A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat tájékoztatása a biztosítók könyvvizsgálói számára – Különjelentésre vonatkozó standard - Frissítés

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat korábban tájékoztatás tett közzé az érintett szektor számára a különjelentés készítés segédletei kapcsán. Ezt a tájékoztatást most kiegészítjük.

A korábbi tagozati tájékoztatás elérhető itt: https://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/ptt/tagozatihirek/kozlemeny_kulonjelentes_20181026

Tájékoztatjuk a biztosítók könyvvizsgálóit, hogy a könyvvizsgálói különjelentéshez a Pénz- és Tőkepiaci Tagozat által készített módszertani segédlet kiegészítésre került a Magyar Nemzeti Banknak a biztosítástechnikai tartalékok meghatározásáról szóló 20/2018. (IV.9.) számú ajánlását feldolgozó táblázattal. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlás 35., 79., 115., 117. és 121. pontjai módosításra kerülnek, amit jeleztünk a táblázatban is. Kérjük a könyvvizsgálókat, hogy figyeljék, hatályba lép-e a módosítás az általuk készített különjelentés véglegesítése és megküldése előtt. Amennyiben igen, mérlegeljék a módosítások esetleges hatásait a különjelentésre.

Felhívjuk továbbá a hitelintézetek és befektetési szolgáltatók könyvvizsgálóinak figyelmét arra, hogy a módszertani segédletben még pontosításra került a Magyar Nemzeti Banknak a hitelintézetek és befektetési vállalkozások nyilvánosságra hozatali gyakorlatának specifikus követelményeiről szóló 13/2017. (XI. 30) számú ajánlását feldolgozó táblázat is. Az táblázat egyes mellékleteinek számozása hibásan került feltüntetésre, ezért az érintett melléklet számozások pontosításra kerültek az ajánlásban foglaltaknak megfelelően. A változtatásokat a táblázatban jelöltük a követhetőség érdekében. A táblázat elérhető itt:

MNB ajánlások módszertani segédlete - 2018 évi frissítés

  

A vonatkozó standard változását a közfelügyeleti hatóság 2019. május 27-én jóváhagyta, mely elérhető az alábbi linken:
6100. témaszámú Könyvvizsgálói különjelentés összeállítására vonatkozó standard a 2019. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő időszakokra

Kérjük a könyvvizsgálókat kísérjék figyelemmel a honlapot.

Kérjük, észrevételeiket, javaslataikat juttassák el a következő címek valamelyikére:
e-mail: ptt@mkvk.hu
fax: 1/473-4510
postacím: MKVK PTT 1063 Szinyei Merse u. 8.

Agócs Gábor
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnöke
 

Betöltés...
X