Pályázati felhívás a Kamara könyvvizsgálói feladatainak ellátására

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban kamara) pályázatot hirdet a kamara 2021-2023. üzleti évére vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatára, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására.

Pályázati feltételek

1. Természetes személy pályázó esetén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető tagsági jogállás és legalább 6 éves, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában szerzett szakmai gyakorlat és a legutóbbi kamarai vagy közfelügyeleti minőségellenőrzése során elért „Megfelelt” eredmény.

Nem pályázhat eredményesen az,

 • aki ellen jelenleg fegyelmi eljárás van folyamatban;
 • aki az elmúlt három éven belül fegyelmi büntetésben vagy figyelmeztetésben részesült;
 • aki a kamara tisztségviselője, elnökségi tagja, bizottságának tagja, tagozatának elnöke, az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület tagja, valamint küldött;
 • akivel szemben a kamarának peres eljárása van folyamatban;
 • akivel szemben egyéb, törvény szerinti kizáró ok áll fenn.

2. Könyvvizsgáló cég pályázata esetén a pályázónak meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, vagy munkavállalóját, aki a kamara könyvvizsgálatát személyében végezné, és aki az 1. pontban részletezett feltételeknek megfelel.

Nem pályázhat eredményesen az a könyvvizsgáló cég,

 • amelynél a belső minőségellenőrzési rendszer tekintetében lefolytatott legutóbbi kamarai/közfelügyeleti minőségellenőrzés intézkedés alkalmazásával zárult,
 • amely ellen jelenleg fegyelmi eljárás van folyamatban;
 • amely az elmúlt három éven belül fegyelmi büntetésben vagy figyelmeztetésben részesült;
 • amellyel szemben a kamarának peres eljárása van folyamatban;
 • amellyel szemben egyéb, törvény szerinti kizáró ok áll fenn.

Pályázat tartalma

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, könyvvizsgálói szakmai tevékenységének összefoglalását, választott referenciáit és arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel a pályázati feltételeknek. A pályázó ajánlatában szerepelnie kell a könyvvizsgálati díjnak.

A kamara a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MKVK Oktatási Központ Kft.) egyedüli tulajdonosaként lehetőség szerint nevezett társaság állandó könyvvizsgálójaként is a pályázaton nyertes könyvvizsgáló szolgáltatót kívánja kijelölni és megválasztani, külön megbízási jogviszony keretében és díjazás ellenében. Ennek megfelelően a pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó a kamara állandó könyvvizsgálata mellett az MKVK Oktatási Központ Kft. állandó könyvvizsgálatát is elvállalja.

Előzőek alapján a pályázatban szükséges kitérni arra is, hogy a pályázó az MKVK Oktatási Központ Kft. állandó könyvvizsgálatára vonatkozó megbízást is elfogadja-e és ha igen, milyen mértékű könyvvizsgálati díjazás ellenében.

Beadás

A pályázatok benyújthatóak

 • lezárt borítékban a kamara főtitkári hivatalába a 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8. címen (a borítékon kérjük feltüntetni: „MKVK könyvvizsgálói pályázat”);
 • elektronikus úton, működési formától függően ügyfélkapun/cégkapun keresztül (MKVK KRID azonosító: 244279737)

A pályázat beérkezésének határideje:        2021. március 31.  12.00 óra

A kamara a pályázati határidő lejártáig pályázatát módosíthatja, visszavonhatja, azt eredménytelennek nyilváníthatja.

Elbírálás

A pályázatokat a benyújtási határidőt követően az elnöki kabinet javaslata alapján az elnökség bírálja el azzal, hogy a kamara könyvvizsgálóját a küldöttgyűlés választja meg.

Információkérés

A kamara adatai megtekinthetők a kamara főtitkári hivatalában, illetve elérhetőek a kamara honlapján. A pályázattal kapcsolatos további kérdéseikkel Jaczkóné Fehér Ibolya főkönyvelőhöz fordulhatnak az érdeklődők a jibolya@mkvk.hu elektronikus levélcímen.


Budapest, 2021. március 1.


Dr. Pál Tibor
elnök

  

Betöltés...
X