Megalakult az MKVK Natúra Tagozata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége 2008. október 10-i ülésen egyhangúlag jóváhagyta a kamarai tagok kezdeményezése alapján az MKVK Natúra Tagozata országos szervezetének megalapítását. A tagozat Bélmegyeren, 2008. november 28-án tartotta alakuló ülését.
A tagozat megalapításával azon könyvvizsgáló kollégáinkat szeretnénk külön szakmai tagozatba összefogni, akik olyan ágazatokban tevékenykedő szervezetek speciális könyvvizsgálati feladatait végzik, mint növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, nemzeti parkok, vízgazdálkodás és környezetvédelem.

Az ágazat specialitásának, és a nagyarányú érdeklődésnek köszönhetően a Kamara gondozásában már 2006-ban megjelent a mezőgazdasági vállalkozások könyvvizsgálatára kidolgozott módszertani füzet, melynek elsődleges volt célja támogatni a könyvvizsgálókat abban, hogy megismerjék az agrárágazat specialitásait, megfelelő módszereket kapjanak a termelés, a támogatások igénybevétele és elszámolása, valamint a környezetvédelmi feladatok könyvvizsgálata területén.

A tagozat alakuló ülésén megválasztotta 3 tagú elnökségét:
Elnök: Bősze András
Elnökségi tagok: Buturácz Antal és Őriné Végh Mária


Az alakuló ülést követően összeült az elnökség, és megalkották a tagozat 2009. I. félévi munkaprogramját.

2009. I. félévében az alábbi célokat tűzték ki maguk elé:

  • Olyan fogalomtár megalkotása, melyben az ágazat specialitásai kerülnek meghatározásra
  • Leltározással kapcsolatos mennyiségi felvételek specialitásainak kidolgozása
  • Az önköltség-számítással kapcsolatos módszeartan kidolgozásához szükséges munkálatok előkészítése és megkezdése

Az alakuló ülés jegyzőkönyve
Betöltés...
X