A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat felhívása a Zrt-k és egyéb értékpapír kibocsátók könyvvizsgálói számára – KIEGÉSZÍTETT

Az adómódosításokkal egy törvénycsomagban elfogadásra került a Tpt. módosítása, így a nem szükséges a Zrt könyvvizsgálatához kibocsátói minősítés, feltéve, hogy a Zrt pusztán a kibocsátott részvényei miatt válik kibocsátóvá.

A Tpt. 358. § (2) bekezdése 2018. január 1-jei hatállyal a közvetkező megfogalmazást veszi fel:
„(2) A szabályozott piacra bevezetett nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír-kibocsátó által - a Ptk. jogi személyekre vonatkozó rendelkezései által a könyvvizsgálókra vonatkozóan meghatározott feltételein túlmenően - könyvvizsgálói feladatok ellátására csak olyan, érvényes könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég részére adható megbízás, amely rendelkezik kibocsátói minősítéssel.””

Szintén kikerült a kibocsátói minősítés alóli kötelezettség alól

  • a befektetési alap, ha annak befektetési jegyeit tőzsdén nem jegyzik, és a
  • a kötvénykibocsátó gazdálkodó (ideértve a Zrt-t, Kft-t), ha a kötvényeket tőzsdei forgalomban nem jegyzik (szabályozott piacra be nem vezetették).

A jelen közleménnyel egyidejűleg, az itt elérhető korábbi közleményünk mellékleteit is frissítettük:
https://mkvk.hu/szervezet/tagozatok/ptt/tagozatihirek/ptt_minositesek_biztositas

Kérjük, észrevételeiket, javaslataikat juttassák el a következő címek valamelyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu , fax: 1/473-4510, postacím: MKVK PTT 1063 Szinyei Merse u. 8.

Agócs Gábor
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnöke
 

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat könyvvizsgálóit érintő intézményi kör minősítési és felelősségbiztosítási követelménye 2016. június 1-től
A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat könyvvizsgálóit érintő intézményi kör minősítési és felelősségbiztosítási követelménye 2017. június 1-től
A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat könyvvizsgálóit érintő intézményi kör minősítési és felelősségbiztosítási követelménye 2018. június 1-től

Betöltés...
X