására

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban KAMARA) pályázatot hirdet a KAMARA 2012. üzleti évére vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatára, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására. (A kamara 2011. évi beszámolója itt megtekinthető)

Pályázati feltételek

  1. A természetes személy könyvvizsgáló esetében aktív MKVK tagság, legalább 5 éves, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységben szerzett szakmai gyakorlat.
  2. A legutóbbi minőségellenőrzéssel összefüggésben nem került sor intézkedések alkalmazására, illetve „Megfelelt” eredmény elérése.
  3. Köztestületi, non-profit szférában szerzett tapasztalat, referencia

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó szakmai önéletrajzát, könyvvizsgálói szakmai tevékenységének összefoglalását, választott referenciáit és arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel a pályázati feltételeknek. A pályázó ajánlatában szerepelnie kell a könyvvizsgálati díjnak.

Kizáró okok
Nem vehetnek részt a pályázaton

  • Akik ellen fegyelmi eljárás van folyamatban.
  • Akik az elmúlt három éven belül fegyelmi eljárásban fegyelmi büntetést vagy figyelmeztetést kaptak.
  • A KAMARA elnökségi tagjai, a helyi szervezetek elnökei, bizottságok elnökei és tagjai, a fegyelmi megbízott, valamint a küldöttek.

Beadás
A pályázatokat egy példányban a KAMARA Főtitkárságára kell eljuttatni, zárt borítékban.
 

Cím: Magyar Könyvvizsgálói Kamara
személyesen: 1063 Budapest, Színyei Merse u. 8.
levélcím: 1373 Budapest 5, Postafiók 587.
A borítékon kérjük feltüntetni:  „Kamarai könyvvizsgálói pályázat”
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 28. 12.00 óra

 
Elbírálás
A pályázatokat a benyújtási határidőt követően a Küldöttgyűlés felhatalmazása alapján az Elnökség bírálja el a soron következő ülésén (2012. október 8.). Az eredményéről a pályázók 2012. október 15-ig kapnak tájékoztatást.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a leendő könyvvizsgáló gyakorlott a megbízás ellátásához nélkülözhetetlen felhasználói szoftverek alkalmazásában, jártas az elektronikus kommunikációban, rendelkezik hordozható számítógéppel, mobil telefonnal és E-mail elérhetőséggel.

Információ kérés
A könyvvizsgálattal érintett szervezet adatai megtekinthetőek a KAMARA Főtitkári Hivatalában. A pályázattal kapcsolatos további kérdéseikkel Jaczkóné Fehér Ibolya főkönyvelőhöz fordulhatnak az érdeklődők a 473-4566-os telefonszámon.


Bősze András
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara főtitkára
 

Betöltés...
X