Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Magyar Export-Import Bank pályázati felhívása

A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság közbeszerzési eljárás keretében pályázatot hirdet jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladatok, valamint eseti jelleggel évközi átvilágításokhoz kapcsolódó és egyéb könyvvizsgálói feladatok ellátására.

Az ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje: 2020. január 30. 10:00

A közbeszerzés ismertetése:

F1. Az Eximbank 2020. december 31-ével, valamint a 2021. december 31-ével végződő évekre vonatkozó, a 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban, vagyis az EU által befogadott IFRS-ek szerint elkészített éves beszámolójának („az IAS 27 Egyedi pénzügyi kimutatások című standard szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatásoknak”) jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása (határidő: 2021. március 31., valamint 2022. március 31.). A könyvvizsgálati feladatokhoz kapcsolódó szakmai tanácsadás. Egyéb, a jogszabályokban meghatározott könyvvizsgálati feladatok. Az éves beszámolóról készített jelentésben külön ki kell térni a Társaság központi költségvetés terhére vállalt exportcélú garanciaügyletek 16/1998. (V.20.) PM rendelet szerinti minősítésének valódiságára és a kötelezettségek egyes minősítési kategóriákba tartozó állományának nagyságára (határidő: 2021. március 31., illetve 2022. március 31.).
F2. A nemzetközi kötvénykibocsátásra való tekintettel az Eximbank 2020. december 31-ével, valamint a 2021. december 31-vel végződő évre vonatkozó, az IFRS-ek szerint elkészített (különálló) pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálata, és erről könyvvizsgálói jelentés kibocsátása, amennyiben ezen pénzügyi kimutatások eltérnek az F1. pontban definiált egyedi pénzügyi kimutatásoktól (határidő: 2021. április 15., illetve 2022. április 15.).
F3. A 2020. és 2021. években az Eximbank jelentéstételi kötelezettségeinek, valamint a törvényi és jogszabályi előírásoknak való megfelelési kötelezettségeinek vizsgálata, összhangban a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. számú törvény 263. §-ával, valamint külön könyvvizsgálói jelentések kibocsátása az MNB, az Eximbank Igazgatósága, Felügyelő Bizottsága és részvényesei részére (határidő: 2021. május 31., 2022. május 31.).
Az Ajánlatkérő mérlegfőösszege meghaladja az alkalmassági feltételek M1.1) és M1.2) pontjában megadott összeget.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.

Kiírás letöltése

  

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001632862019/reszletek (URL)

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés elektronikusan nyújtandó be: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001632862019/reszletek (URL)

  

Betöltés...
X