Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Szakértői Bizottság közleménye a Független könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban

A Szakértői Bizottság Közleménye a 700-as témaszámú, a „Független könyvvizsgálói jelentés a teljes általános célú pénzügyi kimutatásokról" című magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard alkalmazásáról

A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok előírásai alapján 2007. január 1-je után kiadandó (kiadott) független könyvvizsgálói jelentések szövege - mint arról a 2005. évi kötelező oktatás keretében a könyvvizsgálók és tájékoztatást kaptak - megváltozott. A Független könyvvizsgálói jelentés tartalmát, formáját a kiadott standardok 700., illetve 701. témaszámú standardok tartalmazzák.

A könyvvizsgálói kamara szakértői bizottsága aktualizáltatta a kisvállalkozások módszertani útmutatóját, melynek keretében a Független könyvvizsgálói jelentés minták is készültek a könyvvizsgálók részére, melyek a következők:

II/E1.1

II/E1.2

II/E1.3

II/E1.4

II/E1.5

II/E1.6

II/E1.7

II/E1.8

II/E1.9

II/E1.10

II/E1.11

II/E1.12

 

Mint ismeretes, a 700-as témaszámú, a „Független könyvvizsgálói jelentés a teljes általános célú pénzügyi kimutatásokról" című magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard átdolgozott változata ez év elején hatályba lépett. A standard értelmében a könyvvizsgálói jelentés szövege is változott. A változások a 2005. évi kötelező oktatás keretében ismertetésre kerültek. A standardot 2006. január 1-jén vagy azt követően kezdődő időszakra vonatkozó beszámolók könyvvizsgálatára kell alkalmazni a 72/A bekezdés szerint és nem lehet alkalmazni akkor, ha a könyvvizsgálói jelentés dátuma 2006. december 31-e vagy azt megelőző. A standard tehát a korábbi alkalmazást nem engedte meg.

A Szakértői Bizottsághoz beérkezett, a standard hatályosulásával és a standard 60/A. bekezdésében illusztratív céllal bemutatott független könyvvizsgálói jelentés szövegezésével kapcsolatos észrevételekre válaszul a Szakértői Bizottság tájékoztatja a könyvvizsgálókat a következőkről:

  • A Szakértői Bizottság véleménye szerint - figyelemmel az azonos témaszámú Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard hatálybaléptető előírásaira - nem ellentétes az átdolgozott 700-as témaszámú standarddal, ha a könyvvizsgáló az átdolgozott 700. témaszámú standardot az olyan üzleti évekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentésekre is alkalmazza, amelyek 2006. január 1-jét megelőzően kezdődtek, amennyiben a könyvvizsgálói jelentés dátuma 2006. december 31-e vagy annál későbbi.
  • A Szakértői Bizottság véleménye szerint az átdolgozott 700-as témaszámú standard előírásai szerint a jelen közlemény mellékletében csatolt formában kiadott a független könyvvizsgálói jelentés is elfogadható.

A standard változásáig természetesen a kapcsos könyvben (és a honlapon) közzétett, hatályos 700-as standard 60/A bekezdésében közzétett jelentés szöveg is alkalmazható.

Független könyvvizsgálói jelentés

Betöltés...
X