Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Nyíltvégű befektetési alapok éves beszámolójának könyvvizsgálati mentessége

Az egyes pénzügyi tartalmú törvények módosításáról szóló 2012. évi CLI. törvény jelentős módosításokat tartalmaz a 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló törvény („Batv.”) rendelkezéseiben, különösen a beszámoló-készítés és a könyvvizsgálat tekintetében. A 2012. évi CLI. törvény a 147. § (1), (2) és (3) bekezdéseit felülírta, miszerint a könyvvizsgálati kötelezettség az éves beszámoló helyett az éves jelentésre vonatkozik. A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tájékoztatását kérte ezen jogszabály módosítás vonatkozásában.
 

A Felügyelet válaszát mellékeljük, melynek lényege, hogy megerősítette a törvényváltozásból kiolvasható értelmezést: A nyíltvégű alapoknál nem szükséges a beszámolót könyvvizsgálni, csak az éves jelentést. Az éves jelentés tartalmát továbbra is a Batv. 6. melléklete határozza meg, a nem számviteli információk mellett bizonyos eredménykimutatás infókat tartalmaz, de teljes beszámolót nem.

Kérjük a könyvvizsgálókat, hogy kérdéseket, észrevételeiket, javaslataikat juttassák el a következő címek valamelyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu , fax: 1/473-4510, postacím: MKVK PTT 1373 Budapest, 5. Pf.: 587.

PSZÁF levele a nyíltvégű befektetési alapok éves beszámolójának könyvvizsgálati kötelezettségéről

Kiegészítés a fenti közleményhez: Az MNB megerősítette, hogy az EU-s irányelv fordítása nem pontos, de ez a tény önmagában nem jelent könyvvizsgálati kötelezettséget az éves beszámoló vonatkozásában. 

Az MNB levele a Batv. és a vonatkozó EU-s Irányelv (Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló Európai parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve) összhangjáról:

MNB Tájékoztatás letöltése

Az nyíltvégű befektetési alap éves jelentésére kiadandó tagozat által ajánlott jelentésformátumot mellékeljük.

Agócs Gábor
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat Elnöke

Ajánlott jelentésformátum letöltése

Betöltés...
X