Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A szakértői bizottság 2018. évi ülései

2018. folyamán a Szakértői Bizottság az alábbi időpontokban ülésezik:


2018. december 13.

A szakértői bizottság (SZB) 2018. december 13-án megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. Tájékoztató a 2018. november 23-i elnökségi ülésről
A bizottság elnöke tájékoztatójában elmondta, hogy kisebb szabályzatmódosításokra került sor, és a pártoló tagság szabályait is tárgyalták. Ennek részletesebb szabályai azonban később kerülnek kidolgozásra. A pártoló tagságnak önellátónak kell lenni, ezt fő szabályként meghatározták, de a részletszabályokat nem a küldöttgyűlés hatásköre meghatározni. A szükséges törvényi háttér adott a Kkt.-ban, és az Alapszabályban. Az alapkoncepció az, hogy a kamara lépjen a könyvelők tömörítése irányába, azonban a minősítési feltételeket nagyon nehéz meghatározni. A pártoló tagsági rendszer a részletszabályok megalkotását követően indulhat el.
 

2.    A szakmai alelnök úti beszámolója az Accountancy Europe 2018. december 12-ei taggyűléséről
A bizottság elnöke beszámolt róla, hogy érdekes témaként tárgyalták az AE taggyűlésen a „Survey on How to Attract Young Professionals” című felmérést, azaz, hogy milyen mivel lehet a fiatalok számára vonzóvá tenni, érdeklődésüket felkelteni a szakmánk iránt. Hollandiában van egy Young Board-nak nevezett fórum, amely keretében az elnökségi tagok személyes kapcsolatban vannak a fiatal könyvvizsgálókkal, amely jól működik. Elmondta, hogy ezt a mintát alapul véve az MKVK is kialakíthatna hasonló kereteket. A fiatal generáció már nem excel táblákat kíván gyártani, más jellegű feladatokat szeretnének könyvvizsgálóként végezni, ezért is szükséges a megújulás.

A taggyűlésen a nemrég frissen megválasztott alelnök, Toma Florin vállalta el az elnöki funkciót a nemrégen megválasztott új AE elnök váratlan lemondása miatt.
 

3. A könyvvizsgálati dokumentáció megőrzésének módja tárgyában készült bizottsági értelmezés újbóli megvitatása
A bizottság egyetértett, hogy a téma jellege miatt az írásos anyagot egyeztetni szükséges a Minőségellenőrzési Bizottsággal és a közfelügyelettel is. Ehhez a mostaninál rövidebb és a lényeget tömörebben összefoglaló SZB közleményt kell megalkotni. Felmerült, hogy a minőségellenőrzési kérdőíveket is szükséges lehet az idén áttekinteni az SZB közleményben foglaltakkal összhangban.
 

4. A NOCLAR etikai standardból adódó bejelentési- vs. könyvvizsgálói titoktartási-, illetve a büntetőjog alá tartozó állampolgári feljelentési kötelezettségek összefüggései tárgyában készült bizottsági értelmezés véglegesítése
A szakértői bizottság tagjai az átdolgozott szakmai anyagra nem tettek észrevételt. A bizottság egyetértett a közfelügyelettel való egyeztetéssel, amelyről a bizottság elnöke januárban tájékoztatja a bizottságot.
 

5. A végelszámolási záró beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésminta tervezetével kapcsolatos fejlemények
A bizottság megtárgyalta a végelszámolási záró beszámolóra vonatkozó kamarai jelentésminta tervezetében szereplő vállalkozás folytatásának elvével kapcsolatos kérdéskört. Több könyvvizsgáló társaság a normál könyvvizsgálói jelentésben használt szövegezést alkalmazza a vállalkozás folytatása elvével kapcsolatban és a normál figyelemfelhívó szakaszban közlik a végelszámolás befejezésének tényét és időpontját. A vélemény típusát illetően többen úgy gondolják, hogy itt a megfelelési típusú vélemény a helytálló. A körülményekre tekintettel a bizottság egyetértett, hogy ne kerüljön változtatásra az idevonatkozó jelentésminta.
 

6. Végleges vagyonmérlegre vonatkozó könyvvizsgálói jelentésminta módosítására tett javaslat megtárgyalása
A bizottság megtárgyalta azt a beérkezett észrevételt, miszerint az átalakulási végleges vagyonmérlegre vonatkozó könyvvizsgálói jelentésminta „Egyéb kérdések” szakaszában felesleges az átalakulási törvény 4. § (5) bekezdésére való hivatkozás, ezért azt javasolt törölni. A bizottság a mellett foglalt állást, hogy az átalakulási végleges vagyonmérlegre vonatkozó könyvvizsgálói jelentésmintákat nem tartja szükségesnek módosítani, de nem kifogásolható az sem, ha a vonatkozó könyvvizsgálói jelentés „Egyéb kérdések” szakaszának szövegéből kihagyják az átalakulási törvény 4. § (5) bekezdésére való a hivatkozást.
 

7. Tájékoztató a kamarai honlapon lévő szakmai anyagok éves áttekintéséről, a kamarai honlap megújulásáról
A bizottság éves munkatervében szereplő feladattal kapcsolatban, miszerint áttekintésre kerülnek a kamara honlapján lévő és a szakértői bizottsághoz köthető tartalmak, a bizottság megállapította, hogy az éves áttekintés alapján jelenleg nincs teendő a honlapon lévő szakmai anyagokkal. Nincs olyan szakmai anyag, amit szükséges lenne a honlapról eltávolítani vagy archívumba helyezni, kiemelve, hogy a „Tudástár” menüpont alatt lévő anyagok alkalmazhatóságát illetően ott van a honlapon egy figyelmeztetés, hogy a könyvvizsgáló felel azért, hogy kövesse mi változott a fönt lévő állapothoz képest az egyes témákban. Erre tekintettel nem kerülnek archívumba helyezésre az átfogó ágazati szakmai útmutatók többek között, mert sokan még ma is hasznosnak találják ezeket. Az új kamarai honlap a tervek szerint a 2019. év elején elindul. A bizottság döntött, hogy a legközelebbi honlap felülvizsgálat egy év múlva esedékes.
 

8. A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 2 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: Végelszámolás befejezése, Lekötött tartalék visszafizetése.
 

9. Egyebek: SZB 2019. I. félévi ülések időpontjainak kitűzése
A bizottság döntése értelmében 2019. év első félévében a bizottság az alábbi időpontokban ülésezik (mindig 10 órakor): január 22., február 21., március 21., április 25., május 22.

  


  

  

2018. november 15.

A szakértői bizottság (SZB) 2018. november 15-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. Tájékoztató a 2018. október 26-i elnökségi ülésről
A bizottság elnöke tájékoztatójában elmondta, hogy az idei Országos Könyvvizsgálói Konferenciát színvonalasnak, szakmailag értékesnek tartotta az elnökség. Némileg módosult a vizsgaszabályzat, de nincsenek benne jelentős változások. A könyvelők, mint pártoló tagok csatlakozásának feltételei részben kidolgozásra kerültek, de a szakmai minősítési feltételek meghatározása még hiányzik, ezzel még foglalkozni kell. A bizottság egyetértett azzal, hogy fontos lenne a kamarába pártoló tagként belépő könyvelőkre is egy szakmai minősítési rendszert működtetni.
 

2. A szakmai alelnök úti beszámolója az Accountancy Europe 2018. szeptember 26-27-ei taggyűléséről
A bizottság elnöke beszámolt róla, hogy a lengyel tagszervezet, a PIBR kilépett az Accountancy Europe-ból. Amellett, hogy főként költségtakarékossági okai vannak ennek a lépésnek, az is elhangzott, hogy megítélésük szerint a nemzetközi szakmai szervezettől nem kaptak olyan érdemi szakmai támogatást, ami a magas tagdíjjal arányban állt volna.  

A taggyűlésen bemutatták az Egyesült Királyság adózási szakmai kódexét, ami 2017 márciusa óta van hatályban, 2016/17-ben adótervezési standardokkal bővült. Nemcsak az adótanácsadással foglalkozókra vonatkozik, hanem azon ICAS tagokra is, akik cégeknél dolgoznak (pl., mint adózásért felelős vezető).

Az AE fő stratégiai célkitűzései 2019-2020-ra: növelni a szakma reputációját és növelni a szakma relevanciáját. E mellett öt stratégiailag fontos témát azonosított az AE – fenntartható fejlődés, KKV-k, jelentéstétel, könyvvizsgálat és bizonyosságot nyújtó szolgáltatások, szakmai etika/adózás.
 

3. Úti beszámoló az IFAC éves taggyűlésről és szakmai világkongresszusról
dr. Bor Zoltán beszámolt a bizottságnak az IFAC éves taggyűlésén és a szakmai világkonferencián szerzett tapasztalatokról, ahol dr. Pál Tiborral, a kamara elnökével ketten képviselték a kamarát. Az IFAC taggyűlésen a plenáris ülések témái között voltak többek között: pénzügyi botrányok, globális kockázatok és várható sokkok, digitális jövő, blockchain, kripto valuták. Szakmai útjukról részletes úti jelentésben számolnak majd be a kamara elnökségének.
 

4. Bizottsági iránymutatások, közlemények megtárgyalása
A szakértői bizottság két témában kiadni tervezett közleményt, iránymutatást tárgyalt meg. Az egyik a könyvvizsgálati dokumentáció papír alapú megőrzésére vonatkozó kötelezettséggel foglalkozik, amellyel kapcsolatban a bizottság további jogi és szakmai egyeztetések lefolytatására kérte fel a szakmai alelnököt. A másik iránymutatás a NOCLAR etikai standard vs. könyvvizsgálói titoktartás összefüggéseivel foglalkozik. Ezt az iránymutatást a bizottság elfogadta és döntött a kamara honlapján való megjelentetéséről.
 

5. A könyvvizsgálói különjelentéssel kapcsolatos MNB összefoglaló megvitatása
A bizottság megállapította, hogy az MNB összefoglalójában nincs komolyabb elmarasztalás a könyvvizsgálókra nézve, ami örvendetes. Az MNB úgy találta, hogy bizonyos jelentésbe foglalandó kérdésekben a könyvvizsgálók nem voltak egységesek a nyújtott bizonyosság szintje (kellő bizonyosság vagy korlátozott bizonyosság) tekintetében, szeretné, ha ebben előrelépés történne az egységesség irányába. A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat munkacsoportja már megkezdte az elmúlt évi tapasztalatok és az MNB javaslatainak feldolgozását, és szükség szerint előkészíti az esetleges standardmódosítási javaslatokat.
 

6. A Konzultációs Szolgálathoz az előző bizottsági ülés óta érkezett és megválaszolt kérdések áttekintése
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 3 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: Zrt. végelszámolásának záró tételei, tőkeleszállítás tőkekivonással, Anyavállalat könyvvizsgálati kötelezettsége.
 

7. Egyebek: Tájékoztató aktuális IFAC hírekről, tagszervezeti kötelezettségek teljesítéséről
A bizottság elnöke tájékoztatta a bizottságot arról, hogy az IFAC észrevételeket tett a kamara által 2017-ben benyújtott IFAC Akció terv státusz jelentéséhez, valamint ennek publikálásra kerülő összesítő jelentéséhez (Dashboard Report). A Dashboard Report-tal kapcsolatos észrevételekre a kamara magyarázatait az IFAC elfogadta, a végleges összesítő jelentés az óta már felkerült az IFAC honlapjára. Az SMO Akció terv kiegészítését december végéig vállalta a kamara az IFAC felé.  

  


  

  

2018. szeptember 19.

A szakértői bizottság (SZB) 2018. szeptember 19-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. A XXVI. Országos Könyvvizsgálói Konferencia értékelése
A konferencia értékelése kapcsán a bizottság egyetértett, hogy a szakmai témák magas színvonalúak voltak, amelyet a pozitív visszajelzések is igazoltak. Ugyanakkor felvetődött, hogy újításokon is érdemes lenne elgondolkodni, beleértve a helyszín megváltoztatását is.
 

2. Tájékoztató egy nagy, állami tulajdonú cégnél történt könyvvizsgáló váltás miatti rendkívüli minőség-ellenőrzés kezdeményezéséről
A bizottságot az elnöke tájékoztatta arról, hogy a fegyelmi megbízott rendkívüli minőségellenőrzést kezdeményezett. A bizottság javasolta, hogy kezdeményezni kellene, hogy a közös megegyezéssel való könyvvizsgálói megbízási szerződés megszüntetését is be kelljen jelenteni a közfelügyeletnek.
 

3. Az átalakulások könyvvizsgálatáról kiadott kamarai útmutató hozzáférhetővé tétele a könyvvizsgálói képzésben résztvevők (még nem kamarai tagok) számára
Az útmutatót jelenleg csak kamarai tagok érhetik el. A bizottság egyetértett a felvetéssel, hogy technikai megoldást kell találni a könyvvizsgálói képzésben résztvevők számára az útmutatóhoz való hozzáférésre.
 

4. A könyvvizsgálati dokumentáció papíralapú megőrzésére vonatkozó kötelezettség értelmezése, erre vonatkozó bizottsági állásfoglalás kialakítása
A szakértői bizottság egyetértett, hogy szükséges tisztázni, milyen dokumentumokat kell feltétlenül papíralapon is megőrizni, amelyhez alapos jogi munka szükséges. A dokumentáció maximum 60 napon belüli lezárásának igazolhatósága is jelentős kérdés. Azért is fontos a dokumentáció papíralapú megőrzésére vonatkozó értelmezés kidolgozása, hogy a könyvvizsgálók felé egyértelműek legyenek azok a követelmények, amelyeket be kell tartani, különösen annak fényében, hogy az elektronikus dokumentálási lehetőségek alapvetővé váltak. Ezért a bizottság egy tervezet kidolgozásáról döntött.
 

5. A NOCLAR etikai standardból adódó bejelentési- vs. könyvvizsgálói titoktartási-, illetve a büntetőjog alá tartozó állampolgári feljelentési kötelezettségek összefüggései
A bizottság egyetértett, hogy érdemes lenne feltenni a kamara honlapjára egy iránymutatást, hogy az állampolgári kötelességből adódóan a Btk. szerint feljelentési kötelezettség milyen kapcsolatban áll a NOCLAR-ral. A bizottság döntött az erre vonatkozó szakmai anyag kidolgozásáról.
 

6. A Konzultációs Szolgálat működési rendjének (SZB SZMSZ VI. fejezetében foglaltak) felülvizsgálata
Az elmúlt időszakban több nagyon alapvető szintű kérdés érkezett, ezért el kellene azon gondolkodni, hogy hogy csak az alapvető könyvvizsgálati és számviteli kérdéseken túlmutató elvi kérdések megválaszolására vállalkozzon a konzultációs szolgálat Ismételten megállapítást nyert, hogy a konzultációs szolgálatnak továbbra sem feladata az egyedi kérdések konkrét megválaszolása A bizottság egyetértett, hogy készüljön egy szövegjavaslat az SZMSZ módosítására a konzultációs szolgálat működésével kapcsolatban.
 

7. A Konzultációs Szolgálat 2018. július 18. és 2018. szeptember 13. közötti időszakban megválaszolt kérdéseinek áttekintése, döntés a kamara honlapján megjelentetésre kerülő kérdés-válaszokról
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 2 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: könyvvizsgálattal összeférhetetlen tevékenység, tevékenységi körök.
 

8. Egyebek

 • Az adótervezési (agresszív) adóstruktúrák bejelentési kötelezettségére vonatkozó EU irányelvi szabályozás könyvvizsgálói szakmát érintő vonatkozásai kapcsán megállapításra került, hogy addig nem lehet érdemben tájékoztatást adni, amíg a hazai jogba való átültetés nem történik meg.
 • Az IFAC észrevételeket küldött a kamara által korábban megküldött Action Plan kapcsán. Első lépésként az ún. Dashboard report-ot kell észrevételezni 2019. október 22-ig, amely a standardok implementálásának helyzetével foglalkozik.
 • Az MNKS-t és könyvvizsgálaton kívüli standardokat a közfelügyelet 2019. szeptember 14-én jóváhagyta. Ennek megfelelően a honlapon kihirdetésre kerülnek.
 • Az IFAC fordítások kapcsán az IFAC-kal kötött keretszerződés megújításra került, emiatt meg kell fontolni egy fordításokat ellenőrző munkacsoport felállítását.

    


  

  

2018. július 19.

A szakértői bizottság (SZB) 2018. július 19-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. Tájékoztató a 2018. 06. 22-i kibővített elnökségi ülésről
A bizottság elnöke tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy az Elnökség elfogadta a könyvvizsgálaton kívüli standardokat. Téma volt még a könyvvizsgálók láncosodása az elnökségi ülésen. Elmondták néhányan, hogy voltak korábban próbálkozások, amik nem jártak sikerrel.

2. Tájékoztató (úti beszámoló) az Accountancy Europe 2018. 06. 21-én tartott taggyűléséről
A bizottság elnöke rövid tájékoztatást adott arról, hogy a nemzetközi szervezet élén az elnök személyében változás lesz. Az új elnök a találkozón hangsúlyozta, hogy a könyvvizsgálat a köz érdekében álló szolgáltatásokat nyújtó szakma. Erre épül az új stratégia, aminek négy fő eleme van:

 • európai stakeholdereknél képviselni a szakma érdekeit
 • Előmozdítani a szakma hírnevét
 • Az európai véleményt képviselni a szabályozók és standardalkotók felé
 • Ösztönözni a szakmában az innovációt és biztosítani a jövőbeni relevanciát

Olyan kérdésekről folyt az eszmecsere, mint: Kell-e egyáltalán könyvvizsgálat, mi a haszna? Elegendő-e, hogy csak a számviteli beszámolót vizsgáljuk, vagy más területeken is nyújthatna bizonyosságot a könyvvizsgáló?

3. A 2018. évi kötelező továbbképzés tananyagával kapcsolatos észrevételek összegzése, összegyűjtése
A bizottság az elhangzott észrevételekkel egyetértett. A 2018. évi kötelező oktatási tananyaghoz tett konkrét észrevételeket a bizottság elnöke továbbítja az Oktatási Bizottság részére.

4. Átalakulások módszertani útmutatója 3. átdolgozott változatának megtárgyalása és elfogadása (írásos anyag: Új melléklet: Útmutató 12. sz. melléklete file review ellenőrzési lista)
A bizottság elfogadta a „Módszertani útmutató az átalakulási, egyesülési, szétválási vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatához” című szakmai kiadvány beterjesztett, többszöri átdolgozás után véglegesnek tekintett kéziratát. A nevezett szakmai kiadvány, egybeszerkesztés után, egy bizottsági közleménnyel kerül megjelentetésre a kamara honlapján.

5. „IFAC Strategic Plan for 2019-2020” megvitatása, észrevételezése
A bizottság elnökétől dr. Bor Zoltán kapott felkérést előzetesen, hogy az IFAC Stratégiai Tervét tanulmányozza és foglalja össze a bizottság számára.  dr. Bor Zoltán elmondta, hogy véleménye szerint ez a tervben kevés konkrétum és sokkal inkább az elért eredményeket hangsúlyozza. Az sem teljesen világos, hogy milyen valódi céllal íródott a terv. Valószínűleg a Stratégiai Terv kapcsolódik a tavaly novemberi témához, az IFAC létjogosultsága és feladatköre kérdéskörhöz, amiről az éves tagsági gyűlésen is már szó volt. A bizottság nem döntött arról, hogy szükséges-e valamilyen kamarai reakció.

6. A Konzultációs Szolgálat 2018. május 4. és 2018. június 7. közötti időszakban megválaszolt kérdéseinek áttekintése, döntés a kamara honlapján megjelentetésre kerülő kérdés-válaszokról.
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 3 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: saját részvény átadása javadalmazási MRP-nek, beszámoló eredeti vs. szkennelt példányban, átalakulási végleges vagyonmérleg hitelesítés.

7. Egyebek
Megtárgyalásra került a bizottság II. félévi feladatai.

GDPR és a könyvvizsgálói megbízási szerződés, ill. elfogadó nyilatkozat kérdéskörben a kamara jogi előadójának bevonásával történt megbeszélés. Egyetértés született, hogy a jogi előadó bevonásával készüljön egy egyszerűbb kiegészítéseket tartalmazó változat a megbízási szerződésmintára, melybe az adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás csak a minimálisan szükséges tartalommal kerüljön bele.

A Szakértői Bizottság úgy határozott, hogy az IFAC Guide to Using ISAs in the Audits of SMEs (negyedik kiadás) c. szakmai kiadvány kerüljön lefordításra magyar nyelvre.

  


  

  

2018. június 13.

A szakértői bizottság (SZB) 2018. június 13-án megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. A minőségellenőrzési konferencia és a V4 országok szakmai konferenciájának értékelése
A V4 országok szakmai konferenciáját a bizottság egybehangzóan hasznosnak és eredményesnek értékelte. A bizottság kiemelte a minőségellenőrzési konferencián elhangzott szakmai témájú előadás magas színvonalát. Azonban általános volt a bizottsági tagok véleménye, hogy sok olyan kérdést tettek fel a résztvevők, amely alapján mindenképp újra kell gondolni, hogy milyen további segítséget nyújtson a kamara, mert az elmúlt évek jelentős változásainak oktatása ellenére a gyakorlatban történő megfelelő alkalmazás elmarad a várakozásoktól.

2. Az agrárkamarai tagdíjbevalláshoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentésminták utólagos elfogadása (írásos anyagok: 3 db aktualizált jelentésminta)
A szakértői bizottság a módosításokkal és az átdolgozott agrárkamarai tagdíjbevalláshoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentésmintákkal egyetértett, és elfogadta, hogy az erről szóló közlemény, illetve útmutató a jelentésminták használatához a kamara honlapján megjelentetésre kerüljön.

3. A könyvvizsgálaton kívüli szakmai szolgáltatásokra vonatkozó aktualizált nemzeti standardokról szóló elnökségi előterjesztés megtárgyalása (írásos anyagok: elnökségi előterjesztés tervezete, 6 db nemzeti standard)
A könyvvizsgálaton kívüli szakmai szolgáltatásokra vonatkozó aktualizált nemzeti standardokról szóló elnökségi előterjesztés tervezetét az elfogadott módosítások átvezetése után a bizottság az elnökség elé terjeszteni javasolja.

4. Átalakulások módszertani útmutatójának 2. átdolgozott változatának megtárgyalása, tájékoztató a korábbi SZB észrevételekkel kapcsolatos fejleményekről (írásos anyag: útmutató átdolgozott kézirata)
A szakértői bizottság az átalakulások könyvvizsgálatának módszertani útmutatója című kiadvány megírásának munkálatairól való tájékoztatást tudomásul vette. Egyetértett a file review kérdőívvel és módszertani útmutatással való kiegészítés szükségességével. Egyéb tekintetben a 2. kézirat szerinti változatot, a lényegességre vonatkozó javasolt módosításokkal elfogadta. A végleges kézirat elfogadásáról a bizottság a soron következő bizottsági ülésen határoz.

5. A 2017. évi beszámolók könyvvizsgálatának tapasztalatai, különös tekintettel a könyvvizsgálói különjelentésekre
A különjelentéssel kapcsolatban elhangzott, hogy vannak átfedő kérdések, ugyanazokat kellett többször leírni. Nehezen lehetett szétválasztani, hogy azonos vagy különböző témákról van-e szó, lehet-e ugyanazt leírni több helyre. Nehéz volt eldönteni a kérdésekről, hogy melyikről kell véleményt, melyikről leírást adni.

6. Döntés további fordítási projektekről (ISA 250 – NOCLAR miatt; Glosszárium, Keretelvek)
A bizottság egyetértett és döntött jelenleg hatályban lévő ISA 250 (Revised), a Glosszárium és a Keretelvek fordításáról.

7. A Konzultációs Szolgálat 2018. május 4. és 2018. június 7. közötti időszakban megválaszolt kérdéseinek áttekintése, döntés a kamara honlapján megjelentetésre kerülő kérdés-válaszokról.
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 3 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: fejlesztési tartalék továbbvitele kiválás esetén, szerződés átruházás számviteli kezelése, audit gazdasági társaság szétválásakor.

8. Egyebek
A kamara honlapjára angolul és németül felkerül a NAV-MKVK közös közleménye a „Multinacionális vállalatcsoport magyar tagvállalatánál a számviteli törvényben előírt könyvvezetési és beszámoló készítési előírásoknak való megfelelésről”.

A bizottság a számviteli törvény és a Kkt. módosításával kapcsolatban nem tett észrevételt.

  


  

2018. május 07.

A szakértői bizottság (SZB) 2018. május 07-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. A bizottság elnökének tájékoztatója

 1. a kamara elnökségének legutóbbi üléséről

  Az ülésen szó esett a senior és a pártoló tagság intézményének bevezetéséről, melyhez a Közfelügyelet javasolta az elnevezés megváltoztatását. A tagsággal kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljes részletességgel a működés során kerülnek kidolgozásra. A kamarai tagdíjak befizetésének határideje szeptember 15-re változik, és ha ez munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első munkanap lesz a határidő. Minőségellenőri státusz az elkövetkezőkben 5 évre szól, utána újabb pályázat lesz szükséges. Változás lesz a számviteli rendszerek szervezése című tantárgy oktatásában a könyvvizsgálói képzésben, az óraszám csökkentésre került.

 2. a V4 országok budapesti júniusi kamarai találkozója megszervezésének állásáról

  A tervek szerint öt különböző téma lesz, melyhez minden ország képviselője készül országspecifikus információkkal. Florin Toma az Accountancy Europe-tól ígérte, hogy eljön. A találkozó fő témája a KKV-k könyvvizsgálata (SME, SMP) lesz.
   

2. Az IFRS 9 nyitó MNB adatszolgáltatás vizsgálatára vonatkozó átvilágítási jelentésminta elfogadása (írásos anyag: a PTT által megküldött jelentésminta)
A Szakértői bizottság megtárgyalta és elfogadta a Pénz- és Tőkepiaci Tagozat (PTT) által az IFRS 9 szerinti nyitóegyenlegekkel kapcsolatos MNB adatszolgáltatás vizsgálatára vonatkozó átvilágítási megbízással összefüggésben előterjesztett könyvvizsgálói jelentésmintát. A jelentésminta a PTT-vel közös közleménnyel kerül fel a kamara honlapjára, a speciális könyvvizsgálói jelentésminták közé.
 

3. A módosított MNKS elfogadása (írásos anyag: MNKS módosítás előterjesztése a lefordított 11 db ISA változásával összefüggésben)
A Szakértői bizottság megtárgyalta és elfogadta a módosított „Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati és Minőségellenőrzési Standardok alkalmazásáról” (MNKS) elnökségi előterjesztésének tervezetét, valamint az MNKS függelékében felsorolt Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok közül az ISA 200, ISA 300, ISA 315, ISA 320, ISA330, ISA 540, ISA  580, ISA 700, ISA 705, ISA 800 és ISA 805 standardoknak a „Közzétételek” projekt által tett módosítások miatt aktualizált magyar nyelvű  fordítását, melyeket a kamara elnöksége általi elfogadásra javasol.
 

4. Tájékoztatás és döntés a Nemzeti Nem Könyvvizsgálati Szolgáltatási Standard-ról (NNKS)
A bizottság megtárgyalta az NNKS-ről készített összefoglaló anyagban lévő javaslatot. Egyetértett, hogy a magyar sajátosságokat bele kell írni az ISAE 3000 és ISAE 3400 standardokba, illetve a többi standardban (ISRE 2400, ISRE 2410, ISRS 4400) is felül kell vizsgálni a magyar sajátosságokkal való kiegészítés szükségességét. Az ily módon aktualizált egyedi standardok kerülnek az egyes nemzeti standardok módosításaként az elnökség elé beterjesztésre.
 

5. Döntés további fordítási projektekről

 1. IESBA felülvizsgált etikai kódex és kapcsolódó IFAC kiadványok

  A bizottság a megtárgyalást követően egyetértett, hogy a kapcsolódó IFAC segédanyagok nem kerülnek fordításra. Azonban a 2019-ben hatályba lépő új IESBA kódex fordítási projektet el kell indítani.

 2. NOCLAR miatt módosult ISA-k

  Bizottság a megtárgyalást követően úgy döntött, hogy a következő ülésen visszatér erre a napirendi pontra.

 3. ISAE 3410

  A bizottság egyetértett az ISAE 3410 standard fordításával

 4. IES oktatási standardok

  A bizottság egyetértett, hogy az IES oktatási standardok fordításának kérdéséről a kabinetnek szükséges döntenie.

 5. IFAC SME Guide

  A bizottság úgy döntött, hogy ha megjelenik a kiadvány, akkor annak áttanulmányozását követően dönt a fordítás szükségességéről.
   

6. A Konzultációs Szolgálat 2018. március 30. és 2018. május 3. közötti időszakban megválaszolt kérdéseinek áttekintése, döntés a kamara honlapján megjelentetésre kerülő kérdés-válaszokról
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 8 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: apport könyvvizsgálói jelentésminta, IFRS alkalmazónál az átalakulás napjával kapcsolatos megszűnő beszámoló, nyíltvégű lízing, kereskedelmi képviselet átalakulása, műemlék épület értékcsökkenése, átszervezés költsége, átalakulást követően új könyvvizsgáló teendője a korábban el nem fogadott beszámolók esetén, könyvvizsgáló cég beszámolója.
 

7. Egyebek

a)    II. félévi SZB ülések időpontjainak kitűzése
A bizottság döntése alapján 2018. II. félévéében a bizottsági ülések időpontjai: 2018.06.13. szerda, 2018.07.19. csütörtök, 2018.08.23. csütörtök, 2018.09.25. kedd, 2018.11.15. csütörtök, 2018.12.13. csütörtök (mindig 10 órakor).
b)    Javaslatok a minőségellenőrök továbbképzésén való előadás témájára
A bizottság javasolta, hogy az SZB elmúlt évi tevékenységéről, az aktualizált és újonnan kiadott főbb szakmai kiadványokról, ezek jelentőségéről és érdemi tartalmáról szóljon az előadás a minőségellenőrök konferenciáján.
c)    Teljességi nyilatkozat minta angol és német nyelvű fordításai
A bizottság egyetértett, hogy a lefordított angol és német nyelvű teljességi nyilatkozat mintákat haladéktalanul fel kell tenni a kamara honlapjára
d)    Könyvvizsgáló halála esetén követendő eljárás
A bizottság egyetértett, hogy ilyen helyezetekben új könyvvizsgálót kell választani, erre az esetre nem alkalmazható a helyettes könyvvizsgáló intézménye. Egyetértés alakult ki egy ilyen tartalmú közlemény megjelentetéséről.

  


2018. április 06.

A szakértői bizottság (SZB) 2018. április 06-án megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. Külföldi szakmai utakkal kapcsolatos úti beszámolók

 1. dr. Bor Zoltán: Accountancy Europe (AE)- SMP Forum (írásos és szóbeli tájékoztató)

  dr. Bor Zoltán beszámolt az SMP Forum aktuális témáiról. A fórumon nyílt kritika hangzott el az audit reform eredményeiről, illetve a várakozásoktól való elmaradástól. A jelenleg hatályos könyvvizsgálati standardokkal kapcsolatban elhangzott, hogy nem alkalmasak a komplex IT környezetben való hatékony alkalmazásra. Belgiumban készítettek egy tanulmányt, hogy mi értelme van a „kis cégeket” könyvvizsgálni. A tanulmány egyértelműen kimutatta, hogy drasztikusan csökkent a hibák száma azoknál a kis cégeknél, ahol volt könyvvizsgálat.

 2. Barsi Éva: Accountancy Europe – Members’ Assembly Meeting (szóbeli tájékoztató)

  Barsi Éva beszámolójában elmondta, hogy fő kérdésként az hangzott el, hogy miben lehet szerepe az AE-nak és milye feladatokat kell helyi szinten megoldani. Kérdés a digitalizációval kapcsolatban, hogy az lehetőségként vagy problémaként kell kezelnie a szakmának. Audit reform kapcsán sokan csalódottságuknak adtak hangot. Az AE-ban döntő többségében a németek és a franciák vállalják el a különböző projekteket, a többi résztvevő jellemzően tartózkodik. Azt eredményként lehet elmondani, hogy az AE havonta jelentet meg a hírleveleket. Fontos elem, hogy 2019 végéig kell átültetni az adóstruktúrákkal és a pénzügyi területtel kapcsolatos új szabályokat.

  A bizottság tudomásul vette a beszámolókat.
   

2. A bizottság elnökének tájékoztatója (szóbeli tájékoztatók)

 1. a kamara elnökségének legutóbbi üléséről

  Barsi Éva rövid ismertetőt adott a legutóbbi elnökségi ülésről. Kiemelte a kamarai szervezet tervezett átalakításával kapcsolatos 3 munkacsoport jelentőségét. Az alapvető cél, hogy jelentősen növekedjen a szakmaiság a kamarában.

 2. az Állami Számvevőszékkel (ÁSZ) folytatott szakmai egyeztető megbeszélésekről

  2017. decemberében megbeszélésre került sor dr. Pál Tibor és Domokos László között. Ezt követte egy szakértői egyeztetés 3 lépcsőben. Számos területen sikeres egyeztetés zajlott. Az ÁSZ és az MKVK elnökei a tervek szerint még egyszer találkoznak az egyeztetés lezárásaként.

 3. az NGM Közfelügyeleti és Számviteli Főosztályával folytatott szakmai megbeszélésről

  Barsi Éva beszámolt a szakmai megbeszélésről, amelynek keretében aktuális számviteli kérdések kerültek megbeszélésre.
   

3. Beszámoló a szakmai alelnök és a szakértői bizottság 2017. évi tevékenységéről, a kamara 2017. évi nemzetközi tevékenységéről (elnökségi előterjesztés megtárgyalása)
A beszámolót meghallgatva a bizottság egységesen azon az állásponton volt, hogy a 2017. évben nagyon jelentős tevékenység folyt, sok érdemi szakmai anyag született, melyek közvetlenül voltak alkalmasak a könyvvizsgálók támogatására. Egyetértett az SZB az elnökségi előterjesztéssel azzal, hogy a tevékenységhez rendelt óraszámokkal javasolja kiegészíteni a beszámolót.
 

4. Az államháztartási szektorban használatos aktualizált könyvvizsgálói jelentésmintáinak elfogadása
Az SZB megtárgyalta és nagyon jónak tartja a kidolgozott jelentésmintákat, melyet elfogadott. Köszönetét fejezi ki, hogy a tagozat elnöksége ennyit dolgozott vele.
 
5. Aktualizált teljességi nyilatkozat minta megtárgyalása
Az SZB egyetértett, hogy a teljességi nyilatkozat mintát ki kell egészíteni, hogy teljesen összhangba kerüljön a számviteli törvény 155. §-ban foglaltakkal. A bizottság az említett kiegészítéssel a teljességi nyilatkozat mintát elfogadta, amelye felkerül a kamara honlapjára is.  
 

6. „Az átalakulások könyvvizsgálatának módszertani útmutatója” szakmai kiadvány első kéziratának megtárgyalása
Bizottság hosszas megbeszélés után meghozta döntéseit, felkérte Bohus Zoltánnét és Szalai Editet az észrevételek írásos összefoglalására, illetve egyes helyeken a bizottság döntésének megfelelő szövegezési javaslatok megfogalmazására és mindezek a szerzőkkel való megbeszélésére. A bizottság abban egyetértett, hogy bár előállhat olyan helyzet, hogy a szerzők és a bizottság álláspontja között ezek után is maradnak eltérések, kamarai kiadványként csak olyat lehet elfogadni és megjelentetni, aminek a tartalmával a bizottság egyetért.  
 

7. Az átvilágítási-, egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási megbízásokra vonatkozó nemzeti standard elfogadása
Bizottság egyetértett, hogy az ISAE 3410-es és az ISAE 3402-es nemzetközi standardok lefordításra kerüljenek. A bizottság javasolja, hogy az MNKS-be és ebbe a nemzeti standardba is bele kellene foglalni, hogy melyik időállapot szerinti nemzetközi standardok vannak lefordítva magyarra. Az IESBA kódex-nél a „mindenkori kódex”-re való hivatkozást javasolja az SZB az etikai szabályzatban módosítani. A bizottság egyetértett, hogy javaslatként vegyék napirendre a kamarai etikai szabályzatnak ezt a módosítását is.
 

8. A módosított MNKS elfogadása (az IFAC „Disclosure” projekt által érintett 11 db módosított ISA kihirdetésével összefüggésben)
Még nem készült el a módosítás tervezete, ezért valószínű, hogy a bizottság elnöke távszavazást fog kezdeményezni erről. Fontos lenne a mielőbbi elfogadás, jóváhagyás és kihirdetés. A bizottság tudomásul vette a tájékoztatót és egyetértett a továbbiakkal.
 

9. A Konzultációs Szolgálat 2018. február 16. és 2018. március 29. közötti időszakban megválaszolt kérdéseinek áttekintése, döntés a kamara honlapján megjelentetésre kerülő kérdés-válaszokról
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 4 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: végelszámolással kapcsolatos elszámolások, részesedés értéke beolvadást követően, taggyűlési határozatok, osztalék előírás elévülése.
 

10. Egyebek

 1. KKV útmutató kidolgozása és/vagy IFAC SME Guidance lefordítása (külföldi példák, legutóbbi fejlemények)

  A bizottság többsége úgy foglalt állást, hogy ebben a kérdésben mindkét lehetőség mellett és ellen is rengeteg érv van, nagyon nehéz az érdemi előrelépés. A bizottság elfogadta, hogy várják meg az IFAC aktualizált SME kiadványát, amit majd érdemes lesz áttekinteni, hogy dönteni lehessen a fordításról.

 2. Anyavállalat kötelező könyvvizsgálata

  Érkezett egy állásfoglalás kérés e témában, rámutatva arra, hogy egymással ellentétes szakmai álláspontok láttak napvilágot két szakmai lapban az NGM részéről, illetve a konzultációs szolgálat szakérőjétől. A bizottság egyetértett, hogy az NGM megkeresése szükséges a témában. A KSZ válaszban megfogalmazott álláspontot az NGM válaszáig, illetve útmutatásáig a bizottság nem kívánja módosítani.
    

Végezetül a bizottság elnöke ismertette a 2018. évi szakmai konferenciák időpontjait.

  


  

2018. február 19.

A szakértői bizottság (SZB) 2018. február 19-én megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. Tájékoztató az egységes nemzeti standardok kidolgozásának helyzetéről
A bizottság elnöke elmondta, hogy a nemzeti standardok jelenlegi struktúrája nem felel meg mindenben az IAASB szerint kialakított struktúrának. Ez megnehezíti a standardok egymással való összefüggésében való értelmezését és áttekintését, ezért megfontolásra javasolta az IAASB struktúra bevezetését, melyet be is mutatott elektronikus formában a bizottság tagjainak. A felvázolt új struktúrával kapcsolatban, mivel ezek eredményes végig vitele hosszabb időt igényel, a bizottság elnökének javaslatával egyetértve a bizottság úgy határozott, hogy az aktualizálásra kerülő standardok kihirdetésére most még a régi struktúrában kerüljön sor. Az IAASB szerinti struktúra bevezetésének a lehetőségével a bizottság a későbbiekben foglalkozik.
 

2. Javaslattétel a 2018. évi kötelező szakmai továbbképzés témaköreire
A bizottság tagjai a következő javaslatokat tették a továbbképzés témaköreire: NOCLAR, a könyvvizsgálaton kívüli magyar nemzeti standardhoz tartozó nemzetközi standardok változásai (2400, 2410, 3000, 3400, 4400, 4410), átalakulások könyvvizsgálói jelentése és a kapcsolódó könyvvizsgálati munka, pénzmosás feltárása és vizsgálata a gyakorlatban példákkal, a könyvvizsgálati tervezés és kockázatbecslés folyamata, a 2017. évi informatikai tananyag rész folytatása, csalás- és árbevétel vizsgálati munkaprogram. A bizottság elnöke továbbítja a javaslatokat az oktatási alelnök felé.
 

3. Javaslattétel a 2018. évi Országos Könyvvizsgálói Konferencia szekcióinak témaköreire
A bizottság elnöke javaslatokat kért a konferencia szekcióvezetőire. Külföldi vendégként az osztrák könyvvizsgálói kamara meghívása hangzott el. A bizottság egyetértett, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Informatikai tagozata kerüljön meghívásra az SZB valamelyik következő ülésére a Nyitott mappa projektjükkel kapcsolatban, amelyről az SZB tájékozódni szeretne.
 

4. A 6100. témaszámú Könyvvizsgálói különjelentés összeállítására vonatkozó standardhoz kidolgozott módszertani segédlet megtárgyalása és elfogadása
A bizottság megtárgyalta és elfogadta a 6100. témaszámú Könyvvizsgálói különjelentés összeállítására vonatkozó standardhoz kidolgozott módszertani segédleteket. E mellett, a jelentésminta dokumentummal kapcsolatban, a bizottság elnökének javaslatára, egy ismételt áttekintést követően összefoglalt pontosító észrevételek a PTT tagozat elnöke részére továbbításra kerülnek.
 

5. A honlapon lévő könyvvizsgálói jelentésminták aktualizálása
Napirenden: a befektetési alapoknál használatos jelentésminták (2 db)

 • Kbft. szerinti, éves jelentésre vonatkozó minta
 • Jelentésminta a tőzsdén jegyzett alapok esetén, ahol az éves jelentésben egyéb információk is szerepelnek

A két jelentésmintának az aktualizált változatáról a bizottság ezen az ülésen nem hozott döntést, hanem egy későbbi áttekintést követően levelezés útján kerül majd sor a bizottsági tagok egyetértésének beszerzésére a honlapon való megjelentetés céljából.
 

6. Egyesülési vagyonmérlegek könyvvizsgálói jelentésmintái (külön jelentések formájában)
A bizottság elhalasztotta ennek a napirendi pontnak a megtárgyalását.
 

7. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal való szakmai egyeztetésből adódó további tennivalók megbeszélése
A bizottság úgy foglalt állást, hogy a számviteli szétválasztásról való jelentéstétel esetében a „review report” típusú jelentést támogatja. Az ennek megfelelő jelentéstételt az éves beszámolóról kiadott könyvvizsgálói jelentés végén az „Egyéb jelentéstételi kötelezettségek” alcím alatt javasolja megfogalmazni. A bizottság elnöke ezt az álláspontot fogja képviselni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal való további szakmai egyeztetések során.
 

8. A Konzultációs Szolgálat 2018. január 5. és 2018. február 15. közötti időszakban megválaszolt kérdéseinek áttekintése, döntés a kamara honlapján megjelentetésre kerülő kérdés-válaszokról.
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 3 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: negatív eredménytartalék kiválás esetén, az eltérő üzleti év válaszhatósága, javadalmazási MRP.
 

9. Egyebek
Az egyesüléshez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentésminták kapcsán a bizottsághoz érkezett javaslatok (oktatás, minőség-ellenőrzés és az IM-mel való egyeztetés szükségessége) tárgyában a bizottság egyetértett, hogy az átalakulási tervvel kapcsolatos kérdéskör megtárgyalása kerüljön fel az NGM-mel egyeztetendő témakörök közé.
A társasházak gazdálkodásával kapcsolatos visszaélések visszaszorítása ügyében érkezett állásfoglalás kéréssel kapcsolatban a bizottság egyetértett az előleggel kapcsolatos értelmezéssel és az ezzel összhangban írandó válasszal.

    


2018. január 08.

A szakértői bizottság (SZB) 2018. január 08-án megtartott ülésén az alábbi témák voltak napirenden, illetve a következő döntések születtek:

1. Egyéb és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok megtárgyalása
a.átvilágítási megbízásokra,
b.egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra,
c.kapcsolódó szolgáltatásokra.
A bizottság megtárgyalta az előzetesen megkapott három különálló standard tervezetét, valamint a közfelügyeleti hatóság előzetes észrevételeit. Egyetértés volt a közfelügyeleti észrevételek elfogadásáról és arról, hogy azok alapján a standardok tervezetét módosítani szükséges. Néhány további kisebb változtatással a Bizottság a három nemzeti standardot elfogadta és a szakmai alelnök a standardok ennek megfelelően átdolgozott változatait terjeszti a kamara elnöksége elé.
 

2. Javaslatok a bizottság 2018. évi munkatervi feladataira (a kamara üzemgazdasági tervéhez kapcsolódóan)
A bizottság az általános szakmai tevékenységén túl a következő feladatok 2018. évi munkatervbe történő felvételével értett egyet: átalakulási módszertan útmutatójának kidolgozása, új IESBA Etikai Kódex fordítása, támogatások számviteli elszámolásával kapcsolatos problémafelvetés és egyeztetés az NGM-mel, Állami Számvevőszékkel való együttműködés folytatása, NAV-val való egyeztetés lefolytatása a folyamatban lévő témákban, kamarai honlapon lévő szakmai anyagok folyamatos karbantartása, az ISA változásainak fordítása, részvétel a nemzetközi szervezetek taggyűlésein és szakmai rendezvényein, KKV-k könyvvizsgálatával kapcsolatos szakmai anyagok közreadása, nemzetközi oktatási standardok lefordítása.

3. A 6100. témaszámú Könyvvizsgálói különjelentés összeállítására vonatkozó standardhoz kidolgozott módszertani segédlet megtárgyalása (Írásos anyagok: a PTT által felállított szakmai munkacsoport által kidolgozott módszertani segédletek, 3 db)
A bizottság tájékoztatást kapott a PTT elnökségi ülésén e napirendi ponttal kapcsolatban elhangzottakról. A szakmai munkacsoport által elkészített segédlet és jelentésminta az MNB-vel való egyeztetés utolsó fázisába érkezett, de még nem zárult le, ezért ezek még nem tekinthetők véglegesnek. Elmondható, hogy jelentős munkahányadot tesz ki a külön jelentéssel kapcsolatos munka az érintett intézmények teljes könyvvizsgálatán belül. Ezért is fontos, hogy a kamara segítse a könyvvizsgálók munkáját a segédlet és jelentésminta mielőbbi közreadásával.
 

4. A honlapon lévő könyvvizsgálói jelentésminták aktualizálása
A bizottság elfogadta, hogy a 19 db felülvizsgált és aktualizált jelentésminta felkerüljön a kamara honlapjára a jelentésminták oldalára. Az idegennyelvű jelentésminták azok kidolgozását követően szintén felkerülnek a honlapra.
 

5. A kapott támogatási előleg számviteli elszámolási és könyvvizsgálati problematikája
A bizottság megtárgyalta a szakmai alelnökhöz beérkezett felvetést és javaslatot a támogatási előlegek számviteli elszámolása körében meglévő problémával kapcsolatban. A javasolt megoldással nem értett egyet, mert a számviteli szabályozás ebben a kérdésben egyértelmű, amit nem lehet rendkívüli könyvvizsgálati megoldásokkal semmissé tenni, még akkor sem, ha jogosnak és ésszerűnek tűnhetnek egyes gazdálkodók ez irányú jelzései a nem megfelelő számviteli szabályozásból adódó beszámolási nehézségekről. A számviteli szabályozás módosítása a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozik, ezért a bizottság felvállalta, hogy továbbítja a témát az NGM Számviteli és Felügyeleti Főosztályához.
 

6. Könyvvizsgáló nyújthat-e adatvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos szolgáltatást nem könyvvizsgálati ügyfélnek?
A Bizottság előzetesen megkapta a szakmai alelnökhöz érkezett levelet és a szakmai főmunkatárs által előkészített összefoglalót a témával kapcsolatos álláspont kialakításához. Az abban foglaltakon túlmenően a bizottság észrevételt nem tett és döntést nem hozott, mivel a témát nem a bizottság hatáskörébe tartozónak ítélte. A szakmai alelnök továbbítja a témát a kamarán belül állásfoglalás kialakítására illetékes más bizottságnak.

Ugyanakkor e téma kapcsán a bizottság tagjai közül többen felvetették, hogy egyre több kérdés merül fel a könyvvizsgálóknak az EU-s új adatvédelmi törvény (GDPR) követelményei miatti teendőinek az értelmezésével kapcsolatban, mert ebben elég nagy még a tájékozatlanság. A bizottság megfontolásra javasolta a kamara vezetésének, hogy tárgyalja meg, hogy milyen formában tudna a kamara a könyvvizsgálók számára iránymutatást és segítséget adni az adatvédelmi törvénynek való megfeleléssel kapcsolatban.
 

7. A Konzultációs Szolgálat 2017. december 1. és 2018. január 4. közötti időszakban megválaszolt kérdéseinek áttekintése, döntés a kamara honlapján megjelentetésre kerülő kérdés-válaszokról.
A bizottság megvitatta az előző ülés óta a Konzultációs Szolgálathoz érkezett kérdésekre kidolgozott válaszokat, és úgy határozott, hogy a beérkezett kérdések közül 4 db kérdés-válasz kerüljön fel a kamara honlapjára. Ezek az alábbi témákat érintették: irodaházak építése és eladása, értékpapír besorolása, a tényleges tulajdonos beazonosítása pénzmosással kapcsolatosan, évközi könyvvizsgálói jelentés.
A bizottság tagjai felemlítették, hogy a megválaszolt kérdések alapján egyértelműen látni lehet azt a tendenciát, hogy nagyon sok az összetett, valójában konkrét tanácsadás formájában megválaszolható kérdés, ami messze túlmegy az eddig megszokott és követett konzultációs gyakorlat szerinti szakmai konzultáció keretein. Valahol meg kellene húzni egy határt, mert a Bizottság által felvállalt konzultációs szolgálat keretében nem lehet és nem is elvárható, hogy több órás ráfordítást igénylő, több oldalas válaszokat adjanak a szakértők. Ráadásul ezek gyakran rendezetlen vagy hiányos jogi szabályozásból adódó problémák, amikre a konzultációs szolgálat nem is tud egyértelmű választ adni.
 

8. Egyebek
A könyvvizsgálói megbízási szerződés minta újabb változatának megtárgyalása
A megtárgyalt szerződés minta újabb változatában kiemelten fontos volt, hogy ne legyen hosszabb, mint eddig, és a Ptk. fogalmak is minimális tartalommal kerüljenek bele. Ami ebben a szerződés mintában kidolgozásra került, az a Ptk., számviteli törvény, Kkt. és a 210-es standard szabályainak együttes figyelembe vételével készült. A Bizottság a szerződésmintával kapcsolatban kikéri a kamara főtitkárának jogi véleményét. Ezt követően fogja a szerződésmintát véglegesíteni és a kamara honlapjára feltetetni.
  
 

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X