Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Szakértői Bizottság 2010. évi ülései

Tájékoztató a Szakértői Bizottság 2010. március 1-ei üléséről

A Szakértői bizottság a következő napirendi pontokat tekintette át:

1.) „Az átalakulások könyvvizsgálatának sajátosságai” módszertani útmutató kidolgozására alakult konzorcium tájékoztatója.

Ismertetésre került a Konzorcium által tervezett teljesítési határidők, melyek a következők:

Kézirat elkészítése2010. július 31.
Szakértői Bizottság véleményezése2010. szeptember 10.
A szükséges módosítások érvényesítése2010. szeptember 30.
Lektorálás2010. október 31.
A szükséges módosítások érvényesítése2010. november 15.
Végleges útmutató leadása2010. november 30.

 

Az ütemezést a Szakértői bizottság elfogadta.
A Bizottság ezután egy 13 pontból álló szakmai témacsoportot állított össze, amely a Konzorcium tagjainak megküldésre került.

2.) Szakértői bizottság 2009. évi elvégzett szakmai feladatainak értékelése, a tevékenységről szóló beszámoló elfogadása.

Az SzB 2009. évi elvégzett feladatairól beszámoló tervezet elkészült.

3.)Társasházak könyvvizsgálata.

Az SzB kezdeményezte hogy jelentkezzenek azok a könyvvizsgálók, akik társasházak auditálását vállalják

4.) Aktuális szakmai kérdések megvitatása.

 

Tájékoztató a Szakértői Bizottság 2010. február 1-ei üléséről

A Szakértői bizottság a következő napirendi pontokat tárgyalta meg:

1.)Aktuális kérdések megtárgyalása a Konzultációs szolgálat szakértőivel.

Dr. Ladó Judit ismertette „lektori rendszer” bevezetésének és működésének tapasztalatait. A rendszer bevezetésének célja, hogy a kérdésekre adott válaszok még szakszerűbbek, pontosabbak legyenek.

Lektorálásra dr. Nagy Lajos elnökségi tagot kérte fel az SzB.

A feltett kérdések száma évről évre növekszik. A 2009. évben a feltett kérdések száma meghaladta a 320-at. A mennyiségi növekedés mellett a kérdések összetételében, bonyolultságában történő folyamatos változás figyelhető meg.

2.)A Szakértő bizottság elnökének beszámolója a 2010. január 22-ei elnökségi ülésről

Dr. Ladó Judit beszámolt a 2010. január 22-ei elnökségi ülésről. Az SzB-t érintő kérdések közül kiemelte, hogy a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok „Clarity projekt” szerinti átdolgozása 2009. december 31-ig megtörtént.

3.)Szakértői bizottság 2009. évi elvégzett szakmai feladatainak értékelése.

A Bizottság tagjai az előre megküldött anyagokat áttanulmányozták, észrevételeiket írásban megküldték, azok javításra kerültek.

4.)Aktuális szakmai kérdések megvitatása.


Tájékoztató a Szakértői Bizottság 2010. január 11-ei üléséről

A 2010. január 1-ei ülésen az SzB a következő napirendi pontokat beszélte meg:

1.)Konzultáció a „ A magyar Kkv-k könyvvizsgálatának kézikönyve a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján” kiírt felhívásra érkezett nyertes pályázóval.
(Meghívott vendég: Madarasiné Szirmai Andrea).

Dr. Ladó Judit elmondta, hogy Bizottság nem az „IFRS for SMS Standardok kézikönyvének” fordítását várja el a szerzőktől, hanem egy, a gyakorlati munkát valóban segítő Módszertani útmutató elkészítését.

A szakanyag elkészítői többek között foglalkozni kívánnak a válság hatásával, a fordulónap utáni események kezelésével, vagy mit tegyen a könyvvizsgáló abban az esetben, ha a jelentésének kiadását követően új információ jut a tudomására.

2.)„Átalakulások könyvvizsgálatának sajátosságai”, és a „Számviteli törvény és az IFRS szerinti beszámoló könyvvizsgálatának sajátosságai” módszertani ajánlások pályázati tapasztalatainak megvitatása, valamint a „Meghívásos pályázat” feltételeinek megfogalmazása. Javaslat a meghívottak köréről.

Az SzB véleménye az, hogy Konzorciumot kell létre hozni mind két szakmai témában, hogy valóban olyan Módszertani útmutató készüljön el, amely a könyvvizsgálók gyakorlati munkáját segíti elő.

3.)Előterjesztés megvitatása a kamara 2010. évi szakmai feladatairól, valamint a 2009. évi feladatok elvégzéséről.

Az előre megküldött, áttanulmányozott anyagról az SzB a következő ülésén fog tárgyalni.

4.)Szakmai kérdések közül többek között a következőkkel foglakozott az SzB:
-FEE tagszervezetek által a nemzetközi könyvvizsgálati standardok befogadásáról szóló kérdőív egyes pontjainak megvitatása,
-Társasházak könyvvizsgálatára vonatkozó módszertani útmutató elkészítésének kérdése.

 

 

Betöltés...
X