A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat tájékoztatása bankok könyvvizsgálói számára

A bankok könyvvizsgálónak 2018. január 1-től meglévő minősítéseik mellett a Közfelügyelet által elismert gyakorlattal is rendelkezniük kell.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (Ktv.) Ktv. 50. § (2a) szerint:

„A kamarai tag könyvvizsgáló a Hpt. 8. § (4) bekezdése szerinti hitelintézetnél (a továbbiakban: bank) pénzügyi intézményi minősítés birtokában is csak akkor végezhet jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet, ha rendelkezik a közfelügyeleti hatóság által elismert, a feltételek teljesülésének igazolása iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belüli
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti banknál végzett számviteli, ellenőrzési gyakorlattal,
b) legalább egy üzleti évre kiterjedően banknál végzett 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói gyakorlattal, vagy
c) a (2) bekezdés b) pontja szerint a pénzügyi intézményi minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló mellett legalább két évig banknál végzett jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában való közreműködéssel.
(2b) Könyvvizsgáló cég banknál pénzügyi intézményi minősítés birtokában is csak akkor végezhet jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet, ha van legalább egy olyan kamarai tag könyvvizsgáló tagja vagy munkavállalója, aki a könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végez, és megfelel a (2a) bekezdésben foglalt feltételeknek.
(2c) A (2a) és (2b) bekezdés szerinti feltételek teljesülésének elismeréséről a közfelügyeleti hatóság értesíti a kamarát. A feltételek teljesülésének elismerését a kamara rögzíti a kamarai nyilvántartásokban, és közzéteszi a honlapján.

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.) 8. § (4) bekezdése szerint pedig:

„A bank az a hitelintézet, amely a 3. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott tevékenységet üzletszerűen végzi. Kizárólag bank kaphat engedélyt a 3. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységek teljes körének végzésére.”

Az MNB adatbázisa (http://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses) szerint a mai napon a következő intézmények felelnek meg a feltételnek:

Társasági formában működő bankok:

 • Bank of China (Hungária) Hitelintézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • CIB Bank Zrt.
 • Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • DUNA TAKARÉK BANK Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
 • Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • MKB Bank Zrt.
 • Mohácsi Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • OTP Bank Nyrt.
 • Pannon Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt.
 • Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • SOPRON BANK BURGENLAND Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • UniCredit Bank Hungary Zrt.

Fióktelep formájában működő bankok:

 • Banco Primus Fióktelep Magyarország
 • Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe
 • BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe
 • BNP Paribas Securities Services Magyarországi Fióktelepe
 • Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe
 • Cofidis Magyarországi Fióktelepe
 • Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe
 • ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
 • Oberbank AG Magyarországi Fióktelep

Kérjük azokat a kollegákat, akik a fenti intézmények tekintetében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végeznek (vagy kívánnak végezni a jövőben) haladéktalanul kérvényezzék a Könyvvizsgálói Közfelügyeletnél (http://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/konyvvizsgaloi-kozfelugyeleti-hatosag) a gyakorlatuk elismerését. A kérvény legegyszerűbben elektronikusan nyújtható be az e-papír szolgáltatás segítségével: https://epapir.gov.hu/ (Témacsoport: „A könyvvizsgálói közfelügyeleti hatósági ügyek”, Ügytípus: „Banki gyakorlat közfelügyeleti hatóság általi elismerésére irányuló kérelem”) és a megfelelő mellékletek (gyakorlat igazolása) csatolásával.

Ezek alapján egy teljes körű banki és befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézet esetén a könyvvizsgálónak rendelkeznie kell pénzügyi intézményi, befektetési szolgáltatási és IFRS minősítéssel, továbbá fent említett gyakorlat elismerésével a Közfelügyelet által.

A gyakorlat elismerése könyvvizsgáló cégek esetén is szükséges, de ennek feltétele, hogy, ha van legalább egy olyan kamarai tag könyvvizsgáló tagja vagy munkavállalója, aki a könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végez, így ez az eljárás csak akkor kezdeményezhető, ha a természetes személy könyvvizsgáló gyakorlat elismerése már megtörtént.

Kérjük, észrevételeiket, javaslataikat juttassák el a következő címek valamelyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu, fax: 1/473-4510, postacím: MKVK PTT 1063 Szinyei Merse u. 8.

Agócs Gábor
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnöke

Betöltés...
X