Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat felhívása a magánnyugdíjpénztárak könyvvizsgálói számára

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1997. évi LXXX. törvény 2012. január 1-től hatályos módosítása szerint a magánnyugdíjpénztárakba a tagok által kötelező jelleggel befizetés nem várható (a 10%-os nyugdíjjárulékot az állami nyugdíjrendszerbe fizetik a pénztártagok is).

Mindezek alapján a magyarországi magánnyugdíjpénztárak esetében a közeljövőben jelentős átalakulások (összeolvadás, beolvadás), esetleg megszűnések várhatóak. Várhatóan a magánágban 2-3 pénztárnál több nem fog tudni a piacon maradni.

Kérjük a könyvvizsgálókat a 2011. évi pénztári beszámolókra vonatkozóan kibocsátandó jelentések készítése során fokozottan mérlegeljék a vállalkozás folytatatásának elvét (560. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard a Fordulónap utáni eseményekről, valamint 570. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A vállalkozás folytatásáról). Különös tekintettel mérlegelendő (a):

  • a pénztár vagyona, taglétszám és a működési tartalék nagysága,
  • várható-e támogatás (rendelkezésre áll-e erre evidencia) az Alapítótól, vagy más harmadik személytől,
  • van-e terv, vagy vezetőség elképzelése (esetleg tárgyalások) más pénztárral történő összeolvadásra, beolvadásra,
  • fenn áll-e a megszűnés esete, vagy valószínűsége
  • mindezek megfelelően bemutatásra kerültek-e beszámolóban, a kiegészítő mellékletben.

Mindezek alapján szükséges lehet a könyvvizsgálói jelentésekben figyelemfelhívás alkalmazása, a jelentés minősítése, esetleg ellenvélemény megfogalmazása.

Tekintettel arra a tényre, hogy amennyiben egy nyugdíjpénztár esetében a vállalkozás folytatásának elve nem érvényesül, az eszközeinek értékelését érdemben nem befolyásolja, minősített vélemény csak a pénztár jövőbeni működésére értelmezendő.

A Könyvvizsgálati Standardok szerint figyelemfelhívó megjegyzéssel ellátott jelentést csak abban az esetben bocsáthat ki a könyvvizsgáló, ha a nyugdíjpénztár a fentiekben részletezett tényekre, illetve bizonytalanságokra részletesen utal kiegészítő mellékletében, melyre a könyvvizsgáló tud hivatkozni jelentése figyelemfelhívó záradékában.

Amennyiben a nyugdíjpénztár nem tud a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátani elegendő és megfelelő bizonyítékot (lásd fentiekben részletezettek szerint) arra vonatkozóan, hogy működését az elkövetkező egy évben fenn tudja tartani, akkor a könyvvizsgálónak minősített véleményt vagy ellenvéleményt kell kibocsátania.

Konkrét szakmai kérdések esetén a lenti e-mail címen vegyék fel a kapcsolatot a tagozattal.

Kérjük észrevételeiket, javaslataikat juttassák el a következő címek valamelyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu , fax: 1/473-4510, postacím: MKVK PTT 1373 Budapest, 5. Pf.: 587.

Agócs Gábor
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat Elnöke

Betöltés...
X