Kedvezményes META számlacsomag

Ezúton szeretnénk felhívni a tisztelt kamarai tagok figyelmét az MBH Bank META számlacsomagra vonatkozó kedvezményes ajánlatára.

Az MBH META számlacsomag 1 évig díjmentesen1 vehető igénybe, ráadásul a jelzett NAV célszámlákra2 1 évig biztosítja a kedvezményes átutalást.

A számlacsomag számos hasznos díjmentes és kedvezményes számlavezetési és pénzforgalmi szolgáltatást tartalmaz a vállalkozások számára. Kedvező díjakkal ötvözi az elektronikus átutalásokat és a készpénzfelvételi tranzakciókat.

Az MBH META számlacsomagok díjmentes és kedvezményes szolgáltatásai:

 • 0 Ft-os számlacsomag havi díj 1 évig1
 • Kedvezményes NAV utalás a meghatározott költségvetési célszámlákra 1 évig2
 • Kedvezményes készpénzbefizetés pénztáron keresztül és készpénzfelvétel saját ATM-ből3
 • MBH Netbank (korábban MKB) vagy Vállalati Netbank (korábban MKB)  havi díja két évig díjmentes, szerződéskötési díj nélkül4
 • 1 db (az elsőnek nyitott) forint pénzforgalmi bankszámlavezetés díját a csomag havidíja tartalmazza
 • 1 db Mastercard® Unembossed bankkártya kibocsátása éves díj nélkül vagy 1 db Mastercard® Silver Business bankkártya kibocsátása az éves díj 50%-áért5

Az MBH META számlacsomagot az alábbi egyszerű feltételekkel tudja igénybe venni:

 • Új ügyfélként (a számlanyitási kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban sem az MKB Banknál, sem a Takarékbanknál nem rendelkezett vállalkozói bankszámlával)
 • Forint pénzforgalmi bankszámlát vezet az MBH Banknál
 • A vállalkozás a tárgyévet megelőző nettó éves árbevétele nem haladja meg a 300 millió Ft-ot
   

    

Jelen tájékoztatás kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.
 
A számlacsomagról részletes tájékoztatást a jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek részére szóló „V7 Vállalati általános és speciális rendelkezések” kondíciós listák tartalmaznak. Új ügyfél, az a mikro szegmensben lévő ügyfél akik a banknál első, 103-as kezdetű pénzforgalmi számláját nyitja meg és az utolsó lezárt pénzügyi beszámolója alapján éves nettó árbevétele nem haladja meg a 300 millió forintot, vagy új alapítású vállalkozásként még nem rendelkezik lezárt üzleti évvel, és a számlanyitási kérelem benyújtásának hónapját megelőző 3 (három) naptári hónapban az MBH Banknál nem rendelkezett bankszámlával. 
 
1 Az 1 évig 0 Ft-os számlacsomag havidíjat az Ügyfél részére a Bank akkor biztosítja, amennyiben az Ügyfél MBH Netbank (korábban MKB) / Vállalati Netbank (korábban MKB) szolgáltatást az összeköti az online számlázó- és online fizetési művelet indítását lehetővé tevő Budapest Pénzügyi Asszisztens (továbbiakban BUPA) (szolgáltatója a Budapest Eszközfinanszírozó Zrt (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. cégjegyzékszám: 01 10 041505, adószám: 10446173-4-41)) szolgáltatással és érvényes számlainformációkhoz való AISP nyilatkozattal (consent) rendelkezik. A Bank jogosult vizsgálni az összekötés, AISP nyilatkozat meglétét, amelynek legkésőbb a számlanyitást követő hónap végéig szükséges megtörténnie és az egy év alatt ügyfél fenn kell tartsa a kapcsolatot. Amennyiben az összekötés regisztráció a határidő végéig nem valósul meg, úgy a számlacsomag havidíja 699Ft/hó amelyet terhelésre kerül az ügyfél pénzforgalmi számláján. 1 éves díjmentes promóció lejárta után a META szolgáltatáscsomag díja a „V2A Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások” kondíciós listában foglaltak szerint alakul.. A havi díj tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. 
 
2 A csomag igénybevételének első évében kedvezményes NAV utalás meghatározott költségvetési célszámlákra, amelynek díját a mindenkori hatályos „V7 Vállalati általános és speciális rendelkezések” hirdetmény tartalmazza. A kedvezményes utalás csak az elektronikus csatornán –MBH Netbank (korábban MKB) / Vállalati Netbank (korábban MKB) / MBH Direct Bank (korábban MKB)- indított, kizárólag a hirdetményben felsorolt jogosulti célszámlák javára történő átutalások és azzal összefüggésben felszámított díjak kapcsán áll fenn.
3 Kedvezményes készpénzfelvétel saját ATM-ből: a kedvezmény az adott hónapban végrehajtott, a könyvelés dátuma szerinti első ATM készpénzfelvételre vonatkozik. Kedvezményes készpénzfelvétel díja: 0 Ft + (0,6%). 
 
4 Akciós jelleggel a bank az MBH Netbank (korábban MKB) / Vállalati Netbank (korábban MKB) elektronikus csatorna szolgáltatás a META számlacsomagban 2 évig díjmentes. A díjmentes időszak lejártát követően a díj a „V7 Vállalati általános és speciális rendelkezések” hirdetményben rögzített mindenkori díjazás szerint alakul.
5 A META számlacsomagba foglalt kedvezményes bankkártyák promóció nélküli éves díja: Mastercard® Unembossed bankkártya esetén: 5.745 Ft., Mastercard® Silver Business bankkártya esetén: 22.591 Ft. 
 


Az MBH Banknál vezetett bankszámlák az Ország Betétbiztosítási Alap betétbiztosítási védelme alatt állnak.
 

Vértezze fel magát a kibercsalásokkal szemben, látogasson el a KiberPajzs honlapra: kiberpajzs.hu!

Betöltés...
X