Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat (2012)

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmünket, hogy változott a közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozatra vonatkozó kormányrendelet. Eddig a 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet alapján kellett kiadni a nyilatkozatot. A 146.sz. Magyar Közlönyben kihirdetett 261/2011. (XII.7.) Kormányrendelet írja elő, hogy Magyarország területén belföldi forgalomban díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenység, saját számlás közúti áruszállítás és autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás csak engedély birtokában végezhető.
 

Az engedély kiadásának feltétele, hogy a gazdálkodó igazolja a megfelelő pénzügyi helyzetet.

A kormányrendelet 12. §-a határozza meg, hogy melyek a megfelelő pénzügyi helyzet igazolási lehetőségek.

12. § (3) bekezdés
„A megfelelő helyzet az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra vonatkozóan a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával, nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával, vagy vagyoni biztosíték igazolásával tanúsítható.
(4) bekezdés
A könyvvizsgáló nyilatkozatnak a gazdálkodó szervezet számvitelről szóló törvény alapján készített beszámolója – beszámoló hiányában nyitómérleg, vagyonmérleg vagy vagyonkimutatás – alapján kell tanúsítania az (1) bekezdés a). pontjában foglaltak – egy évnél nem régebbi időpontban való – teljesülését. A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezettől kérheti a könyvvizsgálói nyilatkozat alapjául szolgáló bármely dokumentum bemutatását is.”

A könyvvizsgáló nyilatkozatnál az Európai Parlament és Tanács 1071/2009/EK rendeletét – 2009. (X.21.) – kell figyelembe venni.

Eszerint a vállalkozásnak az éves beszámoló alapján bizonyítania kell, hogy minden évben rendelkezik:

  • egy használatban lévő gépjármű esetében 9.000 EUR-nak,
  • és minden további gépjármű esetében 5.000 EUR-nak megfelelő tőkével és tartalékkal.

Az euró értékénél alkalmazandó árfolyamként az október első munkanapján érvényes, és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett árfolyamot kell használni. Az árfolyamok a következő naptári év janiár 1.-jétől hatályosak.

2011. október 3-án közzétett euró árfolyam: 294,50 Ft/EUR (C 291/1. lapszám).

2012.01.01-től a könyvvizsgálói nyilatkozatnál azt kell vizsgálni, hogy gépjárművek számának megfelelően a vállalkozás rendelkezik az alábbi saját tőkével.

  • első gépjármű esetében:9.000 EUR × 294,50 Ft/EUR = 2.650.500 Ft
  • további gépjárművek esetében:5.000 EUR × 294,50 Ft/EUR = 1.472.500 Ft

A leírtak figyelembevételével a könyvvizsgálói nyilatkozat is aktualizálásra került, melyet a

Tudástár / Dokumentumok

oldalon tölthetnek le.

Betöltés...
X