Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Szakértői Bizottság közleménye az új könyvvizsgálói jelentés mintákról

A Szakértői Bizottság legutóbbi, 2016. november 21-én megtartott ülésén megtárgyalta a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok (MNKS) módosítására vonatkozó előterjesztést és annak részeként a számviteli törvény szerint készített beszámolók könyvvizsgálatánál alkalmazandó új könyvvizsgálói jelentés mintákat.

A módosított MNKS-sel kerülnek majd kihirdetésre a 2016. december 15-én vagy azt követően záruló üzleti évek könyvvizsgálatára vonatkozóan az IAASB által hatályba léptetett, módosított Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA-k), magyar nyelvű hivatalos fordításban. A módosított MNKS szerinti új könyvvizsgálói jelentés alkalmazásának hatályba lépése megegyezik majd a nemzetközi standardokban foglalt hatályba lépéssel, tehát az új könyvvizsgálói jelentés alkalmazása már a 2016. december 31-én záruló üzleti évről készült beszámolóra kötelező lesz.

Az ezévi kamarai kötelező továbbképzésen a könyvvizsgáló kollégák már tájékoztatást kaptak a legjelentősebb változásokról, amelyek a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó vélemény kialakításáról és a jelentéskészítésről szóló 700. témaszámú (felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standardhoz kapcsolódnak, és jelentős újdonságokat eredményeznek a könyvvizsgálói jelentés szerkezetében és tartalmában. A módosított (felülvizsgált) nemzetközi standardokat a kamara elnöksége változtatás nélkül fogadta be az MNKS-be, és ennek alapján készítette el – a számviteli törvény előírásaival is összhangban álló módon – az éves beszámolóra, valamint az egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgáló jelentésmintákat, amelyeket az MNKS függelékében fog megjelentetni.

A módosított MNKS és könyvvizsgálói jelentésminták kihirdetésére azt követően kerülhet sor a kamara honlapján, hogy azokat a kamara elnöksége elfogadta, és a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság is jóváhagyta. Az MNKS részét képező felülvizsgált ISA-k magyar nyelvű fordításának a kihirdetéséhez az IFAC (International Federation of Accountants) nemzetközi szervezet jóváhagyására is szükség van. Ezek a jóváhagyási folyamatok jelenleg is tartanak, de a Szakértői Bizottság bízik abban, hogy rövid időn belül minden jóváhagyást sikerül beszerezni és így az MNKS kihirdetésére december közepéig sor kerülhet.

Kérjük a könyvvizsgáló kollégákat, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a kamara honlapján megjelenő közleményeket, hogy a módosított MNKS kihirdetéséről és a hivatalosan elfogadott könyvvizsgálói jelentés mintákról időben értesüljenek!

Szakértői Bizottság
 

Betöltés...
X