Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Pályázati felhívás a „Számviteli törvény szerinti konszolidált beszámoló könyvvizsgálatának sajátosságai” című módszertani ajánlások kidolgozására

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága pályázatot hirdet a „Számviteli törvény szerinti konszolidált beszámoló könyvvizsgálatának sajátosságai” című módszertani ajánlások kidolgozására.
A pályázónak vállalkoznia kell, figyelembe véve a számviteli törvény és a kapcsolódó kormányrendeletek hatályos előírásait is, olyan módszertani anyag kidolgozására, amely alkalmas ara, hogy a könyvvizsgálóknak iránymutatásul szolgáljon a magyar és a nemzetközi számviteli szabályok szerint készített konszolidált éves beszámolók könyvvizsgálatára vonatkozó megbízásaik elfogadására és teljesítésére.

Az elkészítendő módszertani anyagnak legalább a következő pontokra kell kitérnie:

 • a hatályos magyar könyvvizsgálati standardokhoz kapcsolódási pontok feltárása és kizárólag a sajátosságok megfogalmazása (pl. függetlenség, megbízás, tervezés, munkaprogram, kapcsolattartás, dokumentáció, vezetői nyilatkozatok, munkamódszerek, jelentéskészítés, stb.), különös tekintettel a 600. témaszámú standard alkalmazásához kapcsolódó módszertani kérdések kidolgozására,
 • a konszolidált éves beszámoló mérleg és eredménykimutatás könyvvizsgálati módszertana, kiemelten:
  • konszolidáció előkészítésével kapcsolatos könyvvizsgálati feladatok (szabályozottság, konszolidációs módszerek, konszolidációs kör, adatszolgáltatási rendszer, stb.)
  • teljekörű tőkekonszolidáció könyvvizsgálatának módszertana (előkészítő tőkekonszolidáció, követő tőkekonszolidáció, utolsó konszolidáció)
  • teljekörű tőkekonszolidáció egyéb feladatainak vizsgálati módszertana adósságkonszolidáció, közbenső eredmény konszolidáció, bevétel-ráfordítás konszolidáció)
  • részesedésértékelés módszertanának könyvvizsgálata,
  • a konszolidált kiegészítő melléklet könyvvizsgálatának sajátosságai,
  • a konszolidált beszámoló könyvvizsgálatáról készített könyvvizsgálói jelentés.

 A pályázónak vállalkoznia kell továbbá:

 • a kötelező továbbképzéshez félnapos oktatási anyag kidolgozása,
 • részletes esettanulmány feldolgozása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a módszertan bemutatása a SZAKMA-ban megjelenő cikksorozat keretében

A módszertannak ki kell térnie és be kell mutatnia - annak egyes kérdéskörein belül kifejtve - a számviteli törvényhez kapcsolódó kormányrendeletek (pl: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások, biztosító intézetek) alapján készített konszolidált éves beszámolók könyvvizsgálatának sajátosságait is.

A pályázókkal szemben támasztott követelmények:

 • előnyt élvez a gyakorlati szakma és oktatási intézmény közös pályázata, amely végeredményeként az MKVK nevével jelzett szakkönyv is összeállításra kerül. A hivatkozott szakkönyv összeállítása nem része ugyan a pályázatnak, de vállalásával előnyt élvez a pályázó (ehhez kérjük a kiadó szándéknyilatkozatát mellékelje).

Pályázatnak tartalmaznia kell, a pályázó adatain kívül,

 • Az elkészítendő szakanyag témavázlatát,
 • A kidolgozásban résztvevő szakemberek felsorolását, valamint szakmai referenciáit hasonló munkákkal kapcsolatban,
 • A határidőre vonatkozó ajánlatot,
 • A vállalási díjra vonatkozó ajánlatot.

További felvilágosítást az MKVK Szakértői Bizottsága ad nmaria@mkvk.hu címen.

A pályázatokat az MKVK Szakértői Bizottságához kell benyújtani személyesen vagy postai úton.

A pályázatokat a Szakértői Bizottság bírálja el.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.

A pályázat beadásának határideje: 2009. november 15.
A pályázatok elbírálása:2009. december 8.
A módszertani anyag kidolgozása:2010. június 15.
Cím:1063 Budapest, Szinyei Merse utca 8.
Levelezési cím:1373 Budapest 5., Pf.: 587

                                                 

A borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat: „Számviteli törvény szerinti konszolidált beszámoló könyvvizsgálatának sajátosságai”

 

Betöltés...
X