Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Szakértői Bizottság pályázati felhívása IFRS szakértői névjegyzékbe történő felvételre

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban kamara) Szakértői Bizottsága a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (a továbbiakban: IFRS) szerinti számviteli elszámolás minősítésére vonatkozó szakértői vélemény kiadásáról szóló szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) 6. pontja alapján pályázati felhívást tesz közzé az IFRS szakértői névjegyzékbe történő felvételre.

A szakértő feladata:

Az IFRS szakértői névjegyzékből a szabályzat szerint kijelölt szakértő feladata, hogy a kamarai szakértői vélemény iránti kérelemben részletezett tényállás tekintetében az IFRS-ek szerinti számviteli elszámolás minősítésére vonatkozóan a kamara részére szakértői állásfoglalást (a továbbiakban: szakértői állásfoglalás) adjon. A kijelölt szakértő feladatát a kamarával kötött szerződés alapján végzi.

Pályázati feltételek:

Az IFRS szakértői névjegyzékbe az vehető fel, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

a)    rendelkezik jogszabályban előírt IFRS minősítéssel, vagy IFRS regisztrálási szakterületen szerepel a mérlegképes könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában;
b)    a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 2 éven át az egyedi vagy összevont (konszolidált) éves beszámolóját az IFRS-ek szerint összeállító gazdálkodónál számviteli és/vagy ellenőrzési és/vagy állandó könyvvizsgálói tevékenységet végzett;
c)    a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül együttesen legalább 2 éven át a következő gazdálkodó típusokra (vagy azok legalább egyikére) vonatkozóan számviteli és/vagy ellenőrzési és/vagy állandó könyvvizsgálói tevékenységet végzett:

ca. pénzügyi intézmény,
cb. befektetési vállalkozás,
cc. biztosító,
cd. kibocsátó;

d)    kamarai tag könyvvizsgáló esetén a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül fegyelmi büntetést vagy figyelmeztetést nem kapott, a pályázat benyújtását megelőző 6 évben lefolytatott valamennyi minőségellenőrzése, kamarai minőségellenőrzése „megfelelt” eredménnyel zárult;
e)    megfelelő angol nyelvtudással rendelkezik.
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

Az IFRS szakértői névjegyzékbe történő felvételnél előnyt jelent:

a)    kamarai tagság fennállása;
b)    a szakmai gyakorlat alapján egy vagy több iparágban (fogyasztási és ipari termékek, energia és energiahordozók, pénzintézeti szektor, élettudományok és egészségügy, technológia, média és telekommunikáció) szerzett sajátos iparági ismeretek megléte;
c)    igazságügyi szakértői kamarai tagság;
d)    az angol mellett más idegen nyelv magas szintű ismerete.
 

Kizáró körülmények:

Nem vehető fel a szakértői névjegyzékbe a kamara tisztségviselője, munkavállalója, továbbá az, aki a kamara országos elnökségének tagja.

 

 A pályázat tartalmi feltételei, benyújtásának módja:

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, szakmai tevékenységének összefoglalását, választott referenciáit és arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel a pályázati feltételeknek.

A pályázatot egy példányban, lezárt borítékban a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottságának (a továbbiakban: bizottság) címezve a Magyar Könyvvizsgálói Kamara főtitkári hivatalához (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.) kell benyújtani közvetlenül, vagy postai úton.

A borítékon kérjük feltüntetni:        IFRS szakértői pályázat
A pályázat beérkezésének határideje:    2016. július 31.

A bizottság a pályázati határidő lejártáig pályázatát módosíthatja, visszavonhatja.
 

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatokat a pályázat beérkezési határidejének lejártától számított 15 napon belül a bizottság bírálja el, a pályázók esetleges személyes meghallgatását követően. A szabályzat 7. pontja alapján az előzőekben részletezett feltételeknek való megfelelés nem eredményezi automatikusan az IFRS szakértői névjegyzékbe vételt (szabad mérlegelés elve).

 

Információkérés:

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a bizottság főmunkatársánál az alábbi elérhetőségeken:

Szalai Edit

Telefon: (06-1) 473-4570,  (06-20) 478-0976
E-mail: szakertoi@mkvk.hu ,szedit@mkvk.hu
 

 

Betöltés...
X