Tisztújító taggyűléssel egybekötött szakmai rendezvény - 2012. január 31.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozata 2012. január 31-én 9:30 órai kezdettel tisztújító taggyűléssel egybekötött szakmai rendezvényt tart, amelyre szeretettel meghívja Önt.

A taggyűlés 9:30-kor kezdődik. A taggyűlés akkor határozatképes, ha a tagozat tagjainak legalább fele jelen van. Ha a taggyűlés nem határozatképes, akkor ugyanazon a napon, 10:00 órára ismét meghirdetjük, ekkor az azonos napirenddel összehívott taggyűlés a megjelentek számától független határozatképes.
A Költségvetési tagozat vezetőségének – amely 13 fő: 1 fő elnökből, 3 fő alelnökből és 9 fő vezetőségi tagból áll – választására jogosultsággal rendelkeznek mindazok, akik a kamarai honlapon közzétett tagozati taglistán szerepelnek.

A vezetőségi tagok írásban történő jelölésére 2012. január 24-ig van mód.

A rendezvény helyszíne:OKISZ Székház
1146 Budapest, Thököly u. 58-60. I. emeleti nagyterem

A tervezett program:
9:00-tól        Regisztráció
9:30              A vezetőség leköszönése, a levezető elnök és 3 fős szavazatszámláló bizottság megválasztása
                       A jelöltek rövid bemutatkozása
                       SZAVAZÁS

11:00            Az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete
                       Előadó: Dr. Kézdi Árpád, vezető főtanácsos, Nemzetgazdasági Minisztérium

14:00            A szavazatszámláló bizottság tájékoztatója a választás eredményéről

A tagozati rendezvényen való részvételért 2 kreditpont jár, amely a helyszínen aláírt jelenléti ív alapján kerül rögzítésre.
 

Betöltés...
X