Kedvezményes META számlacsomag

Ezúton szeretnénk felhívni a tisztelt kamarai tagok figyelmét az MKB Bank META számlacsomagra vonatkozó kedvezményes ajánlatára.

A META számlacsomag 1 évig díjmentesen1 vehető igénybe, ráadásul a jelzett NAV célszámlákra2 1 évig biztosítja a kedvezményes átutalást.

A számlacsomag számos hasznos díjmentes és kedvezményes számlavezetési és pénzforgalmi szolgáltatást tartalmaz a vállalkozások számára. Kedvező díjakkal ötvözi az elektronikus átutalásokat és a készpénzfelvételi tranzakciókat.

A META számlacsomagok díjmentes és kedvezményes szolgáltatásai:

  • 0 Ft-os számlacsomag havi díj 1 évig1
  • Kedvezményes NAV utalás a meghatározott költségvetési célszámlákra 1 évig2
  • Kedvezményes készpénzbefizetés pénztáron keresztül és készpénzfelvétel saját ATM-ből3
  • MKB NetBANKár vagy MKB NetBANKár Business havi díja két évig díjmentes, szerződéskötési díj nélkül4
  • 1 db (az elsőnek nyitott) forint pénzforgalmi bankszámlavezetés díját a csomag havidíja tartalmazza
  • 1 db Mastercard® Unembossed bankkártya kibocsátása éves díj nélkül vagy 1 db Mastercard® Silver Business bankkártya kibocsátása az éves díj 50%-áért5

A META számlacsomagot az alábbi egyszerű feltételekkel tudja igénybe venni:

  • Új ügyfélként (a számlanyitási kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban az MKB Banknál nem rendelkezett vállalkozói bankszámlával)
  • Forint pénzforgalmi bankszámlát vezet az MKB Banknál
  • A vállalkozás a tárgyévet megelőző nettó éves árbevétele nem haladja meg a 300 millió Ft-ot

    

Jelen tájékoztatás kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.
A számlacsomagról részletes tájékoztatást a jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek részére szóló „V2A Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások” és a „V7 Vállalati általános és speciális rendelkezések” kondíciós listák tartalmaznak. 
1 A 1 éves díjmentes promóció lejárta után a META szolgáltatáscsomag díja: 699 Ft/hó. A havi díj tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.
2 A csomag igénybevételének első évében kedvezményes NAV utalás meghatározott költségvetési célszámlákra, amelyet a mindenkori hatályos „V2A Kisvállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások” hirdetmény tartalmaz. A kedvezményes utalás csak az elektronikus csatornán – NetBANKár, Netbankár Business vagy PC Bankár – indított, kizárólag az hirdetményben felsorolt jogosulti célszámlák javára történő átutalások és azzal összefüggésben felszámított díjak kapcsán áll fenn.
3 Kedvezményes készpénzfelvétel saját ATM-ből: a kedvezmény az adott hónapban végrehajtott, a könyvelés dátuma szerinti első ATM készpénzfelvételre vonatkozik. Kedvezményes készpénzfelvétel díja: 0 Ft + (0,6%).
4 A META számlacsomagban foglalt promóciós jelleggel 2 évig díjmentes MKB NetBANKár/ MKB NetBANKár Business kedvezmény nyújtásának feltétele, hogy a számlacsomag igénybevétele alatt a Számlatulajdonos a Budapest
Eszközfinanszírozó Zrt (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193., cégjegyzékszám: 01 10 041505, adószám: 10446173-4-41) által üzemeltetett online számlázó és online
fizetési művelet indítását lehetővé tevő Budapest Pénzügyi Asszisztenst az MKB Internetbankjával / MKB Netbankár Businessel összekösse, és érvényes számlainformációkhoz való AISP nyilatkozattal (consent) rendelkezzen. Akciós jelleggel a bank visszavonásig nem vizsgálja ezen feltételt. Amennyiben a Számlatulajdonos korábban
már rendelkezett bármilyen más MKB Banknál vezetett számlájához MKB mobilapplikáció regisztrációval, akkor a kisvállalkozói számlához választott felhasználónév
meg kell, hogy egyezzen a korábban használt felhasználónévvel. Amennyiben az ügyfél a fenti feltételeket nem teljesíti, úgy a Bank jogosult az MKBNetBANKár/ MKB
NetBANKár Business szolgáltatás díjterhelését megkezdeni és visszamenőlegesen beszedni a díjakat a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményes időszakra.
Internetbanki szolgáltatásainkkal kapcsolatosan megtalál minden fontos információt honlapunkon: mkb.hu/uzleti/kisvallalkozoknak/digitalis-banki-szolgaltatasok.
5 A META számlacsomagba foglalt kedvezményes bankkártyák promóció nélküli éves díja: Mastercard® Unembossed bankkártya esetén: 5018 Ft, Mastercard® Silver
Business bankkártya esetén: 19 731 Ft. 

Az MKB Banknál vezetett bankszámlák az Ország Betétbiztosítási Alap betétbiztosítási védelme alatt állnak.

Betöltés...
X