A Pénz-és Tőkepiaci Tagozat tájékoztatása az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartamáról a Jelzálogmegfelelési mutató (’JMM’) kapcsán felajánlott jelzáloghitelek vizsgálata tekintetében

Több könyvvizsgáló kolléga érdeklődésének megfelelően ezúton adunk tájékoztatást az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartamáról a jelzálogmegfelelési mutató  kapcsán felajánlott jelzáloghitelek vizsgálata tekintetében.

Az 1997. évi XXX. törvény a jelzálog-hitelintézetről és a  jelzáloglevélről (’Jht.’) 8. § (2) szerint a ’jelzálog-hitelintézet olyan jelzáloghitel-szerződésből vagy kapcsolódó kölcsönszerződésből eredő követelést vásárolhat meg pénzügyi intézménytől, illetve biztosító részvénytársaságtól, amely az eladó pénzügyi intézmény könyvvizsgálója szerint nem minősül a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló jogszabály (39/2016 (X.11.) MNB rendelet ) szerinti nem teljesítő kitettségnek vagy átstrukturált követelésnek’.

Az eladó pénzügyi intézmény könyvvizsgálóját a vizsgált intézmény legfőbb szerve választja meg, határozott időre. Az állandó könyvvizsgálói megbízatás keletkezéséről és időtartamáról a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (’Ptk.’) rendelkezik, miszerint, ’az  állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak’. (Ptk. 3:130. § (2))

A fenti jogszabályokat figyelembe véve, az adott évi beszámoló fordulónapja és a beszámolót elfogadó ülés napja közötti időszakban az eladó pénzügyi intézmény adott időszakra megválasztott állandó könyvvizsgálója nyilatkozik a jelzálogbank számára felajánlásra kerülő portfólióról. Könyvvizsgáló váltás esetén az új könyvvizsgáló az adott időszaki beszámoló elfogadásáról rendelkező közgyűlés napját követően látja el a fenti Jht. szerinti feladatokat. Tekintettel arra, hogy a Jht. szerinti könyvvizsgálói megbízás során végzett ellenőrzés megtervezése egy könyvvizsgáló váltás során nem a követő időszak könyvvizsgálati feladatainak figyelembe vételével történik, az új könyvvizsgáló vélhetően nem támaszkodhat a követő beszámolási időszakban az előző könyvvizsgáló által az adott évi beszámoló fordulónapja és a beszámolót elfogadó ülés napja közötti időszakban elvégzett Jht. szerinti feladatokhoz kapcsolódó eljárásokra, de ennek megítélése a követő könyvvizsgáló felelőssége.

Kérjük, észrevételeiket, javaslataikat juttassák el a következő címek valamelyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu , fax: 1/473-4510, postacím: MKVK PTT 1063 Szinyei Merse u. 8.

Agócs Gábor
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnöke

Betöltés...
X