Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Szakértői Bizottság közleménye a jelentésmintákkal kapcsolatban

A könyvvizsgálók munkájának megkönnyítése érdekében a Szakértői Bizottság kidolgozta és közzétette a hatályos könyvvizsgálói standardoknak megfelelően az egyszerűsített éves beszámolókra és az éves beszámolókra leggyakrabban alkalmazott könyvvizsgálói jelentéseket. A minták megjelenése óta számos észrevétel érkezett. Az észrevételek jórészt a jelentés nyelvezetével kapcsolatosak. Az SzB felhívja a figyelmet arra, hogy a jelentés minták szószerinti alkalmazása nem kötelező.

Kötelező a jelentések struktúrája, tartalma, az aláírás formája úgymint, a 700-as standardban és az MNKS- ben foglaltak szerint.

A „vélemény” megfogalmazásával kapcsolatosan többen észrevételezték, hogy a „véleményt” leíró mondat túlzottan bonyolult.

Tekintettel arra, hogy a jelentés beazonosítja, hogy az éves (egyszerűsített) beszámoló, mérlegből, eredménykimutatásból, és kiegészítő mellékletből áll, a jelentés vélemény mondatában a:

„Véleményem(ünk) szerint az éves (egyszerűsített) beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó (Cégnév) 201X. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.”

helyett a következő megfogalmazás is alkalmazható:

Véleményem(ünk) szerint az éves (egyszerűsített) beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó (Cégnév) 201X. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban”

Dr. Ladó Judit
Szakértői bizottság elnöke

Betöltés...
X